5 cruciale Credit- & Risk Management trends in 2021

& hoe Creditsafe de focus legt op deze evoluties in 2021

7 Min

5 cruciale Credit- & Risk Management evoluties in 2021

Het blijft een uitdagende opgave om de krediet- en bedrijfsrisico’s van COVID-19 in te schatten, vanwege de nog steeds ongekende situatie waarin hele industriesectoren worden getroffen en vanwege de financiële steunprogramma's die door overheden worden opgezet om extra noodhulp te bieden in een poging om te voorkomen dat bedrijven (onmiddellijk) overkop gaan.

En toch dienen credit & risk professionals dagelijks risico’s in te schatten, te analyseren en weloverwogen belissingen te nemen. Het risicobeheer of het ‘risk management’ is een cruciaal aspect en wordt bij vele ondernemingen doorgeschoven naar hun hoogste prioriteit. Een logische redenering, want een goed risk management draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit, -stabiliteit en de duurzame groei van ieders organisatie.

2020 dwong bedrijven om op een andere manier te gaan werken en om op een andere manier zaken te gaan doen. Bedrijven dienen vandaag de dag veerkrachtig te zijn, daadkracht te tonen, flexibel om te gaan met veranderingen, dienen zich opnieuw te heruitvinden en om creatief te blijven.

Daarom zetten we graag uiteen wat de belangrijkste trends op het gebied van Credit & Risk Management zullen zijn in 2021, waarom deze cruciaal zijn voor de toekomst van iedere organisatie en hoe Creditsafe de focus legt op deze evoluties.

Chapter 1

Accurate bedrijfsdata voor purchase & procurement

Meer en meer bedrijven kiezen voor duurzame investeringen, die effectief bijdragen aan de stabiliteit en de groei van organisaties op lange termijn. De keuze van de juiste leverancier is nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag de dag.

Meer en meer wordt de nadruk gelegd op de strategische inkoop, waar de goederen en/of diensten moeten bijdragen aan de strategie van de onderneming in het behalen van haar operationele uitmuntendheid en doelstellingen.

Geloof het of niet, maar een onzekere periode is een goede gelegenheid om uw ‘supply chain’ opnieuw te herevalueren. 

Bestaat de mogelijkheid dat er capaciteit kan aangeboden worden in andere landen? Kunnen de leveranciers hun diensten verschuiven omdat politieke, economische en andere risico’s een bedreiging vormen voor de toeleveringsketen? Welke technologieën gebruiken uw leveranciers? In tijden van crisis, hebben zij een noodplan of een ‘business continuity plan’? Wat is de inhoud van hun overmachtsclausules? Wat is hun langetermijnvisie en hoe transparant zijn zij?

Omdat in tijden van onzekerheid de economie het harder te verduren heeft, is het daarom voor u een uitgelezen kans om uw lijst met leveranciers te controleren. Gezien de complexiteit is het misschien de moeite waard om op zijn minst na te denken over mogelijke manieren om uw 'supply chain' te diversifiëren en uw alternatieve (nood)plannen te verbeteren, aangezien het onverstandig is om al uw eieren in één mandje te leggen.

Groeiende voorbeelden en vraagstukken die leiden tot toenemende evaluties (en kosten) voor inkopers.

Accurate bedrijfsdata om de toekomstige vraag beter te kunnen voorspellen.

accurate bedrijfsdata om de toekomstige vraag beter te kunnen voorspellen.

Meet en analyseer de verwachtingen van de klant voor de komende 3 tot 5 jaar. Bepaal hoe kritisch de snelheid op de markt zal zijn voor hen en voor de industrie. Kies bedrijfsdata, technologieën en partnerships om een flexibeler en wereldwijd netwerk te ondersteunen, zodat u te allen tijde kan rekenen op de juiste leverancier in uw supply chain strategie.

Creditsafe kan u ondersteunen om deze ‘business intelligence’ te bezorgen a.d.h.v. financiële bedrijfsdata over meer dan 330 miljoen bedrijven in 160 landen. Dankzij ons wereldwijd netwerk van 23 kantoren in 15 landen op 3 continenten, stelt onze wereldwijde aanwezigheid ons in staat een wereldleidende service te bieden met expertise op lokaal niveau. 

- Omdat we bedrijven helpen in de manier waarop zij zaken doen, te veranderen.

Chapter 1

Datagedreven Technologie

Meer dan alleen maar een aanpassing naar een virtuele omgeving, zijn bedrijven op zoek naar technologieën die aansluiten bij het uitvoeren van hun kerntaken en bedrijfsdoelstellingen. 

Bedrijfsleiders en -professionals kiezen daarom voor technologieën die de verschillende workflows en processen automatiseren om de besluitvorming te versnellen, de analytische accuratie te verhogen en om ‘data intelligence’ te koppelen in hun crm-systemen en locaties.

Om die reden gaat de keuze naar de juiste technologie voor het bedrijfskader altijd gepaard met de juiste datasets om dit te kunnen verwezenlijken. Het is daarom een absolute trend om in het oog te houden in 2021, beslissingen kunnen nemen op basis van gepersonaliseerde datamodellen. Omdat u uw persoonlijke, organisatorische werkervaring en uw knowhow kan koppelen met objectieve data die u gebruikt om beslissingen te kunnen funderen, automatiseert.

Data is het nieuwe goud

Uit onderzoek van het toonaangevende ‘Bain Research’ is gebleken dat 53% van de best presterende bedrijven (zoals een Google, Amazon, etc.) gebruik maken van geautomatiseerde datastromen om betere bedrijfsbeslissingen te kunnen nemen. Ook neemt 41% van deze bedrijven veel snellere beslissingen m.b.v. deze strategie (zie grafiek).

Deze bedrijven automatiseren data in hun bedrijfsworkflows en –beslissingen wat leidt tot:

Een betere productiviteit

Minder operationele kosten

Meer winst

En een consistentere beleidstoepassing

Geautomatiseerde datamodellen

Het is die ervaring en uw knowhow dat we willen combineren met 'data analytics', om zo datagedreven beslissingen te kunnen uitwerken.

De credit-, risk- en sales afdelingen van onze klanten maken gebruik van hun eigen denkpatronen, ervaringen en beleidstoepassingen; wat een onmisbaar gegeven is. Een combinatie van de knowhow van de klant en de objectieve, actuele data van Creditsafe vormen daarom een perfect succesrecept. 

Door de zeer hoge verwachtingen van de inkopers is data automatisering een cruciaal aspect voor een succesvolle organisatie. Creditsafe heeft daarom enorm geïnvesteerd op het gebied van risicobeslissingen en ‘data science’, waardoor we bedrijven kunnen voorzien van geautomatiseerde investerings- en kredietrisicobeslissingenmodulen.

Ons beslissingsmodel stelt ons in staat om meer gestroomlijnde oplossingen uit te werken voor bedrijven die met nieuwe partners willen samenwerken, met het oog op de realisatie van een duurzame groei voor het bedrijf.

Chapter 1

Efficiënte afhandeling van te late betalingen en afschrijvingen

Het tumultueuze, economische ecosysteem heeft bij vele bedrijven een ravage aangericht en test de financiële daadkracht en flexibiliteit van de ondernemingen. Dit betekent gespannen financiële rekeningen, beperkte liquiditeit en te late betalingen. Bedrijven zullen zich moeten aanpassen aan uiteenlopende kredietvoorwaarden, onzekere DBT (= ‘Day Beyond Terms’ of dagen na betalingstermijn) en creatieve betalingsstructuren.

Daarom is het credit management belangrijk om de gehele organisatie van de onderneming de nodige stabiliteit, dynamiek, flexibiliteit en ademruimte te geven in tijden van onrust. Het is een bouwsteen tot de groei en stabiliteit voor een organisatie.

Om een risico inschatting te kunnen maken van uw zakenrelaties, is financiële bedrijfsinformatie een belangrijk (beheer)element in de bedrijfscontinuïteit van uw organisatie. 

Ga daarom van start met een volledige screening op uw gehele klanten- en leveranciersportfolio, om na te gaan waar (potentiële) kredietrisico’s liggen. In tijden van onrust en onzekerheid is het zelfs zo belangrijk om ELKE nieuwe en bestaande zakenrelatie te controleren naar hun kredietwaardigheid.

Goede en actuele (financiële) bedrijfsinformatie is ‘key’ om goede, zakelijke beslissingen te kunnen nemen. De solvabiliteit- of kredietscore helpt u dusdanig om uw kredietrisicostrategie te ondersteunen en aan te passen waar nodig.

De rapporten van Creditsafe beschikken over de nodige elementen om een zakelijke beslissing te nemen

Zo bevatten de kredietrapporten van Creditsafe de nodige elementen om een geïnformeerde, zakelijke beslissing te nemen zoals kredietscores en -limieten; juridische gebeurtenissen zoals dagvaardingen en faillissementgegevens; financiële data zoals omzet, cashflow, kapitaal en liquiditeitsratio’s; en andere bedrijfsinformatie. 

U kan tevens de verschillende bestuurders controleren en hun andere actieve en inactieve mandaten bekijken.

Vernieuwde scorekaarten, de COVID-19 impact indicator & Internationale monitoring

Voorspellende en accurate bedrijfsscorekaarten

Creditsafe lanceert dit jaar een hele reeks nieuwe scorekaarten voor verschillende van onze thuisentiteiten, waaronder ook een upgrade voor ons land. 

Om onze klanten te kunnen voorzien van een nog actuelere en een vooruitziende kracht, blijven we verder ontwikkelen aan één van de meest voorspellende bedrijfsscorekaarten in onze sector. Met tientallen jaren ervaring heeft ons 'International Analytics Team' nieuwe scorekaarten ontwikkeld, getest en gevalideerd die met zekerheid de kans op bedrijfsfalen berekent op het hoogste niveau van nauwkeurigheid tot nu toe.

COVID-19 impact matrix

Heeft u trouwens al gehoord van onze COVID-19 impact beoordeling?

CFO's, credit managers en andere finance professionals kunnen deze data gebruiken om risicogebieden binnen hun portefeuilles snel en op een andere manier te identificeren. De 'Impact Indicator' verschilt van de gebruikelijke kredietscore van Creditsafe, die de probabiliteit van een faillissement of insolventie in de komende 12 maanden voorspelt en dient dusdanig te worden gebruikt als een extra begeleidingsindicator in deze moeilijke tijden.

Creditsafe's analyse van België toont aan dat tussen de 30% en 40% van de Belgische bedrijven te maken zullen krijgen met een aanzienlijke verstoring of disruptie van de activiteiten.

Bedrijven met een gezond financieel immuunsysteem zijn beter bestand tegen de impact van COVID-19 op hun industrie. Deze bedrijven hebben ook een grotere kans op een sneller herstel. Daarom gebruiken we een impact/risicomatrix die de impact van de COVID-19-crisis in kaart brengt tegen de financiële daadkracht van bedrijven.

Ruimere reikwijdte voor Internationale Monitoring

In een onzekere periode is het trouwens handig om een monitoringoplossing onder de arm te nemen. Een dergelijke 'tool' geeft u de mogelijkheid om automatisch verwittigd te worden van eventuele veranderingen binnen bepaalde klanten- en leveranciersportfolio’s en kan u hierdoor de nodige kredietrisico analyses opmaken.

Ook hier zal Creditsafe zich verder in verdiepen en kondingen we met trots aan dat we nog dit kwartaal 20 extra landen zullen toevoegen aan onze internationale monitoringoplossing. Een overzicht:

Chapter 1

Gepersonaliseerde en praktijkgerichte informatie- & trainingsessies

Vandaag dienen werkgevers in te zetten op efficiëntie en flexibiliteit naar hun werknemers toe. Telewerken is de nieuwe norm geworden in een digitale omgeving. De proximiteit tussen de collega's durft daarom in het gedrang komen, wat kan leiden tot inefficiëntie en frustratie. 

Het digitale contact is daarom een zeer mooie opportuniteit en dient maximaal ingezet te worden om medewerkers te ondersteunen. Niet alleen het dagelijks overlopen van de taken, maar ook bijkomende trainingen en infosessies passen perfect in dit digitaal, online kader.

De trend zit hem juist in het feit dat medewerkers begeleiding en proximiteit vragen vanuit hun 'home-office', om zo efficiënt en flexibel mogelijk te kunnen functioneren. De 'videocall' lijkt ons de juiste puzzelstuk die nodig is om geconnecteerd te blijven met elkaar.

Creditsafe zal in 2021 ook de nadruk leggen op meer trainingen en oplossingen in de digitale praktijk. Daarom zullen we voor onze klanten maandelijkse webinars organiseren zodat u onmiddellijk mee bent met het laatste nieuws en zodat u uw oplossingen optimaal kan gebruiken in de praktijk (zelfs op een volledig gepersonaliseerd niveau).

Het is ons doel om u vooruit te helpen in het behalen van uw doelstellingen.

Aarzel niet om nu alvast een virtuele training / demonstratie in te plannen

Gepersonaliseerde en praktijkgerichte opleidingen of trainingsessies in een virtuele omgeving om u als klant vooruit te helpen
Chapter 1

Customer Due Diligence - Know Your Customer

Customer Due Diligence, ook wel gekend onder de noemer ‘know your customer’, is voor sommige sectoren en activiteiten een verplicht kader, maar het wint ook bij andere ondernemingen aan belang.

Uiteraard is het altijd belangrijk geweest om te weten met wie u zaken doet. Dit jaar verwachten bedrijven echter meer tijd, energie en moeite nodig te hebben om hun klanten effectief te leren kennen, hoe ze werken, wie ze zijn en waar de wederzijdse verwachtingen liggen.

Meer en meer ondernemingen beseffen dat een oprechte en eerlijke beleidsvoering onmisbaar aan het worden is en zeker in het huidig economisch klimaat, aangezien telewerk de nieuwe norm geworden is en de fysieke afspraak met uw (nieuwe) zakenrelatie in dalende lijn is of zelfs onmogelijk is door de geldende regels en procedures.

Bedrijven kiezen dus steeds meer en meer voor digitalisatie en automatisatie vanwege deze pandemie, waardoor het fraudelandschap dusdanig wijzigt. Thuiswerk en online zaken doen zijn daarbij de achterliggende factoren want het creëert de mogelijkheid tot een grotere C-level fraude, phishing en het zaken doen met spookbedrijven.

60% van alle fraude gebeurt via spookbedrijven

Van de 1.7 miljoen actieve bedrijven in België heeft ongeveer 20% het potentieel om een spookbedrijf te kunnen zijn, omgerekend zijn er dat ongeveer een 340.000 ondernemingen. 

Waakzaamheid is dus geboden, want 60% van alle fraude gebeurt via dergelijke constructies.

Zaken doen met frauduleuze organisaties of personen, zonder dit proactief te controleren of te beseffen, schaadt het imago van de organisatie alsook het vertrouwen van haar klanten. Het leidt tot een verlies van het geïnvesteerde kapitaal en een niet-betaling van de geleverde goederen en diensten, waardoor de financiële stabiliteit van de eigen onderneming ook in het gedrang komt.

Door bijkomend onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van uw klanten (=Know Your Customer Principe, KYC-check of compliance onderzoek), verkrijgt u een diepgaander begrip van de bedrijven waarmee u samenwerkt. 

Het helpt uw risk management om de blootstelling aan reglementaire en reputatierisico's duidelijk in beeld te brengen.

Onze database is geconecteerd met die van LexisNexis WorldCompliance

Ook in deze trend heeft Creditsafe ruim geïnvesteerd, door onze database te laten connecteren met de database van LexisNexis WorldCompliance.

Met Creditsafe Protect verkrijgen de klanten toegang tot wereldwijde ongunstige media, PEP-profielen, sanctielijsten en handhavingsdatabases via één enkele zoekactie. 

Op deze manier vereenvoudigen wij de complexiteit van een uitgebreide screening, verbeteren we de klantenervaring met een gestroomlijnde onboarding en kunnen zij bouwen aan betrouwbare relaties met nieuwe klanten en zakenpartners.

Indien u nog twijfelt over het actuele gegeven van compliance, denk dan maar even terug aan de miljoenenbestelling van mondmaskers door de toenmalige Belgische regering van lopende zaken in maart 2020.

Chapter 1

Weerbaarheid, stabiliteit & verder groeien op een duurzame manier in onrustige tijden

In momenten van onrust moeten we kunnen bouwen op de strategie en de genomen maatregelen van het risicobeheer. 

Daarom noteren we nogmaals heel kort wat de belangrijkste elementen zijn om in tijden van onrust of crisis de nodige weerbaarheid te kunnen tonen, om als bedrijf stabiel te blijven en om te kunnen blijven verder groeien op een duurzame manier:

Supply Chain

Evalueer de daadkracht en de flexibiliteit van uw supply chain en gebruik accurate bedrijfsdata om de toekomstige vraag beter te kunnen voorspellen.

Volledige screenings op vaste regelmaat

Voer op vaste regelmaat een volledige screening uit op het gehele klanten- en leveranciersbestand.

Uitgebreide controles van uw zakenrelaties

Controleer elke (nieuwe) zakenrelatie naar hun echtheid, kredietwaardigheid en betrouwbaarheid.

Blijf monitoren en evalueer

Monitor de financiële elementen, analyseer ze met de historische data en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkellingen.

Data Automatisatie

Automatiseer data en workflows voor een betere productiviteit, stabiele winstmarges, minder operationele kosten en een consistente beleidstoepassing.

Datagedreven beslissingen nemen

Werk datagedreven en combineer deze met de eigen knowhow en policy’s om menselijke foutmargers te reduceren, tijd te winnen en om efficiëntie naar voren te schuiven.

Personalised Key Account Management

Als klant bij Creditsafe kan u ten allen tijde beroep doen op de kennis en de ervaring van uw persoonlijke key acount voor praktijkgerichte acties.

Deze cruciale elementen van het risicobeheer dragen bij aan de bedrijfscontinuïteit, stabiliteit en de duurzame groei voor u en van uw organisatie.

Voor vele organisaties was 2020 de start van een nieuwe manier van werken en daarom past onze organisatie in jullie puzzel.

 - Creditsafe ondersteunt u in de manier waarop u en uw bedrijf zaken doen, te veranderen.

The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.


Socrates

Graag samen brainstormen over de duurzame groei van uw organisatie?

Boek dan een virtuele afspraak met uw key account manager voor meer vrijblijvende informatie