Stappenplan om een concurrentieel voordeel uit te bouwen met data en inzichten

Jens Verboven

6 Min
05/05/2023

België is een echt kmo-land. Liefst 99% van alle ondernemingen in ons land vallen onder de definitie van kmo. Samen vertegenwoordigen ze 38% van het BBP. Ze vormen dan ook een enorm marktpotentieel en een gegeerde prooi voor tal van andere ondernemingen. Die kunnen hun concurrenten alvast een stap voor blijven als ze hun acceptatieprocessen inzake krediet- en risicobeheer automatiseren en zo voor een soepele en efficiënte onboarding zorgen. 

Recente schoksituaties, zoals de Covid-19-crisis, de stijgende energieprijzen of de loonindexering, hebben onderstreept hoe belangrijk het is dat kmo's reservekapitaal aanhouden. Enerzijds om de nodige buffers en schokbestendigheid op te bouwen. Anderzijds om ook de groeivooruitzichten te bevorderen. Het is vandaag dan ook cruciaal dat ondernemingen het acceptatieproces richting kmo’s grondig stroomlijnen en niet blind in zee te gaan met de eerste de beste tegenpartij. Een geautomatiseerd systeem en optimale protocollen om risico’s te beheren, zijn alvast erg handig om de unieke uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden. 

Hieronder vindt u alvast een praktisch stappenplan om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren en een concurrentieel voordeel af te dwingen.

1. Overzicht van de risico’s 

Het is in eerste instantie belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van het kmo-landschap en de uitdagingen en risico’s op vlak van krediet, fraude en compliance. Dit betekent dat alle noodzakelijke inzichten en indicatoren die verder gaan dan de klassieke financiële analyse, AML-profilering en meer, samengebracht moeten worden in één platform. Van daaruit moet u snel beslissingen kunnen nemen op basis van nauwkeurige inzichten. 

2. Kies de juiste data en insights provider 

Ten tweede is de keuze van de juiste data en insights provider een cruciaal onderdeel van een succesvolle transformatie. Heel wat dataleveranciers zijn gespecialiseerd in kredietrisico en aanverwante use cases. Het is essentieel om hun aanbod grondig te evalueren als u nieuwe inzichten wilt ontdekken die meteen waarde opleveren. 

Een unieke fraude-indicator is bijvoorbeeld een effectieve manier om (kostelijke) frauderisico's te beperken. Fraudeurs zijn immers bedreven in het optrekken van een betrouwbaar beeld, dat kracht wordt bijgezet door een positieve kredietwaardigheid. Maar dat is slechts schone schijn en gebaseerd op onjuiste, gemanipuleerde financiële informatie. Door samen te werken met een dataprovider die dit soort praktijken kan ontmaskeren, kunnen bedrijven zich beschermen tegen dergelijke zwendel en de miserie die daarmee gepaard gaat. Tegelijkertijd behalen ze op die manier een concurrentievoordeel op de markt. Het is dus cruciaal om innovatieve oplossingen, gegevens en inzichten van verschillende aanbieders tegen elkaar af te wegen. Onderwerp ze aan een grondig onderzoek om ervoor te zorgen dat uw bedrijf voorop blijft lopen.

3. Zorg voor nauwkeurigheid en betrouwbaarheid 

Ten derde is de beoordeling van de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van uw scorecard of uw beslissingsmotor cruciaal om weloverwogen beslissingen te nemen en risico’s te verminderen. Voordat u het systeem implementeert, is het belangrijk om test- en validatieprocedures op te zetten. Met behulp van historische data en testgegevens dient u de predictiegraad en de kalibratie van het proces te evalueren. Door belangrijke meetgegevens, zoals het percentage fout-positieve en fout-negatieve resultaten, te controleren, kunt u de scorecard of de beslissingsmotor optimaliseren om de beste resultaten te behalen en fouten tot een minimum te herleiden.

Daarnaast is het belangrijk om de nauwkeurigheid van de beslissingsmotor ook na de implementatie te blijven controleren en regelmatig bij te werken met nieuwe en relevante gegevensbronnen. Zo blijft het systeem up-to-date en effectief. 

4. Eén platform en één stroom 

Tot slot, zodra de gegevens en inzichten binnen handbereik zijn, is het tijd om een gestroomlijnd acceptatieproces te implementeren. Door slimme geautomatiseerde technologieën te gebruiken, zoals één enkele API en beslissingsmotor, kan uw organisatie snel aantrekkelijke klanten identificeren, de kredietwaardigheid beoordelen en nauwkeurige beslissingen nemen op basis van realtime gegevens. 

Kortom, geautomatiseerde processen inzake kredietverlening en risicobeheer zijn essentieel voor eender welke onderneming die in een sterk concurrentiële markt een voordeel wil realiseren. Door de juiste leverancier van gegevens en inzichten te kiezen, door geavanceerde technologieën te gebruiken en door best practices toe te passen, kunnen bedrijven hun acceptatieproces stroomlijnen en hun klanten een soepele en efficiënte ervaring bieden. 

Daarnaast moeten bedrijven bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen waakzaam blijven voor veranderende risicofactoren, zoals fraude. Fraudeurs zijn inventief en wijzigen geregeld hun werkwijze. Los daarvan moeten bedrijven hun klanten een unieke waardepropositie bieden om zich te onderscheiden van andere spelers op de markt. 

Uiteindelijk ligt de sleutel tot succes in het omarmen van verandering en innovatie. Het betekent investeren in de juiste hulpmiddelen en partners om aan de behoeften van uw klanten te voldoen en om tegelijkertijd uw groeidoelstellingen te realiseren.