5 knipperlichten om een bedrijf in financiële nood te identificeren

4 Min

Bedrijven in financiële problemen, dagelijkse kost in de media vandaag.

Thomas Cook, Forever 21, Orchestra, etc. Ook de grote 'jongens' moeten er aan geloven. Financiële experts zien de toekomst ook maar somber in en voorspellen een nieuwe financiële crisis. Een pijnlijke herinnering aan hoe kwetsbaar de economie werkelijk kan zijn.

Financiële stress - Bedrijven in financiële problemen

Gemiddeld gaan tussen de 40 en 50 bedrijven in België elke dag failliet en laten ze onbetaalde rekeningen, werkloosheid en verstoorde toeleveringen achter. De realiteit is dat als één bedrijf failliet gaat, dit een domino-effect kan uitlokken voor bedrijven waarmee ze regelmatig handel drijven.

B2B-bedrijven verscherpen daarom hun 'credit management' en 'klantenacceptatie'. Vele bedrijven winnen al heel wat informatie in. Alleen wordt dit bij de meeste ondernemingen nog niet goed toegepast, of niet goed gebruikt, of verkeerd geïnterpreteerd.

Bedrijven slagen er niet in om hun vaste klanten op een consistente manier te controleren. Nochtans bevinden 3 van de 5 faillissementen zich in het vaste cliënteel.

Uit de 400 aanvragen die wij gemiddeld krijgen per maand, om onze diensten uit te proberen, gebruikt 20% van de ondernemingen nog steeds geen handelsinformatie en winnen ze informatie sporadisch in. 70% benut bedrijfsinformatie van tijd tot tijd, maar zonder de risicopunten echt te begrijpen. Amper 10% maakt dagelijks gebruik van financiële bedrijfsinformatie op een efficiënte manier, mét inbegrip van hun kredietrisico's.

Daarom dat wij graag met u 5 knipperlichten overlopen om een zinkend schip te spotten.

Chapter 1

De waarschuwingstekens herkennen

Omstandigheden veranderen voortdurend: een bedrijf dat de ene maand stijl omhoog vliegt, kan de volgende maand in de schulden belanden. 1 grote klant die failliet gaat, kan de volledige cashflow van een kleinere onderneming volledig verstoren.

Het is daarom noodzakelijk om uw ogen open te houden voor alle waarschuwingssignalen van een bedrijf in financiële nood. De beste manier om uw klanten in de gaten te houden is door hun bedrijfskredietrapport te controleren.

Een bedrijfskredietrapport zit boordevol belangrijke financiële informatie, bestuurdersgegevens, negatieve informatie en andere belangrijke gegevens van een bedrijf. De meeste elementen in een bedrijfskredietrapport zijn aanwezig om de prestaties van een bedrijf te kunnen analyseren. 

Wij sommen graag even op welke elementen u extra in het oog dient te houden:

 

1. Is de kredietscore van het bedrijf gedaald?

Een scorekaart algoritme houdt rekening met alle factoren van een bedrijfskredietrapport en kent op deze manier een score toe aan een bedrijf. De kredietscore van potentiële klanten/leveranciers geeft u dus de probabiliteit weer dat een bedrijf in faling gaat, in de komende 12 maanden.

Als een kredietscore daalt, dan is er ergens op het rapport een indicator die aangeeft dat er iets binnen deze onderneming is afgenomen. De kredietrapporten van Creditsafe geven u een uitsplitsing van de redenen weer waarom de score omhoog of omlaag gaat, zodat u in onze commentaarsectie de reden eenvoudig kunt achterhalen. 

 

2. Is de aanbevolen kredietlimiet verlaagd? 

Een kredietlimiet, indien u werkt 'op krediet' (= betaling achteraf) t.o.v. uw professionele zakenrelaties, is het totale aanbevolen kredietbedrag dat op een gegeven moment in totaal kan uitstaan.

Dit is een goede indicator voor bedrijven. Als dit bedrag daalt, kan dit een waarschuwing zijn dat het bedrijf een bepaalde hoeveelheid krediet niet kan opnemen, wat erop kan wijzen dat het bedrijf moeite heeft om zijn rekeningen te betalen.

Door aandacht te besteden aan deze indicator, kan u ervoor zorgen dat u tot een aanbevolen limiet kan handelen.

 

3. Betaalt het bedrijf zijn rekeningen langzamer?

De betalingsgegevens of betalingservaringen tonen aan hoe goed een bedrijf zijn facturen betaalt. Bij Creditsafe worden deze gedeeld door bedrijven die deel uitmaken van ons programma voor betalingsgegevens (= het 'Trade Payment Data' -programma).

Als het bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert, is hun betalingsgedrag meestal één van de grootste signalen van een neerwaartse trend. Als ze het moeilijk hebben binnen de onderneming, zal zich dit meestal uiten in een vertraging van hun betalingen. 

Uit de data zal blijken hoeveel facturen binnen de gestelde termijnen zijn betaald, te laat zijn betaald of nog openstaan. Het geeft u ook een gemiddelde 'Days Beyond Terms' of 'DBT-score'. Dit is het gemiddeld aantal dagen dat een bedrijf openstaat, na het verstrijken van de factuurtermijn, tot wanneer de facturen zijn betaald. De 'DBT' helpt u zo om uw betalingstermijnen adequaat aan te passen per klant of risicocategorie.

 

4. Heeft het bedrijf een reputatie of historiek van bestuurderswissels?

Een hoog personeelsverloop op topniveau kan wijzen op interne moeilijkheden binnen een bedrijf. 

Als er bijvoorbeeld regelmatig een nieuwe bestuurder wordt benoemd, kan dit erop wijzen dat er problemen zijn binnen het bedrijf of dat er meningsverschillen zijn op het hoogste niveau. Dit kan leiden tot problemen met het personeel, waardoor de workflow wordt verstoord en uiteindelijk het bedrijf wordt benadeeld. 

Wees alert voor bestuurders en hun benoemingstermijnen. Neem ook nota van het feit dat als één van de bestuurders een bedrijf heeft dat eerder failliet is gegaan, dit een belangrijke indicator kan zijn voor de manier waarop zij zaken doen. 

Voer altijd een 'due diligence'-onderzoek uit bij bestuurders van bedrijven waarmee u te maken heeft. Via ons platform kan u heel eenvoudig de verschillende bestuurders onderzoeken (en hun achtergrond), alsook onderzoeken of dat zij de UBO ( = de ultieme eigenaar) zijn van een organisatie, of zij politiek prominente personen zijn (= PEP) en of zij betrokken zijn bij fraude, het wiswassen van geld en de financiering van terrorisme.

 

5. Hoe stabiel zijn de bedrijven waaraan zij verbonden zijn?

Als uw klant of leverancier deel uitmaakt van een groepsstructuur, controleer dan altijd hoe stabiel de andere bedrijven binnen deze samenstelling zijn. 

Het is heel gebruikelijk dat bedrijven binnen een keten, een grote groep of bedrijven die door dezelfde bestuurder(s) worden geleid, hun winst verplaatsen om elkaar te ondersteunen. 

Maar zoals bij veel organisaties loopt u het risico dat wanneer één schakel breekt, de hele zaak instort als een kaartenhuis. Een bedrijf dat faalt binnen de groepsstructuur, kan een domino-effect hebben op de onderneming waarmee u zaken doet. Denk maar bijvoorbeeld aand 'Thomas Cook'.

Maak er een gewoonte van om de bedrijven binnen een groepsstructuur ook even te controleren. 

Chapter 1

Dagelijkse waarschuwingsignalen

Financiële stress - Bedrijven in financiële problemenFinanciële moeilijkheden

Soms zijn er geen waarschuwingssignalen dat een bedrijf in financiële nood verkeert, althans op papier. Daarom zijn er ook nog andere manieren om te achterhalen of een bedrijf in moeilijkheden verkeert. 

• Een verandering in de communicatie 

Als de regelmatige relatie met uw klant of leverancier verandert, kan dit een teken aan de wand zijn. 

Als u bijvoorbeeld regelmatig contact met hen hebt en zij uw e-mails beginnen te negeren inzake de betalingen, kan dit een signaal zijn dat er iets niet helemaal goed is. 

Ook als zij u onophoudelijk vragen om een betalingsuitstel te krijgen, is dit een duidelijk signaal dat er niet voldoende geldmiddelen voor handen zijn.

Tot slot, als u voortdurend de vraag krijgt om extra goederen en diensten te verkrijgen, kan dit een signaal zijn dat zij extra hulpmiddelen nodig hebben om rond te komen. Wees dus waakzaam voor eventuele veranderingen in uw relatie.

• U krijgt uw contactpersoon niet meer aan de lijn

Frauduleuze bedrijven en zelfs bedrijven die ooit legitiem waren, maar het moeilijk hebben, zullen soms proberen om van onbetaalde rekeningen af te komen. 

Als uw e-mails worden teruggekaatst of de telefoon wordt niet meer beantwoord, dan dient u snel te reageren. Controleer bijvoorbeeld of de website van het bedrijf nog steeds in gebruik is of bezoek indien mogelijk hun kantoor om te zien of zij nog steeds actief zijn.

Als u niet in staat bent om iemand binnen het bedrijf te bereiken en u heeft een te late, openstaande factuur bij hen, dient u zeker te overwegen om juridische stappen te ondernemen. 

• Boekhoudkundige of factuurproblemen 

Als uw klant continu reageert met het excuus dat zij boekhoudkundige problemen hebben, kan dit een waarschuwing zijn dat ze moeite hebben om hun rekeningen te betalen. Veelgebruikte excuses zijn onder andere dat ze van bankrekening zijn veranderd, dat ze de gegevens bij de bank moeten controleren of dat hun accountant ziek is. 

Een ander, veelvoorkomend excuus is dat er problemen zijn met de factuur. Het adres is verkeerd, de naam van de rekeninghouder is niet correct, etc. Niet alleen vertraagt dit het factuurproces. U dient ook opnieuw de factuur de corrigeren, waardoor de betaling opnieuw wordt uitgesteld.

Deze verschillende signalen dient u toch in uw achterhoofd te houden. 

Chapter 1

Monitor de bedrijven waarmee u zaken doet

Helaas hebben we geen "glazen bol", zoals ze wel eens zeggen in de volksmond. Het is een moeilijke opgave om de interne keuken van uw zakenrelaties volledig te kennen. 

Daarom, zoals hierboven vermeld, zijn er wel voldoende oplossingen, tips en signalen om uw zakenrelaties te controleren naar hun kredietwaardigheid en hun betrouwbaarheid.

Naast een goed kredietstappenplan, bestaat er bij Creditsafe de monitoringoplossing, waar u uw zakenrelaties eenvoudig kan 'bewaken'. Zo kan u uw volledige portefeuille dagelijks opvolgen, zonder dat u ze individueel en handmatig dient te controleren. 

Ons systeem houdt uw klanten en leveranciers, op de achtergrond, in de gaten op de verschillende (financiële) elementen en waarschuwt u per e-mail als er iets verandert binnen hun bedrijfskredietrapport.

Doe de test!

Wenst u graag kennis te maken met onze kredietrapporten en onze monitoringtool?

Was deze bijdrage nuttig?

Deel het dan met uw netwerk!