De link tussen het EK voetbal en financiële bedrijfsdata.

Een originele voorspelling van wie het EK wint op basis van internationale bedrijfskredietdata en waarom we vandaag onze internationale zakenrelaties dienen te screenen?

5 Min

Eindelijk is het zover, het Europees kampioenschap voetbal 2020 gaat van start op 11 juni 2021! 

Hét moment waarop iedere voetballiefhebber heeft zitten wachten en zeker voor iedereen die ‘Red inside’ zijn. Jullie (en wij) zijn duivels benieuwd of onze nationale trots zich tot de Europese kampioen kunnen kronen. Wij hebben ons alvast gewaagd aan een pronostiek op basis van onze kredietrapporten, een knipoog naar één van onze vele data oplossingen.

Nu, u vraagt zich waarschijnlijk af, hoe hebben we dit kunnen ‘analyseren’ als leverancier van bedrijfsdata?

Eindelijk is het zover, het Europees kampioenschap voetbal 2020 gaat van start op 11 juni 2021!

Simpel, ieder land heeft zijn eigen voetbalassociatie waardoor we dit kunnen definiëren als een onderneming. Voor België is dit de 'Koninklijke Belgische Voetbalbond' met een eigen ondernemingsnummer. Aangezien de 'KBVB' een onderneming is, kunnen we dus effectief een kredietscore toekennen aan de organisatie die verantwoordelijk is voor het nationale elftal.

Onze actuele kredietscore bevat belangrijke economische en financiële statistieken of factoren en de meest geavanceerde analytische technieken om de solvabiliteit en de financiële stabiliteit of daadkracht van een bedrijf te helpen bepalen. Met dit kredietscoremodel slagen we erin 81% van de faillissementen te voorspellen 12 maanden voordat het bedrijf insolvent wordt in België en 72%, gemiddeld, voor internationale bedrijven. Een handig gegeven om mogelijke wanbetalingen en openstaande facturen tot een minimum te reduceren, alsook afschrijvingen en faillissementen te voorkomen.

Dit hebben we dus gedaan voor iedere nationale voetbalassociatie. Op basis van de uniforme internationale Creditsafe kredietscore voor iedere onderneming kunnen we in alle eenvoud de bedrijven van de verschillende deelnemende landen met elkaar vergelijken. 

Chapter 1

Wie wint het EK volgens de kredietscore analyse?

Als we de internationale kredietrapporten van iedere voetbalorganisatie vergelijken met de mogelijke tegenstanders in iedere ronde, voorspellen we dat Duitsland het EK wint, Zwitserland wordt tweede en Nederland derde. 

Voor alle duidelijkheid: deze pronostiek is geen certidude, aangezien het slechts een eenvoudige pronostiek is op basis van financiële bedrijfsdata (en geen voetbaldata). Dit neemt niet weg dat de bedrijfsdata objectief, actueel en gegarandeerd uniform is.

Groepsfase: een originele voorspelling van wie het EK wint op basis van internationale bedrijfskredietdata
De finales: een originele voorspelling van wie het EK wint op basis van internationale bedrijfskredietdata

Stel u voor dat, op basis van onze kredietrapporten of onze financiële bedrijfsdata, deze pronostiek toch zou kloppen? Dat zou pas fantastisch zijn, niet? Voor diegenen die graag tussen de regels lezen, heeft deze pronostiek effectief 2 achterliggende gedachtes: 

Enerzijds, zakelijke kredietbeslissingen kunnen nemen op basis van actuele, complete en objectieve bedrijfsdata. Data is het nieuwe goud en zeker vandaag in de huidige onzekere én uitdagende context. Anderzijds, onze kredietscores hebben een voorspellend karakter (zoals in het begin van dit artikel toegelicht) om bedrijven te ondersteunen in het nemen van goede kredietbeslissingen.

Financiële bedrijfsdata en -informatie ondersteunt u in het nemen van de juiste zakelijke kredietbeslissingen.

In vakjargon definiëren we dit als het uitvoeren van een ‘credit check’ (of kredietbeoordeling) op uw zakelijke relaties en vormt een belangrijke schakel van het klantenacceptatieproces. Met behulp van een credit check onderzoeken bedrijven of hun professionele zakenrelaties (meestal de B2B klantenportfolio en prospecten) solvabel zijn en geen financieel risico vormen voor hen. 

Een credit check uitvoeren kan heel eenvoudig met behulp van een kredietrapport (al dan niet geïntegreerd via een API). Naast de volledige bedrijfsinformatie en de financiële data, beschikken alle Creditsafe kredietrapporten over een nationale en een uniforme internationale kredietscore (Hoe onze kredietscore en onze kredietrapporten zijn opgebouwd, kan u hier terugvinden).

Chapter 1

Buy local, screen global

België, transit bij uitstek in Europa, is zeer actief in het internationaal ondernemen. 

Net zoals bij onze Rode Duivels zijn bijna alle spelers actief in het buitenland en zijn de meeste van hen ooit begonnen bij een Belgisch team. Dit sluit aan bij onze slogan “buy local, screen global”. De meeste spelers van onze Belgische trots worden gescout door buitenlandse ploegen. Deze scouts verzamelen de nodige data rond deze speler om hen te ondersteunen bij een aankoopbeslissing, mits dat de data kan aantonen dat deze speler een aanwinst is voor de opperationele organisatie van dat team.

Dit gegeven is ook van toepassing voor het internationaal ondernemen. Om over de grenzen te werken, dient u de markten en haar spelers te kennen. U dient data te verzamelen over potentiële klanten, over hoe de markt daar evolueert, over de financiële daadkracht van uw internationale zakenrelaties, de flexibiliteit van uw leveranciers enzovoort. Concreet, u verzamelt data die u gebruikt en analyseert om tot een effectieve beslissing (of transactie) te kunnen overgaan.

De mondiale pandemie heeft ons aangetoond dat het vandaag nog nooit zo belangrijk geweest is om uw internationale zakenrelaties (en markten) te screenen, te controleren, op te volgen en te credit checken. 

Problemen in mogelijke toeleveringen, uitdagingen in de betrouwbaarheid en de financiële weerbaarheid van de bedrijven in andere landen zijn de belangrijkste internationale aandachtspunten voor ieders credit en risk organisatie.

De mondiale pandemie heeft ons aangetoond dat het vandaag nog nooit zo belangrijk geweest is om uw internationale zakenrelaties (en markten) te screenen, te controleren, op te volgen en te credit checken.

Zakendoen met internationale bedrijven kan riskant zijn, ongeacht de grootte van uw bedrijf en organisatie. 

Tijdige betalingen en een goede communicatie zijn van cruciaal belang voor de continuïteit van uw bedrijf. Als een betaling te laat is of de zakenrelatie kan niet op tijd leveren, kan uw onderneming problemen ondervinden. Dit kan er zelfs toe leiden dat u essentiële bedrijfsactiviteiten, zoals het ontvangen en uitvoeren van betalingen, niet meer kunt verrichten om uw bedrijf draaiende te houden.

Chapter 1

De internationale handel

België is de 13 grootste exporteur in de wereld, alsook de 14 grootste importeur op mondiaal vlak. Meer dan 70% van de import en export vindt plaats binnen Europa, goed voor meer dan 340,000.0 miljoen Euro.
(laat ons hopen dat onze Rode Duivels toch hoger mogen eindigen tijdens het tornooi)

Totale export cijfers België 2020

Totale import cijfers België 2020

Totale export percentage

Totale import percentage

*Bron: bovenstaande statistieken worden vermeld op de website van 'het Agentschap van Buitenlandse handel' - https://www.abh-ace.be)

Commercieel gezien geeft internationale handel fantastische kansen voor de groei van een organisatie, maar uit kredietrisicoperspectief is de internationale handel nog risicovoller dan de nationale handel. Én ook al werkt u misschien 100% nationaal, vergeet niet dat 8 op de 10 van uw zakenrelaties een internationale link hebben: "screen global, always!".

Wat we bedoelen?
Simpel, uw klanten en leveranciers kunnen een internationale groepstructuur of link hebben. Als een moedermaatschappij in bvb. Duitsland ligt, dan doet u in facto zaken met een Duitse organisatie. Een ander goed voorbeeld kunnen de bestuurders zijn van de firma waarmee u zakendoet. De eigenaar of oprichter van uw trouwste klant kan bvb. een Italiaan zijn. 

Heeft u trouwens al eens uw leveranciers onderzocht, een vitaal aspect voor de contuïteit van uw organisatie? Toch? Niet te vergeten en zoals aangetoond, wordt er enorm veel geïmporteerd door onze Belgische ondernemingen. 

Chapter 1

Welke elementen dient u zeker te onderzoeken als u internationaal werkt?

U kan uiteraard altijd zelf de informatie gaan proberen terugvinden die u nodig heeft door online te zoeken, aanvragen in te dienen bij de lokale instanties, bij het bedrijf zelf vragen te stellen, enzovoort. 

Als u dit dient te doen voor elke nieuwe en bestaande internationale partner verliest u niet alleen heel veel tijd, ook veel ‘resources’ en zelfs de mogelijkheid tot verlies van potentiële omzet.
Laat nu dat toch niet de bedoeling zijn. 

De kredietwaardigheid

Internationale kredietrapporten vormen de basis van uw kredietwaardigheidsonderzoek. Aangezien deze rapporten de nodige en gedetailleerde informatie weergeven over de financiën en de algemene kredietgeschiedenis van een internationale organisatie. 

Zo beschikken de internationale kredietrapporten van Creditsafe over een gestandaardiseerde, uniforme kredietscore die u in één oogopslag meegeven of uw zakenrelatie solvabel of kredietwaardig is. U kan dus in feite een credit check uitvoeren in enkele luttele seconden en de bedrijven in de verschillende landen vergelijken met elkaar.

De officiële bedrijfsinformatie

Een niet onbelangrijk aspect uiteraard voor de opmaak van uw facturen, zelfs als u enkel in België actief bent. 

Correcte en officiële bedrijfsinformatie is een must als u facturen dient op te stellen (en als u graag correct wordt betaald). Zo kan het adres dat vermeld staat op een website verschillend zijn van het officiële factuuradres. Ook de commerciële bedrijfsnaam van een organisatie kan verschillen van de officiële naam. Voor de ondernemingen die enkel in België werken, is het perfect mogelijk dat uw partner een buitenlandse vennootschap is waardoor u eigenlijk factueert, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar het buitenland toe (nogmaals, "screen global, always").

Daarom is het zeker aangeraden om een leverancier van handelsinformatie onder de arm te nemen, zoals Creditsafe. Onze kredietrapporten beschikken over de meest complete, actuele en officiële bedrijfsinformatie elementen én allemaal in één oogopslag, met de mogelijkheid om deze bedrijfsdata te integreren in uw CRM of ERP systemen, via onze API Connect. Op deze manier bent u dan ook echt zeker dat u correct kan factureren en correct betaald wordt.

De betrouwbaarheid van uw zakenrelaties & partners

Zakelijke beslissingen worden niet alleen beïnvloed door de toestand van de huidige economie, maar ook door elementen zoals fraude, terrorisme en corruptie. Dit zijn slechts enkele van de redenen waarom het van essentieel belang is geworden om de achtergrond te onderzoeken van potentiële zakenpartners en bedrijven waarmee u van plan bent in het buitenland zaken te doen; om niet alleen hun kredietrisico’s te controleren, maar ook op eventuele andere negatieve elementen voordat u zich tot transacties of samenwerkingen verbindt.

Verkrijg een diepgaander begrip van de bedrijven waarmee u samenwerkt, met behulp van onze compliance oplossing Protect, waar we onze klanten effectief ondersteunen met een globale screening en audit om de blootstelling aan reglementaire en reputatierisico's duidelijk in beeld te brengen.

Externe wettelijke en economische factoren

Bij uw internationaal onderzoek moet u er rekening mee houden dat de vereisten voor de registratie, alsook de bekendmaking van de financiële prestaties van een onderneming heel anders kunnen zijn voor bedrijven in het buitenland. Ook de beschikbaarheid aan informatie kan schaars zijn, afhankelijk van hoe dit wettelijk is opgesteld.

Als het voor uw organisatie al een uitdagend gegeven is om inkomende betalingen te traceren en ervoor te zorgen dat bedrijven en partners altijd op tijd leveren, bedenk dan eens wat er gebeurt als u rekening houdt met elementen als tijdzones, taalbarrières, verschillende wetten, culturen, voorschriften en belastingstelsels.  Een combinatie van bovengenoemde elementen kunnen ervoor zorgen dat de internationale handel een grote uitdaging wordt.

Verder dient u te monitoren of de landen waar u actief bent (of wenst te benaderen) economisch en politiek stabiel zijn. Het is daarom ook een goed idee om na te gaan of er internationale handelsovereenkomsten bestaan tussen België en het land (of de landen) waar u van plan bent zaken te doen. Er kunnen bepaalde beschermingsmaatregelen zijn genomen om u te ondersteunen als er iets mis zou gaan.

Chapter 1

Always Be Prepared & Informed

Als u zich op internationale wateren begeeft, wees altijd voorbereid en goed geïnformeerd. Wij raden u aan om gebruik te maken van marktonderzoekstudies, -bureaus, overheidsinstellingen (zoals het ‘Agentschap van Buitenlandse Handel’ en/of ‘Flanders Investment & Trade’), en bedrijfsdata & -informatie leveranciers, zoals Creditsafe. Zo helpen wij onze klanten met het nemen van gemiddeld 450.000 zakelijke kredietbeslissingen per dag op mondiaal vlak.

De data die wij u kunnen aanleveren (met de mogelijkheid om dit automatisch te monitoren) over meer dan 365 miljoen bedrijven en personen in 160 landen, zal u helpen bij het nemen van de juiste beslissingen op risk & credit management niveau.

Om in de voetbalsfeer te blijven, kan u ons best vergelijken met de coach die u de nodige sturing kan geven in het nemen en uitvoeren van de juiste acties op het moment van de waarheid, op basis van actuele en objectieve data. Data is het nieuwe goud en een absolute noodzaak in deze ongekende en uitdagende internationale tijden.

“Buy Local, Screen Global”

Schrijf u gratis in voor onze webinar

De wereldwijde pandemie heeft ons laten zien dat het vandaag de dag nog nooit zo belangrijk is geweest om uw internationale zakenrelaties (en markten) door te lichten, te monitoren, te volgen en op krediet te controleren.

Problemen in potentiële toeleveringsketens, uitdagingen op het vlak van betrouwbaarheid en de financiële weerbaarheid van bedrijven in andere landen zijn belangrijke internationale aandachtspunten voor ieders Credit & Risk Management .

Wat mag u verwachten tijdens deze webinar?

  • Waarom een credit check een belangrijk aspect is van uw klantacceptatie proces?
  • Zelfs als u nationaal werkt, zijn internationale screenings nodig.
  • Welke elementen dient u te controleren bij een internationale transactie?
  • Belangrijke triggers in het kredietrapport die u kan gebruiken bij een internationale screening.
DIT EVENEMENT IS AFGELOPEN.

Vraag uw toegang aan tot onze internationale database

Maak gebruik van onderstaande interactieve map om toegang te krijgen tot het land dat u wenst

Download onze internationale bedrijfsdatagids of bekijk de regiospecifieke weergave

Meer dan 365 miljoen kredietrapporten direct en online beschikbaar over de hele wereld

99,9% van de gevraagde kredietrapporten zijn onmiddellijk en online verkrijgbaar

Vergelijk bedrijven uit verschillende landen met elkaar mbv onze uniforme kredietscore

Als u deze bijdrage interessant vond, deel deze dan gerust met uw netwerk

Wie wint volgens u het EK?

Laat het ons weten via de comments