2019 – Een stortbui aan faillissementen

4 Min

Bijna 11.900 Belgische bedrijven zijn over de kop gegaan in 2019. Dat waren er gemiddeld 31 per dag. Een recordjaar, want enkel in 2013 hebben er meer bedrijven de boeken neergelegd. Wij lijsten voor u op wat de voornaamste oorzaken zijn geweest en geven u graag enkele tips over hoe u uw bedrijf financieel gezond kan houden.

2019 faillissementen - Voornaamste oorzaken & tips om uw bedrijf te beschermen
Chapter 1

De hervorming van het vennootschapsrecht

Één van de voornaamste redenen is dat, volgens het recent gewijzigde faillissementsrecht, de vrije beroepen, vzw’s en andere verenigingen nu ook het faillissement kunnen aanvragen. Ook mogen zij winsten maken, maar mogen dit niet uitkeren aan de oprichters en de leden ervan.

Verder zijn de 16 verschillende juridische vormen ook gereduceerd tot 4 basisvormen. Enerzijds was dit nodig om de juridische complexciteit te verbeteren om het zo eenvoudiger te maken, flexibeler te kunnen zijn en om de nodige ondernemingsnopportuniteiten te creëren. Anderzijds zijn er ook heel wat verschillende risico’s verbonden aan de nieuwe regelgeving.

Doet u bijvoorbeeld zaken met BV’s (= de vervanger van de BVBA), wees dan waakzaam over het feit dat zij zelf een startkapitaal kunnen bepalen, aangezien er geen echte drempel meer aanwezig is. Als het financieel plan van uw professionele zakenrelatie totaal verkeerd is ingeschat, mag u zo goed als zeker zijn dat de betalingen niet zullen volgen.

Een volledig overzicht over de kansen en opportuniteiten van het nieuwe vennootschapsrecht kan u in dit artikel terugvinden.

Chapter 1

Spookbedrijven

De Belgische staat heeft in 2019 ‘officieel’ de jacht geopend op het aantal spookbedrijven in België, mede dankzij de richtlijnen die Europa aan het doorduwen is. Spookbedrijven zijn bedrijven die enkel bestaan op papier. Er wordt geen activiteit waargenomen zoals de neerlegging van jaarrekeningen of het uitoefenen van hun diensten. Wanneer u zaken doet met dergelijke bedrijven zal u merken dat u totaal geen antwoord krijgt wanneer u een vraag stelt aan hen per email. Ook krijgt u niemand aan de telefoon en/of het adres klopt ook niet als u ter plaatse zou gaan.

Het is de perfecte dekmantel voor fraudeurs en vergroot het financieel risico voor betrouwbare bedrijven. Van de 1.7 miljoen actieve bedrijven in België heeft ongeveer 20% het potentieel om een spookbedrijf te kunnen zijn, omgerekend zijn er dat ongeveer een 340.000 ondernemingen. Waakzaamheid is dus geboden, want 60% van alle fraude gebeurt via dergelijke constructies.

Fraude, witwaspraktijken en de financiering van terrorisme zijn actuele topics. Bedrijven (en consumenten) zijn hier de dupe van. Het is om die reden dat de staat meer controles uitvoert, waardoor we dus ook in 2019 een stijging zagen van de faillissementen. 

Bedrijven dienen hun risicobeheer te verscherpen door vooronderzoeken of ‘compliance checks’ uit te voeren. 'Compliance' is een belangrijk onderdeel van het 'risk management' om een risico inschatting te kunnen maken. Wanneer men geen vooronderzoek verricht en u doet zaken met een frauduleuze organisatie of persoon, dan zal dit het imago van u en de organisatie schaden mét een reële kans dat u klanten verliest. Tevens kan het leiden tot een niet-betaling van de geleverde goederen en diensten, waardoor de financiële stabiliteit van de eigen onderneming in het gedrang komt.

Met een compliance check kan u onderzoeken wie de ultieme eigenaar is van een organisatie, of uw zakenrelatie een politiek beïnvloedbaar persoon is en gaat u na of er sancties lopen tegen de betrokken personen of bedrijven. Wij hebben tot slot een aantal tips opgelijst om de betrouwbaarheid van een bedrijf te controleren. Deze kan u hier terugvinden.

It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently.


Warren Buffett
Amerikaans zakenman en investeerder
Chapter 1

Wanbetalingen leiden tot faillissementen

Kent u het sneeuwbaleffect van de wanbetaler? Het blijft één van de voornaamste oorzaken van een faillissement: openstaande facturen of afschrijvingen bij het vast cliënteel.

Als de klanten niet meer tijdig betalen, kan uw onderneming in geldnood verkeren. Hierdoor loopt uw organisatie het risico om niet over voldoende liquide middelen te beschikken om lopende schulden te betalen. Als één bedrijf failliet gaat, kan dit een domino-effect uitlokken voor bedrijven waarmee ze regelmatig handel drijven. 1 grote klant die in faling gaat, kan de cashflow van de onderneming voledig verstoren.

Houdt uw ogen open voor alle waarschuwingssignalen van een bedrijf in financiële nood. In het volgende artikel vindt u 5 knipperlichten om een bedrijf in financiële nood te identificeren.

De eerste stap om uw klanten in de gaten te houden is door hun bedrijfskredietrapport te controleren.

Een bedrijfskredietrapport zit boordevol belangrijke financiële elementen, bestuurdersgegevens, negatieve informatie en andere belangrijke gegevens van een bedrijf.

De meest cruciale details in een bedrijfskredietrapport zijn aanwezig om de prestaties van een bedrijf te kunnen analyseren. Bovendien verkrijgt u een solvabiliteitscore of kredietscore die u de probabiliteit weergeeft wanneer een bedrijf insolvent wordt in de komende 12 maanden.

Zo slagen wij er in om, met onze kredietwaardigheidscore, 81% van de faillissementen te voorspellen.

Controleer een zakenrelatie

Onderzoek vandaag nog de financiële gezondheid of de betrouwbaarheid van uw zakenrelatie

Controleer hier de kredietwaardigheid

Laat nog even uw professionele gegevens achter zodat we de toegang kunnen regelen

Controleer hier de betrouwbaarheid

Laat nog even uw professionele gegevens achter zodat we de toegang kunnen regelen