Wat u dient te weten en te doen indien u zaken doet in het buitenland

5 Min

De zin om internationaal uit te breiden blijft groeien in België en dat is ook niet onlogisch als we kijken naar onze huidige handelspositie. Ons land connecteert andere landen met elkaar en deze samenhang vormt de basis van onze internationale “honger”. De internationale handel - import en export - vormt een belangrijke schakel van uw risk & credit management.

Zelfs als u een volledige focus hebt op de nationale markt, onrechtstreeks werkt u ook met internationale organisaties. 

Daarom is het belangrijk om te begrijpen wat u dient te doen, waar de opportuniteiten liggen, welke risico’s aanwezig zijn en welke maatregelen men dient te nemen als men zich op internationale wateren begeeft.

Chapter 1

België: transit bij uitstek – Een overzicht

Strategisch en geografisch gezien, is België het belangrijkste transitland van Europa. Ons land vormt een belangrijk kruispunt tussen het Zuiden en het Noorden van Europa en verbindt Oost-Europa met het Westen.

Dit hebben we te danken aan ons sterk gevarieerd transportnetwerk en –capaciteiten. Denk maar aan de aanwezigheid van de verschillende lucht- en zeehavens, het dichte wegen- en sporennetwerk en de verschillende maritieme kanaalpunten.

Meer dan 30% van de Belgische ondernemingen werken over de grenzen heen. Onze top 3?

 1.  77% in Europa, met onze buurlanden op kop.
 2.  11% gaat naar de Aziatische markt
 3.  10% gaat naar de Amerikaanse markt

Ook telt ons land heel veel internationale leveranciers.

Bijna 1 op 2 ondernemingen werken met buitenlandse verstrekkers. Chemische producten, transportmateriaal en minerale grondstoffen vormen de top 3 van onze import. 

 

*Source EUROSTAT - COMMUNITY CONCEPT – Belgian Foreign Trade Agency -2019

Op gebied van leveranciers ('supply chain') is het trouwens onverstandig om al uw eieren in één mandje te leggen. Kijk maar naar de impact dat het coronavirus heeft op de globale economie (Bekijk onze blogpost over het coronavirus hier). 

Gezien deze complexiteit is het misschien de moeite waard om op zijn minst na te denken over mogelijke manieren om uw 'supply chain' te diversifiëren en uw alternatieve (nood)plannen te verbeteren. 

Chapter 1

Iedereen werkt internationaal

Het is ook een statistisch gegeven als een onderneming blijft groeien in werknemers, de kans op internationale activiteiten steeds groter wordt. Ook al bent u van het principe dat u 100% nationaal werkt, onrechtstreeks bent u in contact met internationale ondernemingen. 

Creditsafe stelt dat elke kleine, middel en grote Belgische onderneming rechtstreeks of orechtstreeks met internationale bedrijven werkt.

Laten we even aannemen dat uw gehele klantenportfolio in België actief is, dan zou u kunnen redeneren dat men 100% actief is op de nationale markt. Het antwoord is echter neen...

Uw professionele klanten kunnen opgenomen zijn in een groepsstructuur waar, bijvoorbeeld, de moedermaatschappij in het buitenland gelegen is. De bestuurders van een bedrijf waarmee u zaken doet, kunnen ook mandaten hebben in andere landen. Een bedrijf hoeft niet per se opgenomen zijn in een groepsstructuur. Zij kunnen ook ‘gelinkt’ zijn aan buitenlandse ondernemingen.

Om deze evidente redenen is het ook van vitaal belang om de internationale linken, structuur en andere mandaten te controleren zodat u een volledigere inschatting kan maken, als onderdeel van uw risk & credit management.

Stel dat één van uw professionele klanten een moedermaatschappij heeft in de Verenigde Staten en deze overkoepelende organisatie zit in slechte papieren, kan dit nefaste gevolgen hebben voor de dochterondernemingen. Indien u geen controle heeft uitgevoerd naar de internationale structuur, dan heeft u geen goede risico inschatting kunnen uitvoeren.

Werkt u vervolgens samen met internationale leveranciers, dan handelt u logischerwijze ook met internationale ondernemingen. Tot slot, zijn uw concurrenten afkomstig van buiten België? Dan werkt uw organisatie ook onrechtstreeks internationaal.

Chapter 1

Welke aspecten zijn van belang als u internationaal actief bent of zou zijn?

Als uw voorraden goedkoper zijn in het buitenland, kunnen deze ook van mindere kwaliteit zijn.

Een lagere kwaliteit kan leiden tot hogere kosten voor een bedrijf, want dit kan als gevolg hebben dat de klanten niet meer tevreden zijn. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen goedkopere leveranciers en het tevreden houden van uw klanten. Spring ook voorzichtig om met de wisselkoers.

Kent u de gebruiken, de cultuur en de politiek van het land?

Wat in België goed werkt, gaat daarom niet automatisch goed werken in bijvoorbeeld China. Doe voldoende onderzoek naar de doelgroepen van het land in kwestie. Wees op de hoogte van de laatste politieke ontwikkelingen, doe onderzoek naar de legitimiteit en begrijp hoe u dient te communiceren.

Is de concurrentie al actief?

Indien de concurrentie reeds actief is op de (nieuwe) markt, kan dit een goed teken zijn. Dit houdt in dat er reeds een vraag en aanbod aanwezig is. U kunt de gelegenheid nemen om na te gaan wat wel en wat niet werkt voor uw concurrenten en beslissen hoe u zich van hen kunt onderscheiden om zelfs marktleider te worden.

Bent u juridisch klaar?

Wetten kunnen drastisch verschillen van land tot land. Zorg ervoor dat uw algemene (verkoops)voorwaarden, de privacyregelgeving en dergelijke in overeenstemming zijn met de wetten en de normen. Niet alleen bedrijfswetten, maar ook de regelgeving rond uw werknemers (en hun rechten) dienen in acht genomen te worden.

Chapter 1

Wat zijn de veiligste landen om zaken mee te doen?

Forbes had eerder in 2018 een lijst samengesteld van de toplanden om zaken mee te doen, de top tien zijn:

 1. Verenigd Koninkrijk
 2. Zweden
 3. Hongkong
 4. Nederland
 5. Nieuw-Zeeland
 6. Canada
 7. Denemarken
 8. Singapore
 9. Australië
 10. Zwitserland

Ondanks de betrouwbaarheid van een bepaald land zullen er altijd risico’s verbonden zijn aan de buitenlandse handel. Een bedrijf dat internationaal handel wil drijven, moet rekening houden met drie grote risicocategorieën:

 1. Commercieel: niet-betaling, insolventie, contractgeschillen, achterstallige betalingen, intellectuele eigendomsrechten (IPR), merk en reputatie.

 2. Politiek: overheidsverandering, oorlog, rellen, terrorisme, grensgeschillen, wetswijzigingen.

 3. Land: wisselkoers, hoge inflatie, gebrek aan harde valuta.

Dit betekent dat een kredietcontrole, van zowel klanten als leveranciers, absoluut noodzakelijk is om het bestaan van het bedrijf te controleren en dat de door hen verstrekte gegevens juist zijn. U kan nagaan hoe snel het bedrijf zijn rekeningen betaalt en hoe het met de cashflow gaat. Het is ook cruciaal om te controleren of de gerapporteerde, financiële resultaten in overeenstemming zijn met de lokale regelgeving in uw ‘due diligence’ - controles.

U kan trouwens met behulp van compliance onderzoeken de betrouwbaarheid van de onderneming controleren, nagaan wie de UBO is, of er politiek prominente personen aanwezig zijn (=PEP’s) en of er sancties lopen tegen het bedrijf of de personen in kwestie.

Met behulp van deze informatie heeft u een vollediger beeld inzake uw risicobeheer en kunnen bedrijven verstandige beslissingen en afspraken maken.

Chapter 1

Het beschermen van uw bedrijf

Informatie is de sleutel

Werkt u internationaal? U denkt na om uw eerste internationale stappen te zetten? Of u bent van mening dat u 100% nationaal werkt? – Informeer uzelf, zodat u over voldoende data beschikt om een complete risico inschatting te kunnen uitvoeren. Zelfs een eenvoudige ‘creditcheck’, alvorens een zakelijke relatie aan te gaan, kan het kredietrisico al aanzienlijk verminderen.

Maak het uzelf eenvoudiger door a.d.h.v. handelsinformatie weloverwogen besluiten te nemen. Wist u dat er dagelijks 450.000 zakelijke beslissingen genomen worden met behulp van de Creditsafe data?

Gebruik van kredietrapporten

Indien u informatie wenst in te winnen, bent u bij handelsinformatiekantoren (zoals Creditsafe) aan het goede adres. Een bedrijf kan kredietrapporten gebruiken om te controleren of de (internationale) zakenrelaties solvabel zijn en, bijvoorbeeld, geen deel uitmaken van een falende moedermaatschappij.

Ook worden deze rapporten gebruikt om de correcte bedrijfsgegevens te controleren en om na te gaan waar de verschillende bestuurders een mandaat hebben.

Alles is afhankelijk van de reikwijdte, de kostenstructuur, de leverbaarheid en de juistheid van de data. Wat het nog eenvoudiger maakt is de uniformiteit in de leesbaarheid van de informatie, wat het beslissingsproces veel eenvoudiger (en sneller) maakt. 

Dit gegeven is waar Creditsafe het verschil maakt op de markt:

 • + 330 miljoen rapporten over 160 landen
 • Online toegankelijk
 • Uniforme kredietwaardigheidscore en -rapporten
 • Zeer competitieve prijszetting
 • Mogelijkheid om bedrijven te monitoren, opdat u per email kan verwittigd worden bij eventuele wijzigingen.

 Wij nodigen u graag uit om een kijkje te nemen naar onze internationale oplossingenpagina of u kan zelfs een vrijblijvende toegang aanvragen tot onze online internationale database.