Kredietrapporten

Begin vandaag nog met het controleren van de kredietwaardigheid van uw zakenrelaties!

Minimaliseer uw kredietrisico’s en krijg een duidelijk inzicht in de financiële situatie van uw (potentiële) klanten, leveranciers en andere zakenpartners.

Deze dienst is enkel beschikbaar voor bedrijven.

Wat vindt u terug in een Creditsafe kredietrapport?

Kredietscores & -limieten

Financiële data

Bestuurdersinformatie

Facturen en betalingen

Het analyseren van bedrijfsdata is de kern van wat wij doen bij Creditsafe. 

Ons toonaangevend scoresysteem omvat belangrijke statistische gegevens en de meest geavanceerde statistische technieken om de financiële stabiliteit van een bedrijf te helpen kunnen bepalen.

Met dit scoremodel slagen we er in om 81% van de bedrijfsfaillissementen te voorspellen 12 maanden voordat het bedrijf insolvent wordt in België en 70% als het om internationale ondernemingen gaat.

Zo bespaart u zich de nodige (financiële) kopzorgen.

Gratis controle zakenrelaties

Deze dienst is enkel beschikbaar voor bedrijven.

Kredietscore & Kredietlimiet

A.d.h.v. de financiële data in onze kredietrapporten kan u deze ook gebruiken bij mogelijke fusies of overnames, een aanbestedingsproces of zelfs wanneer u een diepgaande analyse wenst van een bepaald bedrijf waarmee u op punt staat om zaken mee te doen.

Daarom is het juist noodzakelijk dat onze rapporten zo compleet mogelijk zijn. Zo vindt u bvb. standaard de jaarcijfers (jaarverslagen) terug van de afgelopen 5 jaar. 

De volgende financiële data vindt u trouwens altijd terug in onze rapporten:

 • Winst en verlies
 • Balans gegevens
 • Kapitaal en reserves
 • Sleutelratio's
 • Kasstromen of cash flow
Financial Data
Vraag hier uw gratis toegang aan

Deze dienst is enkel beschikbaar voor bedrijven.

Weet met wie u zaken doet!
Een bestuurder controleren is even belangrijk als het controleren van de kredietwaardigheid van een bedrijf, aangezien zij de 'lijnen' uitzetten voor hun ondernemingen.

Wist u bijvoorbeeld dat 1 op 4 bestuurders ooit een mandaat hebben uitgeoefend bij een bedrijf die niet meer actief is? Of dat 1 op 3 bestuurders een mandaat hebben bij een andere organisatie? 

Door het bekijken en analyseren van deze informatie, kan u een nog beter inzicht krijgen in de personen achter het bedrijf.

Volgende informatie vindt u steeds terug:

 • Volledige naam en werkadres
 • Land uitoefening mandaat
 • Functie binnen het bedrijf
 • Benoemings- en vertrekdata
 • Huidige en voorgaande mandaten
Financial Data
Controleer hier de bestuurders

Deze dienst is enkel beschikbaar voor bedrijven.

Als een bedrijf achterop raakt op zijn facturen, is het statistisch bewezen dat het bedrijf een grotere risico vormt tot insolvabiliteit.

Daarom hebben we het "Creditsafe Trade Payment Programma" opgericht.

Tot op heden hebben we wereldwijd meer dan 7.000 leveranciers van betalingsgegevens voor transacties. 63% van al onze bekeken kredietrapporten beschikken over gegevens van (openstaande) facturen en betalingen.

Zo verkrijgt u een actuelere inkijk in het betalingsgedrag van bedrijven aan andere leveranciers.

Invoices & Payments
Kredietscores & -limieten

Het analyseren van bedrijfsdata is de kern van wat wij doen bij Creditsafe. 

Ons toonaangevend scoresysteem omvat belangrijke statistische gegevens en de meest geavanceerde statistische technieken om de financiële stabiliteit van een bedrijf te helpen kunnen bepalen.

Met dit scoremodel slagen we er in om 81% van de bedrijfsfaillissementen te voorspellen 12 maanden voordat het bedrijf insolvent wordt in België en 70% als het om internationale ondernemingen gaat.

Zo bespaart u zich de nodige (financiële) kopzorgen.

Gratis controle zakenrelaties

Deze dienst is enkel beschikbaar voor bedrijven.

Kredietscore & Kredietlimiet
Financiële data

A.d.h.v. de financiële data in onze kredietrapporten kan u deze ook gebruiken bij mogelijke fusies of overnames, een aanbestedingsproces of zelfs wanneer u een diepgaande analyse wenst van een bepaald bedrijf waarmee u op punt staat om zaken mee te doen.

Daarom is het juist noodzakelijk dat onze rapporten zo compleet mogelijk zijn. Zo vindt u bvb. standaard de jaarcijfers (jaarverslagen) terug van de afgelopen 5 jaar. 

De volgende financiële data vindt u trouwens altijd terug in onze rapporten:

 • Winst en verlies
 • Balans gegevens
 • Kapitaal en reserves
 • Sleutelratio's
 • Kasstromen of cash flow
Financial Data
Vraag hier uw gratis toegang aan

Deze dienst is enkel beschikbaar voor bedrijven.

Bestuurdersinformatie

Weet met wie u zaken doet!
Een bestuurder controleren is even belangrijk als het controleren van de kredietwaardigheid van een bedrijf, aangezien zij de 'lijnen' uitzetten voor hun ondernemingen.

Wist u bijvoorbeeld dat 1 op 4 bestuurders ooit een mandaat hebben uitgeoefend bij een bedrijf die niet meer actief is? Of dat 1 op 3 bestuurders een mandaat hebben bij een andere organisatie? 

Door het bekijken en analyseren van deze informatie, kan u een nog beter inzicht krijgen in de personen achter het bedrijf.

Volgende informatie vindt u steeds terug:

 • Volledige naam en werkadres
 • Land uitoefening mandaat
 • Functie binnen het bedrijf
 • Benoemings- en vertrekdata
 • Huidige en voorgaande mandaten
Financial Data
Controleer hier de bestuurders

Deze dienst is enkel beschikbaar voor bedrijven.

Facturen en betalingen

Als een bedrijf achterop raakt op zijn facturen, is het statistisch bewezen dat het bedrijf een grotere risico vormt tot insolvabiliteit.

Daarom hebben we het "Creditsafe Trade Payment Programma" opgericht.

Tot op heden hebben we wereldwijd meer dan 7.000 leveranciers van betalingsgegevens voor transacties. 63% van al onze bekeken kredietrapporten beschikken over gegevens van (openstaande) facturen en betalingen.

Zo verkrijgt u een actuelere inkijk in het betalingsgedrag van bedrijven aan andere leveranciers.

Invoices & Payments

De andere kenmerken van de Creditsafe kredietrapporten

Groepsstructuren

Bekijk de informatie van de ultieme holdingmaatschappij en moedermaatschappij, inclusief die overzeese maatschappijen en eventuele linken.

Globale structuur

Krijg een onmiddellijk, online en een compleet inzicht in meer dan 240 miljoen bedrijfskredietrapporten in de Creditsafe database.

Juridische informatie

Ontdek of uw relaties betrokken zijn bij betalingsgeschillen, RSZ-dagvaardingen of eventuele faillissementen.

Interessante links

Ontdek de relatie tussen de verschillende bedrijven, bestuurders & bijhorende sectoren.

Officiële publicaties

In de rapporten heeft u trouwens steeds de mogelijkheid om door te klikken naar de officiële publicaties van bedrijven (zoals statuten) en andere controle opties.

Jaarverslagen tot 5 jaar terug

Bekijk de financiële prestaties van uw klanten over de afgelopen 5 jaar, inclusief omzet, winst en verlies en nog veel meer.

Start vandaag nog met het controleren van uw zakenrelaties!

Gratis toegang

Deze dienst is enkel beschikbaar voor bedrijven.

Bijkomende informatie nodig betreft onze kredietrapporten?

Creditsafe helps us in managing our customers in a preventive and curative way

SECURITAS

Bewaar het overzicht over de bedrijven die u wenst in de gaten te houden

Internationale Monitoring

Dankzij de Creditsafe (internationale) monitoring service zal u nooit de essentiële veranderingen missen van de bedrijven waarmee u zaken doet. Onze bewakingsservice is zeer flexibel, zodat u zelf kunt beslissen van welke wijzigingen u graag op de hoogte gehouden wordt. Blijf dus op de hoogte van de veranderingen waaraan u en uw organisatie belang hechten.

Wijzigingen

Monitoren

Veranderingen in de bedrijfsgegevens van uw zakenrelatie 

Ontvang automatisch emailalerts indien er iets zou wijzigen bij uw zakenrelatie.
Stel dat uw klant wijzigt van adres, dan factureert u op basis van foutieve gegevens!

Dankzij het alertsysteem bent u onmiddellijk bij de pinken en kan u het nieuwe adres gaan gebruiken.

Risico Register

Monitoring van uw debiteuren 

Creëer portefeuilles van uw debiteuren en ontvang waarschuwingen over eventuele veranderingen van de specifieke debiteur binnen de desbetreffende portfolio. 

U bepaalt zelf, a.d.v. een twintigtal parameters, hoe intensief en waarvan u op de hoogte gehouden wilt worden. 

Er zullen relaties zijn waarvan u alleen de financiële risico's wilt monitoren, maar u kan ook portfolio's aanmaken waarmee u alles laat monitoren, van adreswijzigingen tot directieveranderingen.

International Monitoring
Wijzigingen

Veranderingen in de bedrijfsgegevens van uw zakenrelatie 

Ontvang automatisch emailalerts indien er iets zou wijzigen bij uw zakenrelatie.
Stel dat uw klant wijzigt van adres, dan factureert u op basis van foutieve gegevens!

Dankzij het alertsysteem bent u onmiddellijk bij de pinken en kan u het nieuwe adres gaan gebruiken.

Risico Register
Monitoren

Monitoring van uw debiteuren 

Creëer portefeuilles van uw debiteuren en ontvang waarschuwingen over eventuele veranderingen van de specifieke debiteur binnen de desbetreffende portfolio. 

U bepaalt zelf, a.d.v. een twintigtal parameters, hoe intensief en waarvan u op de hoogte gehouden wilt worden. 

Er zullen relaties zijn waarvan u alleen de financiële risico's wilt monitoren, maar u kan ook portfolio's aanmaken waarmee u alles laat monitoren, van adreswijzigingen tot directieveranderingen.

International Monitoring

Waar komen onze datagegevens vandaan?

Bij Creditsafe zijn we trots op de gegevens en de nodige “business intelligence” die we aan onze klanten leveren.

De gegevens die worden gebruikt om onze scores en limieten te creëren zijn niet alleen afkomstig vanuit de samenwerking met officiële bronnen zoals de Nationale Bank, het KBO, Staatsblad, etc. maar ook vanuit ons streng geselecteerde netwerk van internationale datapartners over de hele wereld.

Om de geldigheid van onze gegevens nog verder te optimaliseren, beschikken wij ook over de nodige betalingservaringen van onze vertrouwde leveranciers van betalingstransacties.

Onze missie is dat u een zo accuraat mogelijk beeld krijgt van de financiële stabiliteit van een bedrijf.

Ontdek vandaag nog gratis & vrijblijvend of uw klanten een bedreiging vormen voor uw organisatie.

Voer snel een achtergrondcontrole uit bij bedrijven en bestuurders.

Start hier met uw gratis toegang

Deze dienst is enkel beschikbaar voor bedrijven.

Veelgestelde vragen

Wat is de Creditsafe kredietscore?

De Creditsafe kredietscore berekent de probabiliteit wanneer een bedrijf in de komende 12 maanden insolvent wordt.

We belichten de kredietwaardigheid d.m.v. ons “verkeerslicht”-systeem. Dit systeem verdeelt de kredietwaardigheid in verschillende niveaus. Zo geeft de rode kleur aan dat voorzichtigheid geboden is. In geval van een rode kleur kunnen kortere betalingstermijnen en/of contante betaling zelfs aangeraden zijn.

Het tegenovergestelde is logischerwijze de groene kleur, die u een positieve "indruk" (kredietbeslissing) weergeeft.

De Creditsafe kredietscore is altijd gebaseerd op een score van 1 tot 100.

Goedgekeurd door verzekeraars?

De kredietlimieten die opgenomen worden in onze rapporten kunnen gebruikt en goedgekeurd worden door de meeste toonaangevende kredietverzekeraars.

Verzekeringsnemers kunnen dus gebruik maken van onze aanbevolen kredietlimieten en deze zelfs integreren in hun discretionaire polislimieten of op een niveau dat door de kredietverzekeraar wordt geadviseerd. 

Aan ieder bedrijf om dit met zijn kredietverzekeraar te overleggen.

Hoe vaak worden de Creditsafe gegevens bijgewerkt?

De Creditsafe internationale database rapporten worden in real-time bijgewerkt, meer dan 1 miljoen keer per dag.

Hoe wordt de Creditsafescore berekend?

De bedrijfsscore wordt berekend met behulp van de meest geavanceerde statistische algoritmen die beschikbaar zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met meer dan 150 parameters waaronder economische en industriële factoren.

Biedt Creditsafe “compactere” rapporten?

Neen. In tegenstelling tot sommige concurrenten geloven wij sterk dat alle bedrijfsgegevens ter beschikking moeten zijn, die u nodig kan hebben, om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Door middel van onze "vrije toegang" policy kan u steeds doorklikken, zonder te hoeven tellen.

Waar haalt Creditsafe de gegevens vandaan?

Onze gegevens worden verzameld uit meer dan 200 bronnen en, waar mogelijk, verzamelen we de informatie van de officiële instanties zoals de Nationale Bank, het KBO, etc.

Ons netwerk van 16 kantoren en vertrouwde lokale partners stelt ons in staat om lokale informatie te verzamelen zodat we altijd kwaliteitsvolle, nieuwe informatie kunnen leveren.