Kredietscorekaarten Bedrijven
Kredietscorekaarten Bedrijven

Geef uw bedrijf een vooruitziende kracht, dankzij één van de meest voorspellende bedrijfsscorekaarten in de sector.

Creditsafe lanceert het komende jaar een hele reeks nieuwe scorekaarten. Lees hieronder meer over onze scorekaarten en de toegevoegde waarde hiervan voor uw bedrijf.

Een verbeterde bescherming tegen risico's die blijft resulteren

Onze nieuwe scorekaarten met geavanceerde analyses om uw bedrijf te helpen groeien

Bedrijven over de hele wereld, van commerciële kredietverstrekkers tot wereldwijde fabrikanten, vertrouwen erop dat we ernaar streven om toonaangevend te zijn in onze sector door superieure informatie over risico's aan te bieden waarop uw bedrijf kan steunen. 

Met tientallen jaren ervaring heeft ons 'International Analytics Team' een nieuwe scorekaart ontwikkeld, getest en gevalideerd die met zekerheid de kans op bedrijfsfalen berekent op het hoogste niveau van nauwkeurigheid tot nu toe.

Wat zijn de voordelen van de nieuwe scorekaart?

Verbeterde voorspelbaarheid

Onze scores meten, met vertrouwen, de kans dat een bedrijf tot 12 maanden van tevoren failliet gaat.

Geanalyseerde aanvullende bedrijfsdata

Duizenden databronnen worden gecombineerd en geëvalueerd om direct en transparant een score te geven op elk bedrijf.

Meer commerciële opportuniteiten

Door de kracht van de scorekaart te versterken, kan uw bedrijf profiteren van de mogelijkheid om aan meer opportuniteiten te worden onderworpen, zonder dat het risico toeneemt.

Bedrijven met beperkte data beoordelen

We kunnen bedrijven nauwkeuriger evalueren op basis van beperkte informatie, zodat u met vertrouwen beslissingen kunt nemen over het al dan niet handelen met hen.

Verscherpte nauwkeurigheid met een verhoogde bedrijfssegmentering

Geen twee bedrijven zijn identiek, maar veel bedrijven vertonen gelijkaardige signalen van falen binnen de populatie.

Nieuwe bedrijfsclassificaties


Om de onderscheidende kracht van de scorekaart te versterken, wordt de populatie gesegmenteerd. 

Het doel van de segmentatie is een reeks subpopulaties te definiëren die, wanneer ze individueel en gecombineerd worden gemodelleerd, het risico beter rangschikken dan één enkel model op de totale populatie van de bevolking in elk land.

Creditsafe heeft het genoegen om 's werelds grootste database van bedrijfskredietinformatie te hebben, die voortdurend groeit naarmate we meer gegevens verzamelen.

Dit heeft ons in staat gesteld om de populaties van veel landen in meer verschillende groepen in te delen, waardoor we meer voorspellende modellen kunnen produceren. 

Meer informatie nodig?

Vul het formulier in opdat wij u kunnen contacteren

Welke factoren beïnvloeden de kredietwaardigheid van een bedrijf?

Uit meer dan 8000 databronnen wereldwijd identificeren we zorgvuldig de factoren die een sterke correlatie hebben met bedrijfsfaillissementen.

Van kleine lokale bedrijven tot grote multinationals, de factoren die van invloed zijn op of een indicatie zijn voor het falen van een bedrijf, verschillen per bedrijfsgrootte en industrie. Om de voorspelbaarheid en stabiliteit van onze score te vergroten, segmenteert Creditsafe alle bedrijven binnen een populatie op basis van de beschikbare informatie, de omvang en het type bedrijf (zoals hierboven vermeld). 

Binnen elke scorekaart zal de weging die elke factor op de score heeft, variëren naar gelang de statistische relevantie die het laat zien met betrekking tot een bedrijfsfaillissement binnen een periode van 12 maanden. Hieronder tonen we enkele elementen die worden gebruikt om de score te berekenen die onder de nieuwe scorekaart wordt gebruikt.

Officiële publicaties

Adreswijzigingen

Bestuurdersveranderingen

Industrie

Betalingservaringen

Gedeponeerde jaarrekeningen

Gekoppelde bedrijven

Bedrijfsgrootte

Bedrijfsvormen

Boek een afspraak met een Creditsafe-specialist

Een scorekaartwijziging kan een andere impact hebben op elk bedrijf en wij staan klaar om u te helpen bij eventuele aanpassingen. Onze Account Managers staan u graag te woord met extra middelen en informatie. Als u een grote impact verwacht op uw bedrijf, kan het mogelijk zijn om een bezoek ter plaatse te regelen.

Boek hieronder een telefoontje of gesprek met uw accountmanager om meer te weten te komen over de diensten die wij u kunnen bieden.

De kwaliteit van de scoringsmodellen garanderen

Voorspelbaarheid

Stabiliteit

Evaluatie

De nauwkeurigheid van de scorekaart is van vitaal belang om een complete inschatting aan opportuniteiten te kunnen bieden en tegelijkertijd het risico van financiële verliezen tot een minimum te beperken.

Het niet herkennen van een bedrijf dat het gevaar loopt om failliet te gaan, brengt uiteraard een onmiddellijk risico met zich mee. Anderzijds, het onterecht afwijzen van een potentiële klant betekent echter een verlies van omzet en vormt daarom een kostenpost op zich.

Het onderscheid tussen 'goede' en 'slechte' bedrijven, wat wil zeggen bedrijven met een grote kans op insolventie, is het essentiële punt van een goed scoringsmodel. 

Degelijkheid

Het is belangrijk dat onze scorekaart in de nabije toekomst accuraat blijft en niet alleen voor de periode van de eerste analyse.

Om dit te verzekeren hebben we een 'out-of-time' validatie (OoT) uitgevoerd over verschillende historische periodes.

Om seizoensgebonden effecten uit te sluiten, werd het OoT naast de verschillende seizoenen uitgevoerd.
Dit stelt ons in staat om met vertrouwen de stabiliteit en nauwkeurigheid van de scorekaart te verifiëren.

Evaluatie

 

De scorekaart wordt maandelijks gevalideerd om betrouwbare voorspellingen te kunnen blijven uitvoeren.

UIteraard veranderen marktomstandigheden continu tijdens de levensduur van een scorekaart. Daarom dat wij deze veranderingen voortdurend opvolgen. 

Hierdoor kunnen we eventuele veranderingen in de factoren die duiden op toekomstige insolventie identificeren en, indien nodig, de weging van variabelen binnen de scorekaart bijsturen.

De robuustere scorekaart van Creditsafe versterkt ons vermogen om de voorspelbaarheid van variabelen voortdurend te beoordelen en het model aan te passen aan economische veranderingen.

Voorspelbaarheid
Stabiliteit
Evaluatie

Details van de individuele scorekaarten

Download een PDF-scorekaartgids door op de onderstaande pictogrammen te klikken

Naarmate we dichter bij de lancering van elke scorekaart komen, delen we een gids voor de individuele scorekaarten met details over de toegepaste segmentatie, de definitie van falingen, de risicoklassen en de waarschijnlijkheid dat er sprake is van insolventie.

Bij de publicatie van elk document kunt u ze downloaden door op het PDF-icoontje met de vlag van het land te klikken.

De documenten zijn momenteel alleen in het Engels beschikbaar.

Nederland

Duitsland

Zweden

UK

Frankrijk

19/03/2021

België

more

2021

Freequently Asked Questions

Zullen de scorekaarten in elk Creditsafe land veranderen?

Nee, we hebben niet voor alle landen een andere scorekaart.

Voor een aantal landen lanceren we het komende jaar nieuwe scorekaarten. Onze verwachte tijdlijn is als volgt:

Nederland: Oktober 2018

Duitsland: September 2019

Zweden: Oktober 2019

Verenigd Koninkrijk: December 2019

België: 2020

Frankrijk: 2020

Moet ik wijzigingen in mijn systeem aanbrengen wanneer u de wijzigingen aanbrengt?

U hoeft GEEN wijzigingen aan te brengen aan uw Creditsafe-account, app of API wanneer de nieuwe scorekaart wordt gelanceerd. Alle wijzigingen worden automatisch doorgevoerd.

Waarom verandert Creditsafe zijn scorekaarten?

Het is volkomen normaal dat de handelsinformatiekantoren hun scorekaarten zo nu en dan bijwerken en wijzigen. Naarmate er nieuwe informatie beschikbaar is, moeten we de kans grijpen om deze gegevens te gebruiken en de voorspelbaarheid verder te verbeteren.

We moeten ook waakzaam zijn bij het volgen van trends in de markt en ervoor zorgen dat onze voorspellingsmodellen een reflectie zijn van de huidige ontwikkelingen.

Met de voortdurende veranderingen in het economische, sociale en politieke klimaat zullen sommige van de indicatoren die vandaag de dag een mislukking voorspellen, in de komende jaren waarschijnlijk veranderen.

Creditsafe verbetert de scorekaarten voortdurend om de huidige risicofactoren weer te geven die in de lokale economieën zijn ontvouwd.  Door de gehele zakenpopulatie te beoordelen, hebben we verfijnd en bevestigd welke indicatoren gewoonlijk gelden voor commerciële stabiliteit en wat voorspellend is voor een bedrijf dat in moeilijkheden zal raken.

Hoe weet ik of de nieuwe scorekaart geschikt is voor mijn bedrijf?

De scorekaarten van Creditsafe zijn gebouwd om de gehele bedrijvenpopulatie van het land in kwestie te beoordelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens die eigendom zijn van Creditsafe, maar ook van derden.

Onze beoordeling van deze gegevens levert een score op die de probabiliteit op bedrijfsfaillissementen in de komende 12 maanden weergeeft. Daarnaast is de limietoplossing ontworpen om, op basis van een groot aantal financiële factoren, een aanbevolen maximum kredietbedrag aan te duiden voor het bedrijf in kwestie. 

Onze scorekaarten zijn ontwikkeld als aanvulling op elk bedrijf, maar we bieden ook analytische diensten op maat aan.

Uiteraard hebben alle bedrijven unieke bedrijfsmodellen, strategieën en doelstellingen. Om bedrijven te helpen meer duidelijkheid te scheppen over hun commerciële omgeving en opportuniteiten, heeft ons wereldwijd, toonaangevend en analytisch team de opdracht gekregen om een aantal op maat gemaakte analytische modellen te ontwikkelen voor bedrijven in vele landen.

Voor meer informatie over onze diensten op maat kunt u contact opnemen met uw toegewijde accountmanager.