Uw gratis bedrijfsrapport inclusief de kredietscore

Ontdek hoe kredietverstrekkers en leveranciers uw bedrijfsrapport en uw kredietscore bekijken

Meldt u gratis aan en bekijk vandaag nog de kredietscore van uw bedrijf

Krijg inzicht in uw bedrijfsrapport en uw kredietscore

Als uw bedrijf op krediet werkt bij uw leveranciers, is de kans zeer reëel dat zij uw rapport consulteren bij Creditsafe

Met Creditsafe krijgt u een volledige, transparante toegang tot het (krediet)profiel van uw bedrijf, zodat u een beter begrip krijgt van de factoren die van invloed zijn op de kredietwaardigheid van het bedrijf.

Hoe helpt een kredietrapport van Creditsafe u daarbij?

  • Begrijp wat kredietverstrekkers (bvb. uw leveranciers) zien bij het nemen van kredietbeslissingen over uw bedrijf.
  • Ontvang e-mail alerts zodra er een verandering is in de solvabiliteitscore of kredietscore.
Ik wil mijn bedrijfsrapport en score kennen

*Enkel van toepassing als u B2B of met professionele zakenrelaties samenwerkt.

Wat staat er in mijn kredietrapport?

Onze zakelijke kredietrapporten bevatten gedetailleerde bedrijfsinformatie en kredietrisicogegevens, waaronder:

Bedrijfsverificatie

Controleer de bedrijfsnaam, het geregistreerd officieel adres, de website, het telefoonnummer en de sector van uw klanten.

Gedetailleerde betalingsinformatie

Bekijk de volledige betalingsgeschiedenis inclusief de debiteurdagen na de verstreken termijn of 'Days Beyond Terms' (DBT) over de laatste 12 maanden, de gemiddelde DBT en de betalingsprestaties.

Officieel gepubliceerde data

Ontdek alle vonnissen, juridische mededelingen, neerleggingen en de balansgegevens of jaarresultaten

Kredietscore & -limiet

Analyseer de huidige en de historische kredietscores van bedrijven, inclusief de aanbevolen kredietlimieten, om hun kans op wanbetalingen en falingen te beoordelen.

Bestuurders- & aandeelhoudersgegevens

Bekijk de informatie over bestuurders en aandeelhouders van de onderneming waaronder hun naam, leeftijd, nationaliteit en benoemingsdatum.

Financiële data

Verkrijg een volledig overzicht van de financiële gegevens van het bedrijf met een gedetailleerde balans inclusief cash flow, winst en verlies, bedrijfsratio's, etc.

Ik wil mijn bedrijfsrapport

*Enkel van toepassing als u B2B of met professionele zakenrelaties samenwerkt.

Bescherm uw eigen bedrijf tegen achterstallige betalingen en afschrijvingen

Verkrijg ook toegang tot onze volledige bedrijfsdatabase. Het is van vitaal belang om uw professionele klanten en andere zakenrelaties te controleren naar hun solvabiliteit of probabiliteit tot wanbetalingen en faillissementen

Bedrijfsinformatie en Kredietwaardigheid

Welke informatie toont Creditsafe over mijn professionele klanten?

Onze kredietrapporten bevatten alle informatie die u nodig heeft om een weloverwogen beslissing te nemen bij het verlenen van krediet aan een zakelijke klant.

  • Kredietscore van het bedrijf
  • Aanbevolen maximale kredietlimiet
  • Profielen van bestuurders en aandeelhouders
  • Factuur & betalingsgeschiedenis
  • Historische data
  • Jaarrekeningen van de afgelopen 10 jaar
  • Eigenaar van de onderneming en de groepsstructuur

Wereldwijde bedrijfsinformatie in slechts één klik!

160 landen - Meer dan 365 miljoen bedrijfsrapporten

Hoe wordt het kredietrisico berekend?

Hier vindt u een toelichting van de manier waarop we de kredietrisico's voor bedrijven en bestuurders berekenen.

Hoe wordt mijn kredietscore berekend?

De berekening van de kredietscore voor bedrijven wordt berekend door ondernemingen over een periode van twaalf maanden te analyseren. 

Aan de hand van een differentiatie analyse hebben we belangrijke gegevensvariabelen geïdentificeerd die essentieel zijn voor het voorspellen van de kans dat een bedrijf binnen de komende 12 maanden insolvabel wordt. 

Deze variabelen worden vervolgens vergeleken met onze volledige ondernemingsdatabase en via een statistische analyse wordt aan elke variabele een gepaste risicoweging toegekend. 

Door de berekening van deze sleutelvariabelen, gecombineerd met de heersende variabelen, genereren we een kredietscore voor elk afzonderlijk bedrijf. 

Hoe vaak wordt de kredietscore en kredietlimiet berekend?

De scores worden dagelijks berekend en zijn volledig geautomatiseerd, er is geen manuele berekening nodig om de kredietscores/ratings te manipuleren of aan te passen. Dagelijkse feeds worden uit onze databases gehaald om de scores in real time bij te werken. 

Een voorbeeld - Als een bedrijf zijn laatste jaarrekeningen bij de Nationale Bank indient, worden de documenten binnen de 48 uur geanalyseerd en geactualiseerd in de database.  Zodra ze beschikbaar zijn voor het publiek, wordt de kredietrisicoscore van het bedrijf geregistreerd/aangepast op basis van de recentste neergelegde rekeningen.

Wat is een kredietlimiet?

De kredietlimiet van de onderneming is onze aanbeveling van het totale kredietbedrag dat aan een bepaalde onderneming, op een gegeven moment, kan worden aangeboden.

Hoe wordt de kredietlimiet van een onderneming berekend?

We berekenen de kredietlimieten van een bedrijf door de financiële positie van een bedrijf nader te onderzoeken. Door kritische kredietinformatievelden te analyseren in combinatie met de kredietscore van de onderneming, kunnen we een kredietlimietbeslissing nauwkeuriger bepalen.

Deze velden omvatten:

- Nettowaarde
- Werkkapitaal
- Netto cashflow operaties
- Vorderingen & liquiditeiten
- Omzet (indien beschikbaar)

Wanneer een onderneming een positieve score heeft en de bovenstaande financiële velden zijn allemaal van hoge waarde, dan kunt u meestal verwachten dat deze onderneming een goede kredietlimiet heeft.

Als deze waarden laag (of negatief) zijn, dan zal de kredietlimietbeslissing dit weerspiegelen.

Bovenstaande financiële posten zijn standaard voor de kredietbeoordelingsvoorwaarden.

Worden alle bedrijven gescoord met hetzelfde algoritme?

Neen, afhankelijk van het type of soort bedrijf, land en de omvang wordt het algoritme aangepast. 

Wat is de maximale bedrijfskredietscore?

De score varieert van 0 tot 100 en voorspelt de kans op insolventie van een bedrijf in de komende 12 maanden. Er zijn vijf categorieën:

- Een zeer goede kredietwaardigheid
- Een goede kredietwaardigheid
- Kredietwaardig
- Krediet tegen onderpand
- Opgelet - Krediet naar eigen goeddunken

Er zijn ook gevallen waarin het bedrijf niet is beoordeeld, namelijk:

Geen Rating - De jaarrekening is te oud / Geliquideerd / Opgelost / Ontbonden / etc.