Kredittsjekk på Ottersnäs Nya Torfaktiebolag

Ottersnäs Nya Torfaktiebolag er et Aksjeselskap som har virksomhet innenfor Tjenesteaktiviteter for gruvestøtte-bransjen. Foretaket ble stiftet i 1909, og hovedkontoret ligger i Solberga Gård, C/O Jeurling, 64051.

Motta en komplett kredittrapport for dette foretaket - uten kostnad.

Detaljer

Foretaksnavn:
Ottersnäs Nya Torfaktiebolag
Firmaadresse:
Solberga Gård, C/O Jeurling, 64051
Etablert:
1909
Organisasjonsnummer:
556008-7461 / SE00556867
Foretakstype:
Aksjeselskap
SIC/NAICE:
9, Tjenesteaktiviteter for gruvestøtte
Status:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden
Rating:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden
Kredittlimit:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden
Betalingsanalyse:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden
Vil du vite mer om dette foretak?
Motta en komplett kredittrapport inkludert score, limit, betalingsanmerkninger, roller, kunngjøringer og årsregnskap.

Benchmark for bransjen

Hvordan dette foretaket ligger an sammenlignet med gjennomsnittet for bransjen.

Gjennomsnittlig rating i bransjen
Gjennomsnittlig limit i bransjen
Mer informasjon om kredittbarometer
Kredittverdiene skissert over utledes ved å gjøre en vurdering av det aktuelle selskapet innenfor sin bransje.
Vil du vite mer om dette foretak?
Motta en komplett kredittrapport inkludert score, limit, betalingsanmerkninger, roller, kunngjøringer og årsregnskap.

Økonomiske data

Siste resultatregnskap (2021)

Omsetning:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden
Resultat før skatt:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden
Ansatte:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden
Sum omløpsmidler:
1.475 KSEK
Sum anleggsmidler:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden
Formue:
1.306 KSEK

Betalingsanalyse:

Betalingsanmerkninger:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden
Frivillige pantstillelser:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Mest omspurte foretak innen samme bransje

Vanlige spørsmål

Hvor er hovedkontoret til Ottersnäs Nya Torfaktiebolag?
Ottersnäs Nya Torfaktiebolag hovedkontor ligger i Solberga Gård, C/O Jeurling, 64051.
Hvilken bransje tilhører Ottersnäs Nya Torfaktiebolag?
Ottersnäs Nya Torfaktiebolag er i bransjen Tjenesteaktiviteter for gruvestøtte.
I hvilket år ble Ottersnäs Nya Torfaktiebolag innlemmet?
Ottersnäs Nya Torfaktiebolag ble innlemmet i 1909.
Vil du sammenligne og benchmarke et annet foretak?
Les mer om export

Internasjonale opplysninger

Tilgang til internasjonale kreditt- og forretningsdata online eller via API

Les mer
Les mer om Protect

KYC & AML Compliance

Forenkle due diligence-prosesser og compliance screening

Les mer
Les mer om overvåking

Overvåking

Rask varsling ved forandringer på foretak i 44 land

Les mer