Industrieplatform | Creditsafe
Industrieplatform

Bouw samen aan de toekomst van bedrijfsinformatie met het nieuwe Industrieplatform van Creditsafe

Het probleem

Wanbetalingen zijn een hardnekkig probleem in vele sectoren. Vaak is de werkdruk hoog en het aantal bedrijven groeit sterk. Daarom zijn er veel nog onbekende starters, en resulteren betaalproblemen van uw zakenrelaties niet alleen in extra kosten, maar ook in extra stress die u niet kunt gebruiken. 

Het is zelfs zo dat een bedrijf dat bij een andere leverancier nog een openstaande rekening heeft, de maand erna gewoon bij u producten kan bestellen. Dit is natuurlijk geen gewenste situatie.

Ook is het belangrijk om naar het hele plaatje te kijken. Een beslissing maken op basis van een kredietrapport is niet altijd genoeg. De tijd dat we beperkt toegang hadden tot informatie is veranderd. Waar vroeger alleen gekeken werd naar uw relatie met een potentiële zakenpartner, is het in de huidige tijd meer dan ooit van belang om andere relaties ook in acht te nemen.

Meer dan alleen kredietinformatie


Als u uitzoomt op uw eigen zakenrelatie kunt u overzicht krijgen over de gehele branche, en uw risicomanagement op een holistische manier benaderen. 

Op deze manier kijkt u niet alleen naar ervaringen die u hebt met een klant of leverancier, maar ook naar de ervaringen van andere leveranciers, de kopers zelf, kredietverzekeraars en kredietinformatiebureaus – allemaal in hetzelfde ecosysteem van uw eigen branche.

Door onderling data uit te wisselen kan er een kredietscore specifiek voor de branche gemaakt worden. Deze is dan compliant met kredietverzekeringen. Dat betekent dat ook de kredietverzekeraars gaan deelnemen aan het ecosysteem, en meer ruimte kunnen bieden voor zelfbeoordelingen. 

Dit alles kunt u vastleggen in uw eigen systemen (op maat gemaakt door bijvoorbeeld Creditsafe). U kunt dan ook kredietverzekeraars toegang geven tot uw audit trail.

 

 

 

Risicomanagement


 


 

Closed industry user group

Kijkend naar de toekomst


In een branche ontstaan verschillende ecosystemen met een samenspel van afhankelijkheden, waarbij inzichten in informatie- en geldstromen u enorm veel voordelen geven. Niet alleen in uw risicomanagement, maar ook om te bepalen waar uw kansen liggen. 

Een closed industry user group is een gesloten gebruikersgroep waarbij onderling toegang wordt gegeven tot specifieke informatie. Een groep van bedrijven binnen dezelfde branche die met elkaar afspreken cruciale informatie uit te wisselen. Hiermee breekt een nieuwe era aan in kredietinformatie en kunt u veel vertrouwder en specifieker uw kredietbeslissingen nemen.

Welke voordelen biedt het Industrieplatform u?

Relevante data

Door het uitwisselen van informatie heeft u meer toegang tot relevante data, wat vertrouwen schept. Denk hierbij aan betaalervaringen van uw concurrenten samengevoegd met Creditsafe data.

Duidelijke inzichten

Door deze data te analyseren krijgt u meer toegepaste kredietscores, dashboards en rapportages. Dit leidt tot een duidelijker inzicht in de financiële situatie en betaalgedrag van uw klanten.

Automatisering

Op basis van meer specifieke scores kunt u uw business workflows toespitsen en automatiseren, heeft u meer controle op uw risico-management en verkleint u de kans op wanbetaling.

Groter sociaal businessnetwerk

Doordat iedereen in uw bedrijfstak van toeleveranciers een belang heeft bij uitwisseling van informatie, is er ook commitment bij bedrijven onderling. Dit resulteert in betere samenwerkingen en een groter sociaal businessnetwerk.

Betaalgedrag verschillende partijen

Tussen koper en verkoper is een belang. Het betaalgedrag is hierin essentieel. Ook de banken en verzekeraars werken weer met deze kopers samen. Het gedrag van bedrijven in deze transacties, zijn ook voor uw bedrijf van toegevoegde waarde.

Veelgestelde vragen

Krijgen concurrenten inzicht in mijn klantengroep?

U kunt uit verschillende niveaus van transparantie kiezen:

Niveau 1: Uw eigen bedrijf of concern: Alleen binnen hetzelfde concern zien de bedrijven alle informatie (betaalervaringen en algemene gegevens) die beschikbaar is van kopers, verkopers en kredietverzekeraars. Iedereen binnen deze groep krijgt maximaal inzicht in uw debiteurenbeheer.

Niveau 2: De bouwgroep waarin u werkt. Iedereen binnen dezelfde groep krijgt inzicht in uw ervaringen, alleen de namen van de debiteuren staan er niet bij.

Niveau 3: Platform/branche: Deze mensen krijgen alleen algemene informatie te zien.

Wat doet Creditsafe vervolgens met de informatie die ik deel?

Alle betaalervaringen die worden gedeeld worden meegenomen in het berekenen van de kredietscores van alle bedrijven. Dit is onderdeel van het scoremodel. Juist met deze dynamische data zijn wij nog beter in staat om een accuraat oordeel te geven. Uiteraard is deze data geanonimiseerd en volledig conform de AVG.

Is dit wel conform de AVG?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Als de data gecontroleerd is, bijvoorbeeld door een betrouwbare bron als Creditsafe, en deze op de juiste plek terecht komt, voldoet u aan de wet- en regelgeving.

Is het industrieplatform ook beschikbaar in mijn branche?

Het industrieplatform is nu alleen beschikbaar voor de branche bouw. Aankomende branches waar het industrieplatform voor mogelijk wordt gemaakt zijn:

- Elektrotechniek
- Transport & Logistiek 

Neem contact met ons op als u een industrieplatform wilt starten in uw eigen branche.
 

Wilt u meer informatie over het Industrieplatform uit uw specifieke branche?

Neem vrijblijvend contact met ons op.