Jaarrekeningen
Jaarrekeningen

Dunking Data

In de Dunking Data van Creditsafe staan maandelijks diverse thema's centraal.

Jaarrekeningen

Per augustus 2019 heeft 30% van alle deponeringsplichtige ondernemingen haar jaarstukken voor 2018 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

Deponeringsgraad per branche

Als we kijken naar een geselecteerd aantal branche (i.e. > 2000 deponeringsplichtige ondernemingen), dan scoort de Horeca momenteel het laagst, met een deponeringsgraad van 18,8% (op 14.000 deponeringsplichtige ondernemengen).

De Industrie heeft momenteel de hoogste deponeringsgraad, met 29,3%, op ruim 27.000 ondernemingen. 

Jaarrekeningen nader bekeken

Ontwikkeling in eigen vermogen, nettowaarde en werkkapitaal van ondernemingen.

Jaarrekeningen kunnen uiteraard zeer sterk van elkaar variëren, zowel van jaar tot jaar binnen een organisatie, als tussen ondernemingen.

Om deze variatie inzichtelijk te maken als een algemene trend, bekijken wij alle ondernemingen die recentlijk vijf opeenvolgende jaarrekeningen gedeponeerd hebben. Dit betreffen meer dan 500.000 Nederlandse ondernemingen. 

Vervolgens berekenen we de middelste waarde - de mediaan - van drie belangrijke posten op de jaarrekeningen. Deze medianen worden vervolgens door de vijf jaarrekeningen gevolgd. Hiervoor berekenen wij een indexcijfer over de medianen, waarbij het vroegst beschikbare jaar als basis jaar wordt genomen (indexcijfer =  100), en indexeren de mediaan van elk opvolgend jaar tegen dit basisjaar. 

De items van jaarrekeningen die wij volgen zijn:

 

  • het Eigen vermogen (alle bezittingen verminderd met de schulden); 

 

  • de Nettowaarde (bedrijfsopbrengsten verminderd met de bedrijfslasten); en  

 

  • het Werkkapitaal (de aanwezige financiële middelen om korte termijn uitgaven te doen). 

Splitsing indices op belangrijkste rechtsvormen

Splitsing indices op economische sectoren

Dit is een Creditsafe Nederland BV mediaproductie. Reproductie is toegestaan, indien u een correcte bronvermelding gebruikt. Meer weten of meer nodig? Neem dan contact met ons op via [email protected]

This is a media publication by Creditsafe Nederland BV. Reproduction is permitted provided that the source is mentioned. Do you want to know more? Please contact us at [email protected]

Dunking Data