Marginal nedgang i antall personer med betalingsanmerkninger

Publisert 17. januar 2022

3 Minutter

Gjennom store deler av 2021 så vi en positiv utvikling når det gjelder betalingsanmerkninger på privatpersoner. Gjennom årets første tre kvartaler så vi en konsekvent nedgang, fra 266.652 personer med betalingsanmerkninger pr. desember 2020 til 248.877 personer pr. september 2021. Det tilsvarer en nedgang på 6,7%.

I Q4 steg derimot antallet igjen. Pr. desember 2021 var det registrert totalt 263.981 personer med betalingsanmerkninger, og vi ender dermed opp med kun en marginal nedgang på 1% sammenlignet med 2020.

Økning i antall personer med lønnstrekk i Q4

Dersom vi ser på type betalingsanmerkninger ser vi en økning i antall personer med lønnstrekk i fjerde kvartal av 2021. Pr. september var 122.020 personer registrert med lønnstrekk, men i statistikkene fra desember hadde dette tallet økt til 143.000.

Det tilsvarer en økning på hele 17%.

Når vi ser nærmere på tallene for lønnstrekk, fordelt på kjønn og alder, er det særlig menn i aldersgruppen 24-48 år som er overrepresentert i statistikkene.

Tilsvarende er fylkene Innlandet og Vestfold og Telemark overrepresentert dersom man ser på tallene fordelt på fylkesbasis, men det er likevel i Troms og Finnmark at økningen er størst.

Svak økning i betalingsanmerkninger på foretak

På foretakssiden har antallet betalingsanmerkninger holdt seg på et stabilt nivå gjennom hele 2021, men vi ser en svak økning sammenlignet med året før.

I desember 2020 var det registrert 70.634 betalingsanmerkninger på aktive foretak. I desember 2021 var dette tallet 72.328, en økning på 2,4%.

For mer informasjon:

Per Fjærestad

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected] · 977 89 589

Camilla Emring

Camilla Emring, PR Manager Norway

[email protected] · +46 76 138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.