Salesforce

Integrer kreditt – og foretaksinformasjon direkte i Salesforce

Få oppdatert kundedata og tilgang til over 365 millioner foretak over hele verden.

Berik foretaksinformasjonen med korrekt data

Med databasen vår får du tilgang til over 365 millioner foretaksrapporter i over 160 land. Dette kan hjelpe foretaket ditt å ta en beslutning gjennom oppdatert data og håndtering av korrekte kundeopplysninger. Creditsafe leverer kreditt – og foretaksinformasjon til både store og små foretak og vi skreddersyr også etter spesifikke behov.

I Salesforce får du direkte adgang til en komplett kredittopplysning. Blant annet får du informasjon om foretakets rating & limit, flere år med årsregnskap med tilknyttede nøkkeltall og styreinformasjon. Av nyansert data får dere mulighet til å gjøre en grundig analyse innen de områder dere mener er viktige for nettopp organisasjonen deres. Dette hjelper deg å ta strategiske beslutninger som kan maksimere salget og minimere tap av kreditter. 

Hvorfor Salesforce?

Koblingen mellom Salesforce og Creditsafe gir deg alltid den nyeste informasjonen om kreditt og foretak, slik at du alltid kan opprettholde en korrekt kundebase. Gjennom å minimere behovet for manuell input, sparer du både tid og unngår unødvendige feil. 

Minimer manuelle feil

Forbedre din kundeportefølje

Oppdater forretningsinformasjon

Unngå utdatert kundedata

Lag og oppdater kundekort

Lag helt nye register eller oppdater eksisterende poster med korrekt og oppdatert informasjon.

Få tilgang til forretningskritisk data

Rating

Limit

Internasjonal rating

Foretaksnavn

Telefonnummer

Nettside

Konsernstruktur

Antall ansatte

Bransje

Registreringsdato

Forenkle interne prosesser 

Med Salesforce kan du lage og oppdatere kundekort med kreditt – og foretaksinformasjon, det betyr at verken du eller ditt team trenger å finne og legge inn informasjonen manuelt.

Du kan kategorisere ulike felt, både nye og eksisterende kundekort, med all type av informasjon så som adresser og finansiell data og rating. Informasjonen kan brukes av ulike funksjoner, til eksempel for å segmentere data eller spesifisere en målgruppe til en kampanje. 

Vi holder deg oppdatert ved kritiske endringer

Creditsafe varsler deg når dine kundekort må oppdateres, både i Norge og i utlandet.

Det kan være vanskelig å holde seg oppdatert når det skjer mange endringer i et foretak. Gjennom å overvåke kontaktene dine får du daglig varsel gjennom Salesforce, dette betyr at du har all informasjon samlet på et sted.

Du har også mulighet til å lage ulike porteføljer avhengig av hvordan du velger å segmentere kundene og leverandørene dine. Innenfor hver portefølje kan du tilpasse varslene dine, noe som betyr at du kun mottar varsler som er viktige innenfor ditt aktuelle segment. 

 

Verifiser kundenes kredittverdighet

Situasjonen for kunder og leverandører kan fort endres, derfor er det viktig å holde seg oppdatert.

Salesforce Credit Information

Fokus på stabile foretak

Datakvalitet og analyse er kjernen i Creditsafe. Kredittvurderingssystemet gjør en risikovurdering med høyest mulig presisjon. Modellene er objektive og er basert på en sammenstilling av forretningsinformasjon og annen resultatindikerende informasjon, inkludert årsslutningsdata og kredittinformasjon. Med en skala fra 1-100 er det spådd sannsynlighet for konkurs. Jo høyere rating, desto lavere er risikoen.

Gjennom Salesforce har du alltid tilgang til kreditt – og foretaksinformasjon. Anbefalte ratingnivåer og limit vises på alle kunde- og leverandørskort, slik at de kan danne grunnlaget for fremtidige forretningsavgjørelser.

Full tilgang til kreditt-og foretaksinformasjon

Legg til viktig informasjon samtidig som du får tilgang til fullstendige kredittopplysninger.

Det finnes ingen grunn til å bytte mellom ulike system eller å logge inn via nettsider, gjennom en enkelt integrasjon finnes alt tilgjengelig.

Kredittopplysninger fra Creditsafe inneholder informasjon om:

Identifikasjonsdata

Styreinformasjon

Finansiell data

Endringshistorikk

Konsernstruktur

Innenfor hver kategori finns det dypgående informasjon å ta del av, slik at du for en bedre forståelse for de ulike foretakene som finnes rundt om i verden. 

Er du klar for å interagere dataene med kreditt- og forretaksinformasjonen vår?

Vi er klarert av over 100 000 kunder over hele verden

Spørsmål og svar

Hvordan fungerer operasjonssetningen?

Installasjonen er enkel og kan utføres av Salesforce-administratoren. Vi gir deg nødvendige filer i tillegg til en installasjonsveiledning som viser installasjonsprosessen i trinn.

Installasjon og overføring av informasjon fra vår database skjer vanligvis innen to virkedager. Du velger hvilke parametere du vil matche til dine valgte felt. Du kan også spesifisere hvilke brukere som har tilgang til hvilken informasjon.

Hvilke versjoner av Salesforce er Business Intelligence kompatibel med?

Creditsafe’s Business Intelligence er kompatibelt med:

- Enterprise
- Performance
- Unlimited
- Developer

 

 

Fra hvilke kilder henter Creditsafe informasjon fra?

Creditsafe samler inn, behandler og foredler data fra over 8000 kilder over hele verden. Felles for alle våre leverandører er at de holder høyeste kvalitet og oppdateres daglig eller med maksimal oppdateringsfrekvens, dvs. så ofte kilden tillater det. Siden informasjonen hentes direkte fra kilden, betyr dette at du alltid tar beslutninger basert på den nyeste tilgjengelige informasjonen.

Hvilken informasjon inngår?

Du får detaljert tilgang til kreditt- og foretaksinformasjon fra 365 millioner foretak i over 160 land. Eksempler på hva som er inkludert er rating & limit, flere års regnskap og nøkkeltall og styreinformasjon. Innenfor hver kategori er det mer dyptgående data du kan dele.