Microsoft Dynamics 365 Business Central | Creditsafe
Creditsafe Logotype

Customer API documentation

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Creditsafe Connect app

Användarguide för Creditsafe Connect app

Kredit- och affärsinformation i Dynamics 365 Business Central

Med Creditsafe Connect app för Business Central kan du enkelt hämta aktuella kunduppgifter samt göra kreditbedömningar och bevaka förändringar direkt i systemet. Appen inkluderar svensk och internationell data.

Säkerställ att informationen du har om dina kunder och leverantörer är korrekt genom att använda Creditsafes app för att lägga till uppdaterad information i dina register i Dynamics 365 Business Central. Med appen kan du enkelt söka fram kunder, hämta kreditinformation, bevaka viktiga förändringar samt göra kreditbedömningar.

Kontakta [email protected] för att registrera en licens. Fram till dess kan du använda Creditsafe Connect app i demo-läge med begränsad tillgång.

Key Features

Molnbaserad app

Appen laddas enkelt ned i Microsoft Appsource och kopplas på direkt i Business Central. Du behöver ett avtal med Creditsafe.

160 länder online

Åtkomst till svenska och norska företag och personer, samt internationell data på 365 miljoner företag i över 160 länder.

Sök fram företag och personer

Skapa kundkort baserade på dagsfärska uppgifter. Sök exempelvis på namn, adress eller organisations- och personnummer.

Kreditkontroll på företag och person

Sätt upp regelverk och gör sekundsnabba kreditbedömningar i Business Central, där kreditpolicyn följs i hela organisationen.

Bevaka kunder och leverantörer

Lägg till företag i bevakningsportföljer och få signaler direkt i Business Central när du behöver hämta ny information.

Kreditdata och ratinganalys

Inkludera rating och limit på kunderna för att minimera kreditrisk, samt analysera utestående fordringar baserat på risknivå.

Minimera manuella misstag

Genom att hämta information direkt i appen får du alltid korrekt och aktuell information samt minskar risken för manuella misstag.

Öka försäljningsmöjligheterna

Genom tillgång till viktig ekonomisk information kan du identifiera risker och affärsmöjligheter för att öka din lönsamhet.

Videoguides

How to use assisted setup

Connect existing customers

Search and create customers

Print screens

Information om appen

Utgåvor som stöds
Appen stöder både Essential- och Premium-utgåvorna av Business Central.

Länder som stöds
Sverige, Norge, Danmark

Språk som stöds
Svenska, engelska (ENU)

Hur man köper
Du behöver ett avtal med Creditsafe Sverige AB. Kontakta Creditsafe på [email protected] för att registrera dig för en licens. Fram till dess kan du använda Creditsafe Connect i demo-läge med begränsad tillgång.