Utlandsupplysning

Internationella kreditupplysningar för säkrare affärer i utlandet

Kreditupplysningar på 240 miljoner företag i hela världen

Internationella kreditupplysningar i hela världen

Oavsett var i världen dina kunder befinner sig har vi upplysningar av samma höga kvalité. Som världens mest använda kreditupplysningsleverantör tillhandahåller vi detaljerade utlandsupplysningar online i över 95 länder.
 

Global täckning - lokal leverans! Hos Creditsafe får du utlandsupplysningar med stor internationell täckning. Vi erbjuder internationella kreditupplysningar både som webbtjänst och integrerat, beroende på land och kundens behov. I alla länder där vi har egna databaser eller partners, kan du söka fram utlandsupplysningar online. I ett stort antal länder finns även möjligheten till bevakning för att du direkt ska kunna få information om viktiga förändringar.

Creditsafe arbetar gränsöverskridande och har under lång tid byggt upp omfattande databaser samt kompletterat med en rad strategiska internationella samarbeten. Tack vare detta kan vi idag erbjuda världens största företagsdatabas.

Global dekning

Upptäck fördelarna med våra utlandsupplysningar

95 länder online

Uppdaterad information om miljontals företag, via webb och integration.

Internationell rating

Standardiserad rating som gör det enkelt att jämföra företag i olika länder.

Bevakning

Missa ingen information, få viktiga förändringar på företag i 13 länder.

Kompletta rapporter

Fullständiga kreditrapporter som är både användarvänliga och lättnavigerade.

Marknadens bästa pris

Fri tillgång och obegränsat med information om företag i hela världen.

Payment Data

Dagsaktuell information om genomsnittlig betaltid och betalningshistorik.

Internationell rating - ett språk alla förstår

Nu är det enklare att göra affärer i utlandet

International rating

Om du gör affärer med företag i andra länder är det viktigt att kontrollera din kunds eller leverantörs kreditvärdighet. Creditsafes internationella rating ger dig ett säkert beslutsunderlag. Genom att använda samma ratingskala i alla länder kan du enkelt jämföra företagens risknivå över landsgränserna.

Vår internationella ratingskala är enkel att förstå och sträcker sig från A till E. A innebär låg risk medan D betyder hög risk, E visar att företaget saknar rating. Ratingen är en statistisk kreditvärdering av ett företag och prognostiserar sannolikheten för att företaget blir insolvent inom 12 månader.

Behöver du kontrollera företag i utlandet? 

Vi hjälper dig med utlandsupplysningar i 95 länder

Gratis utlandsupplysning

Du kan också ringa 031-725 50 10Contact

Bevaka dina internationella intressen

Få notifieringar när det sker förändringar på dina internationella kunder

bevakning

Genom större kontroll på din kundportfölj kan du minska din oro. Med vår internationella bevakning får du ett e-postmeddelande varje gång något förändras både på befintliga och nya kunder. Övervaka företag i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA. Internationell bevakning finns även som integrerad lösning.    

Du kan bevaka exempelvis:

  • Rating
  • Limit
  • Bokslut
  • Konkurs
  • Betalningsanmärkningar
  • Styrelseförändringar