Fem goda råd för krishantering till företagare | Creditsafe

Fem goda råd för krishantering till företagare

3 Min

Alla känner av Coronavirusets effekter, både direkt och indirekt och som företagare är följderna oftast stora. Det blev en gigantisk förändring över en natt. Vi vill dela med oss av några användbara råd för att skydda ditt företag och hjälpa dig genom krisen. Samtidigt är det viktigt att hålla igång Sverige, annars kommer en ännu värre kris framöver.

Chapter 1

1. Kreditbevaka dina befintliga kunder och leverantörer

Då får du information på vad som händer med dina kunder och leverantörer hos våra olika myndigheter, det är av yttersta vikt. Får de en betalningsanmärkning (framförallt allmänna mål, d.v.s. statliga), om de går i konkurs eller det händer något annat viktigt så får du reda på det om du bevakar företagen.

Bevaka även ditt eget företag för att minska risken att du utsätts för bedrägeri eller att felaktig information registreras om ditt eget företag.

Chapter 1

2. Riskbedöm dina kunder och leverantörer

Analysera vilka branscher och länder dina största kunder och leverantörer verkar inom. Finns de i de mest utsatta branscherna (t. ex. Hotell, restaurang, event) eller är underleverantörer till en sådan bransch? Har de relationer till något eller några högriskländer ex. Italien, Spanien?

Vilken rating har de? Vilken limit har de haft hos er (hur mycket de får handla på kredit för) och behöver den ändras? Om kunderna eller leverantörerna hade det tufft innan, så kan den nuvarande krisen vara droppen för dem. Kontakta din kreditupplysningsleverantör, så kan vi ge dig råd om vad du skall titta på i nuläget utefter din situation.  

Chapter 1

3. Kontakta dina viktigaste kunder och leverantörer direkt, tillsammans kan ni hitta lösningar

Var transparent, öppen, ärlig och lyssna på dina kunder och leverantörer. Om inte din kund får betalt, så kommer inte ditt företag heller få det och då drabbas dessutom din leverantör. Genom att ta initiativ och lita på varandra, kommer tätare och starkare band att knytas, det kommer löna sig på längre sikt. Tänk på att detta är övergående och att det finns ett liv efter krisen.

Chapter 1

4. Se över er egen verksamhet

Personal är företagets främsta tillgång. Involvera dem och hitta lösningar så att ni kan arbeta vidare så normalt som vanligt. Förlorar ni viktig kompetens nu, så blir det svårt att ”komma tillbaka” efter krisen.

Vilka kostnader kan ni undvara nu? Planerade investeringar som inte är kritiska för verksamheten, kanske skall skjutas upp tills läget är mer stabilt.

Se över ditt Cash-flow och kontakta ditt inkassobolag. De kan komma med goda råd om hur ni bäst agerar för att få betalt utan att stjälpa kunderna.

Chapter 1

5. Mediabevakning

Var uppmärksam på om kunder eller leverantörer går ut med information om eventuella förändringar i sin verksamhet i dessa tider. Varslar eller permitterar dina kunder eller leverantörer personal? 

Behöver du hjälp eller tips? Tveka inte att höra av dig till oss, vi hjälper gärna till.

031-725 50 10
[email protected]

 

Personalen på Creditsafe