Företagsbevakning | Creditsafe
Creditsafe Logotype

Företagsbevakning

29 augusti 2019

Om ni använder företagsbevakning för att kontrollera om förändringar har skett på företag behöver ni läsa nedan information. Om ni inte skulle vara rätt person för denna information, vänligen vidarebefordra informationen till er IT-avdelning eller teknisk konsult.

Observera

Ingen förändring kommer att ske i strukturen på anropet eller responsen; de görs fortsatt till samma adress och i samma format.

Rating

Den nya ratingmodellen kommer att beräkna om samtliga aktiebolags ratingvärden. Om ni nyttjar företagsbevakningen via API och bevakar ratingparametern så innebär detta att samtliga aktiebolag i er bevakningsportfölj kommer att få en förändring på denna parameter vid datumet för lansering.

Om ni också prenumererar på bevakningsmail så kommer dessa förändringar inte att aviseras dagen för lansering. Detta beror på att antalet och storleken på bevakningsmailen skulle ta allt för lång tid att skapa. Istället kommer ni få en uppdatering per mail på ratingen nästa gång något sker.

Vi rekommenderar att ni behåller samma ratinggräns för när bevakningen triggas som tidigare och utvärderar om ni behöver ändra den. Skulle ni vilja ändra ratinggränsen så gör ni detta genom att logga in på www.creditsafe.se och ändrar inställningarna på er bevakningsportfölj. 

Limit

Precis som med ratingen så kommer även limiten att räknas om på samtliga aktiebolag. Om ni nyttjar företagsbevakningen via API och bevakar limitparametern så innebär detta att samtliga aktiebolag i er bevakningsportfölj kommer att ha fått en förändring på denna parameter datumet för lansering.

Om ni också prenumererar på bevakningsmail så kommer dessa förändringar inte att ingå den 1 november. Detta beror på att antalet och storleken på bevakningsmailen skulle ta allt för lång tid att skapa. Istället kommer ni få en uppdatering på limiten nästa gång något sker som påverkar företagets rating.

Riskprognos

Vi kommer vid ett senare tillfälle att addera en ny bevakningsparameter i för att kunna returnera när ett företags riskprognos har ändrats. Mer information om när denna blir tillgänglig kommer att skickas ut under november.

Vill du komma i kontakt med oss?