Creditsafe Logotype

HämtaData och HämtaData Batch

29 augusti 2019

Om ni använder HämtaData-tjänsten för att hämta företagsinformation behöver ni läsa nedan information. Detta gäller även er som gör s.k. batchkörningar genom filleverans. Om ni inte skulle vara rätt person för denna information, vänligen vidarebefordra informationen till er IT-avdelning eller teknisk konsult.

Observera

Ingen förändring kommer att ske i strukturen på anropet eller responsen; de görs fortsatt till samma adress och i samma format.

Rating

Den nya ratingmodellen kommer att beräkna om samtliga aktiebolags ratingvärden. Detta kommer dock, precis som innan, att returneras med samma format och i samma parameter:

Exempel:          <RATING>74</RATING>

Däremot så kommer värdet som återfås i parametern <RATING_TEXT> att ändras enligt följande:

Ny risknivå Tidigare ratingintervall
Mycket låg risk Mycket god kreditvärdighet
Låg risk God kreditvärdighet
Medel risk Kreditvärdig
Hög risk Kredit mot säkerhet
Mycket hög risk Kredit avrådes
Ingen riskbedömning Ingen ratingberäkning

Observera

Denna textändring kommer att ske på samtliga bolagstyper och inte bara aktiebolag

Vi kommer även att introducera fem nya minuskoder som kan återfås i parametrarna <RATING> och <RATING_TEXT>:

RATING RATING_TEXT (se) RATING_TEXT (eng)
-28 Brist i bokslut Deficiency in account
-29 Konkursansökan Bankruptcy application
-95 Status saknas Company status missing
-96 Registreringsdatum saknas Registration date missing
-97 Ofullständig data Missing data

 

Limit

Precis som med ratingen så kommer även limiten att räknas om på samtliga aktiebolag. Även denna parameter, <LIMIT>, kommer att returneras likt innan, med ett undantag: om värdet överstiger tio miljoner kronor.

I dessa fall returnerades tidigare ” >10000000” medan ni efter lanseringen istället kommer att få den faktiska siffran. 

Exempel tidigare:                     <LIMIT>>10000000</LIMIT>
Exempel efter lanseringen:     <LIMIT>50000000</LIMIT>

 

Ratingkommentarer och riskprognos

För att kunna få ut så mycket som möjligt från den nya ratingmodellen så kommer vi även erbjuda två nya parametrar. Mer information om strukturen på dessa parametrar och information om hur ni kan börja nyttja dem kommer att skickas ut under november.

 

Ratingkommentarer

För att göra det så smidigt som möjligt att förstå varför ett företag har en viss rating så kommer vi att addera en ny parameter som visar fem informativa kommentarer samt om respektive kommentar klassas som positiv, neutral eller negativ.

 

Riskprognos

Utöver en ratingsiffra så kommer vi även erbjuda en ny parameter som visar riskprognos på samtliga aktiebolag. Detta procentvärde med fyra decimaler visar hur stor risk det är att företaget blir insolvent inom 12 månader.

Vill du komma i kontakt med oss?