Creditsafe Logotype

KreditMall

29 augusti 2019

Om ni använder KreditMall-tjänsten för att ta kreditbeslut på företag, antingen på hemsidan eller via API, behöver ni läsa nedan information. Om ni inte skulle vara rätt person för denna information, vänligen vidarebefordra informationen till er IT-avdelning eller teknisk konsult.

Observera

Ingen förändring kommer att ske i strukturen på anropet eller responsen; de görs fortsatt till samma adress och i samma format.

Rating

Den nya ratingmodellen kommer att beräkna om samtliga aktiebolags ratingvärden. Ratingintervallerna kommer vara samma som tidigare och vår rekommendation att ni behåller nuvarande inställningar och ser hur utvecklingen blir över några månaders tid. Detta kommer innebära att ni tar en lägre risk än tidigare.

Om ni önskar att göra en ändring av avslagsgränsen för ratingvillkoret i anslutning till lanseringen så kontaktar ni er ansvariga säljare som bistår med ett förändringsunderlag som behöver signeras.

Observera att kreditmallarna uppdateras manuellt och i turordning med start måndag den 4 november varför det kan dröja upp till två veckor innan er kreditmall är hanterad. 

Limit

Precis som med ratingen så kommer även limiten att räknas om på samtliga aktiebolag. Vi rekommenderar att ni avvaktar med att ändra avslagsgränsen på denna parameter tills ni har haft möjlighet att utvärdera om det behövs.  

Om ni önskar att göra en ändring av avslagsgränsen för limitvillkoret i anslutning till lanseringen så kontaktar ni er ansvariga säljare som bistår med ett förändringsunderlag som behöver signeras.

Observera att kreditmallarna uppdateras manuellt och i turordning med start måndag den 4 november varför det kan dröja upp till två veckor innan er kreditmall är hanterad. 

Riskprognos

Utöver en ratingsiffra så kommer vi även erbjuda en ny parameter som visar riskprognos på samtliga aktiebolag. Detta procentvärde visar hur stor risk det är att företaget blir insolvent inom 12 månader.

Mer information om när den blir tillgänglig och hur ni adderar den till er kreditmall kommer att skickas ut under november.

Vill du komma i kontakt med oss?