Creditsafe Logotype

Ny ratingmodell för aktiebolag kommer i höst

24 juni 2019

Som världens mest använda leverantör av kredit- och affärsinformation granskar och utvecklar vi kontinuerligt våra metoder för att prognostisera risk. Under november har det därför blivit dags att lansera en ny och förbättrad ratingmodell för aktiebolag. Dessutom adderar vi två spännande nyheter -  riskprognos i procent samt ratingkommentarer.

New ratingmodel

Välgrundade beslut bygger på kvalitativ data. Varför behövs en ny modell?

Marknaden förändras och så även vårt sätt att klassificera risk. Olika typer av företag skiljer sig åt mer idag jämfört med för tio år sedan, både vad gäller tillgänglig information och dess riskexponering. Därför finns ett behov av att kontinuerligt omvärdera sättet som vi förutspår risknivå samt anpassa modellerna till dagens företagsklimat.

Den nya ratingen kommer att baseras på fler modeller än tidigare och blir därmed mer träffsäker i de olika segmenten. Vi går från tre till sex modeller för aktiebolag baserat på tillgänglig data och storlek. Vi viktar om befintliga parametrar samt ersätter och adderar nya parametrar för att ge dig som kund en ännu högre precision i din kreditbedömning.

Bra att veta om den nya ratingen:

Ratingen kommer att visa risk istället för kreditvärdighet

Det är fortsatt samma skala och ratingintervaller

Ratingen förutspår likt tidigare risken för obestånd inom 12 månader

Vi kommer att addera riskprognos (%) samt även ratingkommentarer för att uppmärksamma viktiga påverkansfaktorer på ett tydligare sätt

Samma intervaller, men fokus på risknivå:

Rating intervaller

När kommer mer information om denna förändring? 

I månadsskiftet augusti/september kommer ni att få mer information anpassad efter de tjänster som just ni använder. Om ni byggt in ratingen i era egna system, så kommer den att fortsatt levereras på samma sätt men tillsammans med riskprognos och kommentarer. Självklart finns vi även här för att besvara frågor och ge vägledning.

Vid frågor, kontakta oss gärna på 031-725 50 50 eller [email protected].