FÖRBÄTTRINGAR I DEN NORSKA FÖRETAGSUPPLYSNINGEN

Under hösten öppnar vi upp vår verksamhet i Norge och lanserar kompletta tjänster för Norge. Men redan nu kan vi presentera några viktiga förbättringar i den norska företagsupplysningen som du kommer åt från den svenska hemsidan. 

Exempelvis har vi adderat information om betalningsanmärkningar, uppdaterat den norska ratingen samt förbättrat utseendet på våra upplysningar. Men detta är bara första steget i utvecklingen av de norska tjänsterna. Under följande månader kommer vi genomföra fler uppdateringar, addera fler bolagsformer samt lansera både personupplysning och en ny förbättrad bevakningstjänst för Norge.

VI HAR ADDERAT FÖLJANDE INFORMATION:

 • Betalningsanmärkningar 
  Nu finns negativ ekonomisk information både från privata och offentliga källor. I Norge kommer betalningsanmärkningar från Statens innkrevingssentral samt inkassobyråer.

 • Neutrala anmärkningar
  I Norge kan man ta ut en frivillig pant på ett objekt, en sk. säkerhet. Denna pant registreras i lösöreregistret och visas numera under rubriken "Voluntary Pledges".

 • Uppdaterad rating
  Med mer tillgänglig information på de norska företagen har vi nu förbättrat sättet vi förutspår insolvens och därmed uppdaterat vår rating. Vi har även adderat vår internationella rating A-E (international score) i de norska upplysningarna.

 • Förbättrat gränssnitt
  Den norska upplysningen har fått ett nytt bättre utseende och modernare gränssnitt. Vi har även förbättrat utskrift och PDF-versionen av upplysningen. 

 • Bokslutsuppgifter
  Utökade bokslutsposter och tydligare uppdelning, vilket ger en bättre översikt över de finansiella uppgifterna.

 • Firmatecknare och mer juridisk information

 • Lista på förändringar från Brønnøysundregistret


Vi har valt att förbättra informationen på bolagsformen Aksjeselskap (AS) i den första lanseringen. Enkeltmansforetak samt övriga bolagsformer kommer att bli sökbara i höst.

Har du frågor om våra norska tjänster?
Du är alltid välkommen att kontakta oss på Creditsafe. Hör av dig till din kundansvarige eller ställ din fråga direkt till supporten på 031-725 50 50 eller [email protected].