Paagaaende aerenden hos bolagsverket
Creditsafe Logotype

Pågående ärenden hos Bolagsverket

I vår företagsupplysning och under "Pågående ärenden hos Bolagsverket" hittar du ärenden som företaget själva har skickat in till Bolagsverket för önskemål om förändring. Dessa förändringar kan exempelvis vara ändring av firmanamn, ändring av medlemmar i styrelsen, utträde för revisor eller flytt av företaget till en annan adress.

Vilken information visar Creditsafe?

Inkom datum Datumet då ärendet inkom till Bolagsverket

Ärende Beskrivning av vilket ärende det gäller

Referensnummer Angivet av Bolagsverket

Pågående ärenden hos Bolagsverket

Pågående ärenden hos Bolagsverket visas på översiktssidan i företagsupplysningen. När ärendet är avslutat hittar du informationen under fliken Förändringshistorik.


Processen för en förändring

När ett företag skickar in en önskad förändring till Bolagsverket, blir detta ett pågående ärende. Beroende på ändringens omfattning finns alltid en handläggningstid och tills ärendet är avslutat, visas det som ett pågående ärende i vår företagsupplysning. När Bolagsverket har hanterat ärendet, kan det antingen registreras - och därmed träda i kraft, eller avslutas utan att registreras, vilket betyder att ärendet har avslagits eller återkallats av sökande.