Särskilt företagsnamn och företagsnamn på främmande språk | Creditsafe
Creditsafe Logotype

Särskilt företagsnamn och företagsnamn på främmande språk

Särskilt företagsnamn är ett registrerat extranamn för en del av företagets verksamhet.

Det särskilda företagsnamnet ska ingå i och avse en specifik del av företagets verksamhet. Verksamheten för det särskilda företagsnamnet behöver inte vara ordagrant återgiven, men man ska enkelt kunna tolka in att verksamheten för det särskilda företagsnamnet är en del av den totala verksamheten. Man kan ha flera särskilda företagsnamn för olika delar av verksamheten. Finns det flera särskilda företagsnamn måste verksamheterna skilja sig åt. Samma krav från firmalagen gäller vid registrering av särskilt företagsnamn. Det särskilda företagsnamnet får inte innehålla beteckning om företagsform och är heller inte en egen juridisk person. Vid firmateckning ska därför företagsnamnet för hela verksamheten anges. 

Exempel: Bogax Scandinavia Aktiebolag bedriver försäljning av motorcyklar och husvagnar. Under det särskilda företagsnamnet Bogax Motorcycles bedriver företaget den del av verksamheten som avser motorcykelförsäljning. 

Du kan registrera företagsnamnet på främmande språk.

Ett företag kan registrera ett företagsnamn på flera språk. Företagsnamnet på främmande språk ska vara en så direkt översättning av företagsnamnet som möjligt. Eventuell beteckning för företagsformen ska även ingå, antingen på svenska eller i översättning. Företagsnamn på främmande språk hette förut parallellfirma.