Förklaring till vår scoring

1. Scoring

Creditsafe Scoring prognostiserar privatpersoners framtida betalningsförmåga och beräknas genom våra egna framtagna scoringmodeller. Betalningsförmågan bedöms utifrån den informationen som finns registrerad i kreditupplysningen, däribland taxerad inkomst, inkomstutveckling, tillgångar samt betalningsanmärkningar.

Scoringen har en bedömnings­skala på 0 till 100, uppdelad i fyra intervaller.

Scoring

Modelluppbyggnad

Creditsafe använder sig av ett antal generiska kreditscoremodeller, vilka är optimerade för bedömning av betalningsförmågan hos samtliga personer som är 18 år och över. I modellerna använder vi oss av ett flertal olika parametrar och grunden till urvalet är baserat på en större grundläggande analys av förändringar och parametrar som direkt eller indirekt påverkar en persons betalningsförmåga. Utifrån denna analys används statistiska verktyg för att rangordna och fastställa vilka av parametrarna som ska användas i modellen.

Parametrar

De parametrar som används idag är de som har det största förklaringsvärdet, som exempelvis:


1. Tillgångar och skulder

 • Sammanräknad inkomst
 • Underskott av kapital
 • Överskott av kapital
 • Inkomstförändringar (utveckling)
 • Fastighetsägande


2. Sociala variabler

 • Ålder
 • Enskild näringsverksamhet
 • Bolagsengagemang
 • Fastighetsägare
 • Cilvistånd


3. Betalningsanmärkningar (allmänna och enskilda mål)

 • Antal betalningsanmärkningar
 • Summan av betalningsanmärkningar
 • Utveckling över tid av betalningsanmärkningar