Vad visar Företrädarkontrollen?

Creditsafes Företrädarkontroll visar om det finns negativ ekonomisk information på någon av företagets företrädare (samtliga styrelsemedlemmar). Kontrollen är ett verktyg för att analysera de intressenter i aktiebolaget som har en direkt eller indirekt påverkan på företagets verksamhet.

Parametrar som kontrolleras på styrelsemedlemmarna:

 • Skuldsaldo
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätningsförsök/återtagningsmål
 • Bolagsengagemang i konkursade bolag

Företrädarkontroll


Kontrollen inkluderar:

1. Företrädare bosatta i Sverige

2. Företrädare i styrelsen med funktionerna:

 • Ledamot
 • Suppleant
 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Verkställande direktör
 • Vice verkställande direktör
 • Bolagsman
 • Kommanditdelägare
 • Komplementär
 • Innehavare
 • Ställföreträdande VD
 • Verkställande ledamot

3. Företrädare med övriga befattningar med funktionerna:

 • Extern firmatecknare
 • Extern verkställande direktör
 • Extern vice verkställande direktör
 • Föreståndare
 • Särskild delgivningsmottagare
 • Aktuarie

Kontrollen kan endast genomföras när det totala antalet företrädare är fler än en.
Kontrollen inkluderar ej revisorer.