Marknadsrapport

Marknadsrapport med detaljerade företagsuppgifter

Marknadsinformation på Sveriges företag. Perfekt för din nykundsbearbetning och för att hålla koll på omvärlden.

Få ut mer av varje lead med marknadsrapporten

Att tidigt veta att företagen du bearbetar har rätt profil vad gäller bransch, storlek och lönsamhet säkerställer att dina resurser utnyttjas på bästa sätt. Med marknadsrapporten får du ännu mer information om varje prospekt.

Marknadsrapporten går att söka fram på alla bolagsformer och innehåller detaljerad företagsinformation. Rapporten ger en snabb överblick av företaget du ska kontakta eller bearbeta. Du får exempelvis tillgång till bokslut, befattningshavare, adresser, koncernstruktur, bokslut 5 år bakåt i tiden och flera andra företagsuppgifter.

Inga omfrågekopior

Det skickas aldrig några omfrågekopior när du söker fram en marknadsrapport.

Marknadsrapport

Branschanalys

I våra marknadstjänster får du också tillgång till vår branschanalys där du kan analysera företag i olika branscher. Utifrån valda ekonomiska parametrar får du fram viktiga nyckeltal och kan ranka bästa företagen i respektive bransch. Analysen är perfekt för dig som vill veta hur ditt företag presterar i förhållande till andra företag i branschen.

Konkurrentanalys

Med hjälp av vår konkurrentanalys kan du jämföra ditt företag mot dina konkurrenter. Utifrån en rad ekonomiska parametrar får du fram viktiga nyckeltal och kan enkelt analysera hur ditt företag står sig i förhållande till dina konkurrenter. Konkurrentanalysen ingår som en del av våra marknadstjänster.

Få ut mer av varje lead och håll koll på omvärlden

Använd våra marknadstjänster för bättre nykundsbearbetning