Slik henter du ut en kredittsjekk for Agder

I Agder er den største sektoren Varehandel, reparasjon av motorvogner, som utgjør 15 % av aksjeselskapene i Agder. Sektoren det søkes mest etter i Business Index for Agder, er Bergverksdrift og utvinning og gjennomsnittlig rating i Agder er 72.13.
Gjør du forretninger med et foretak i Agder?
Få en gratis kredittsjekk

Benchmark for regioner

Nedenfor ser du nøkkelstatistikken for Agder i sin helhet.

Gjennomsnittlig rating i bransjen
Gjennomsnittlig kredittlimitt i bransjen
Mer informasjon om kredittbarometer
Kredittverdiene skissert over utledes ved å gjøre en vurdering av alle selskapene i Agder.
Har firmaet ditt virksomhet i Agder?
Sjekk hvordan firmaet ditt gjør det sammenlignet med andre firmaer der du befinner deg.
Få tilgang til hele rapporten
Vil du sammenligne og benchmarke et annet foretak?