Kunder og Leverandører

Informasjon til den registrerte om Creditsafes behandling av personopplysninger som omhandler kunder og leverandører


På denne siden beskriver vi hvordan Creditsafe behandler personopplysninger for kunder og leverandører
. Creditsafe Norway AS, organisasjonsnummer 914 328 888, vil med denne informasjonen vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i henhold til enhver tid gjeldene regulativer og den nye personvern forordningen (GDPR).

Du skal alltid kjenne deg trygg når du legger igjen personopplysninger hos oss. Creditsafe har derfor implementert de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er nødvendig for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk, endringer og slettinger. Å forstå hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi bruker opplysningene er viktig, da lovgivning om sikring av data regulerer hvordan dataen kan brukes og hvilke rettigheter du har.

 

Denne siden besvarer følgende spørsmål:

 1. Hvilke kategorier av personopplysninger behandler Creditsafe og for hvilke formål?
 2. Hvor kommer personopplysningene opprinnelig fra?
 3. Hvilket er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene?
 4. Med hvem deler vi personopplysningene dine og hvor lagres personopplysningene?
 5. Overføres personopplysninger til mottakere utenfor EU eller EØS eller en internasjonal organisasjon?
 6. Hvor lenge lagrer Creditsafe personopplysningene?
 7. Hvilke er mine rettigheter som registrert og hvor kan jeg opprette en  klage?
 8. Er jeg pliktig å dele eller oppdatere informasjon?
 9. Brukes mine personopplysninger for automatisert beslutningstaking?
 10. Brukes mine personopplysninger for profilering og/eller scoring?
 11. Rett til innsigelser i henhold til GDPR
 12. Hvem er ansvarlig for personopplysningene?


Hvilke kategorier av personopplysninger behandler Creditsafe og for hvilke formål?

Vi behandler følgende kategorier personopplysninger for kunder og leverandører: firmanavn, juridisk form, forretningsadresse, juridiske representanter og kontaktpersoner (etternavn, fornavn, e-postadresse og telefon-/faksnummer) samt opplysninger angående fakturering.

Vi lagrer og behandler personopplysninger når det er nødvendig

·          for å utarbeide og signere en avtale (inkludert håndtering av kundeforhold),

·          til faktureringsformål og

for å tilby deg som kunde andre tjenester som kan være av interesse, med mindre du har reservert deg mot bruken av opplysningene dine i markedsføringsøyemed.


Hvor kommer personopplysningene opprinnelig fra?

Informasjonen vi behandler er enten samlet inn direkte fra kunden/leverandøren og disses respektive kontaktpersoner eller via offentlig tilgjengelige informasjonskilder, som kommersielle registre eller nettstedet til kunden/leverandøren.

 

Hvilket er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene?

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er hjemlet i GDPR, og spesifikt ig

·          GDPR art. 6 (1) (b), som tillater behandling for at man kan inngå og oppfylle en avtale, samt

·          GDPR art. 6 (1) (f), som tillater behandling med det formål å beskytte våre legitime interesser, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter går foran og krever vern av personopplysningene.

I tillegg blir personopplysninger behandlet av oss på grunnlag av samtykke mottatt fra de registrerte. Du kan tilbakekalle samtykket du har gitt når som helst. Dette har ingen tilbakevirkende kraft, men vi kan ikke fortsette å behandle dine personopplysninger. De andre grunnlagene som tillater behandling av opplysninger (art. GDPR art. 6 (1) (b) GDPR art. 6 (1) (f) er upåvirket.


Med hvem deler vi personopplysningene dine og hvor lagres personopplysningene?

Vi deler personopplysninger med mottakere i Creditsafekonsernet som trenger denne informasjonen for å utføre sine arbeidsoppgaver og overholde sine forpliktelser, samt til tredjeparter som behandler personopplysningene i egenskap av å være vår tjenesteleverandør og er bundet av avtale i henhold til personopplysningsloven, eller til dem som Creditsafe må formidle informasjon til for å oppfylle lovbestemte forpliktelser. Vi deler også personopplysninger med Creditsafe-partnere som tilbyr tredjeparts produkter og -tjenester som selges av Creditsafe.

Personopplysningene lagres på Creditsafes servere i UK.

 

Overføres personopplysninger til mottakere utenfor EU eller EØS eller en internasjonal organisasjon?

Personopplysninger fra kunder/leverandører blir kun overført til mottakere i tredjeland i den utstrekning det er nødvendig for gjennomføringen av avtalen.


Hvor lenge lagrer Creditsafe personopplysningene?

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å gjennomføre formålene som er beskrevet ovenfor, og sletter deretter opplysningene, men senest ved utløpet av de aktuelle lovbestemte oppbevaringsperiodene. Når informasjonen ikke lenger kan brukes i vår kredittinformasjonsvirksomhet blir informasjonen flyttet til det historiske arkivet, der den lagres for dokumentasjons- og analyseformål. Informasjonen slettes etter maksimalt ti år.

 

Hvilke er mine rettigheter som registrert og hvor kan jeg opprette en klage?

Ifølge GDPR art. 15 har du rett til å få informasjon om alle personopplysningene vi har lagret om deg.

Hvis du oppdager uaktuell eller feil informasjon om deg selv, har du i henhold til GDPR art. 16, rett til å få informasjonen oppdatert og korrigert av oss.

Videre, i samsvar med GDPR art. 17, har du også ha rett til å få slettet personopplysningene dine, forutsatt at vi ikke har rett eller hjemmel til å fortsette å behandle opplysningene.

Til slutt, under forholdene beskrevet i art. 18, har du rett til å begrense behandlingen av personopplysningene dine.

Henvend deg til kontaktadressen nedanfor for å motta informasjon om de opplysninger om deg som vi lagrer, rettelse av feilinformasjon, sletting eller begrensninger i behandlingen.

I tillegg kan du kreve at du får den informasjonen du har gitt oss utlevert i et strukturert, allment og maskinlesbart format, eller at informasjonen skal overføres til en tredjepart.

I tillegg kan du rette insigelser, i henhold til GDPR art. 21. Se informasjon nedenfor.

Du kan ogsåkontakte vår tilsynsmyndighet, Datatilsynet. 


Er jeg pliktig å dele eller oppdatere informasjon?

Du trenger ikke gi oss personopplysninger. Men så lenge vi har en avtale eller et intensjonsavtaleforhold, har vi rett til å behandle opplysningene dine i forbindelse med avtalen, for de tidligere nevnte formål (se ovenfor under 2. Hvilke kategorier opplysninger behandler Creditsafe for hvilke formål? og under punkt 4. Hva er det rettslige grunnlaget for å behandle opplysningene?).

Brukes mine personopplysninger for automatisert beslutningstaking?

Vi bruker ikke kunde-/leverandøroppplysninger til å ta automatiserte beslutninger i henhold til GDPR art. 22.


Brukes mine personopplysninger for profilering og/eller scoring?

Nei.
 

Rett til innsigelser i henhold til GDPR:

1.             Rett til innsigelser knyttet til en særlig situasjon:

Ifølge GDPR art. 21 (1), har du når som helst rett til å rette innsigelser mot behandling av personopplysningene dine av grunner knyttet til din særlige situasjon.

Hvis du retter innsigelser, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine, med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettige grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter (for eksempel å fastsette, gjøre gjeldene eller forsvare rettskrav).

2.             Rett til innsigelser mot markedsføring:

I tillegg, i henhold til art. 21 (2), kan du også reservere deg mot bruk av personopplysningene dine i markedsføringsøyemed. I så fall bruker vi ikke lenger personopplysningene dine i reklameøyemed.

En innsigelse krever ikke et bestemt skjema og skal rettes til adressen som er opplyst nedanfor.

 

Hvem er ansvarlig for personopplysningene?

Navn og adresse til behandlingsansvarlig:

Creditsafe Norway AS
Postboks 6334 Etterstad
0604 Olso

E-post: [email protected]          
Hjemmeside: www.creditsafe.no        
Telefon: 800 24 722


Du når vårt personvernombud her:

Creditsafe Norway AS
Att: Personvernombud
Postboks 6334 Etterstad
0604 Oslo

E-post: [email protected]