Egen markedsføring

Informasjon til den registrerte om Creditsafes behandling av personopplysninger i markedsføring


På denne siden beskriver vi hvordan Creditsafe behandler dine personopplysninger i forbindelse med markedsføring
. Creditsafe Norway AS, organisasjonsnummer 914 328 888, vil med denne informasjonen vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i henhold til enhver tid gjeldene regulativer og den nye personvern forordningen (GDPR).

Du skal alltid kjenne deg trygg når du legger igjen personopplysninger hos oss. Creditsafe har derfor implementert de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er nødvendig for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk, endringer og slettinger. Å forstå hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi bruker opplysningene er viktig, da lovgivning om sikring av data regulerer hvordan dataen kan brukes og hvilke rettigheter du har.

 

Denne siden besvarer følgende spørsmål:

 1. Hvilke kategorier av personopplysninger behandler Creditsafe og for hvilke formål?
 2. Hvor kommer personopplysningene opprinnelig fra?
 3. Hvilket er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene?
 4. Med hvem deler vi personopplysningene dine og hvor lagres personopplysningene?
 5. Overføres personopplysninger til mottakere utenfor EU eller EØS eller en internasjonal organisasjon?
 6. Hvor lenge lagrer Creditsafe personopplysningene?
 7. Hvilke er mine rettigheter som registrert og hvor kan jeg opprette en  klage?
 8. Er jeg pliktig å dele eller oppdatere informasjon?
 9. Brukes mine personopplysninger for automatisert beslutningstaking?
 10. Brukes mine personopplysninger for profilering og/eller scoring?
 11. Rett til innsigelser i henhold til GDPR
 12. Hvem er ansvarlig for personopplysningene?


Hvilke kategorier av personopplysninger behandler Creditsafe og for hvilke formål?

Creditsafe samler inn og behandler personopplysninger til markedsføringsformål, samt ulike former for informasjonsutlevering om våre produkter og tjenester. Vi lagrer i tillegg din informasjon for å kunne hjelpe deg når du kontakter oss.

Vi samler inn kontaktopplysninger om deg i egenskap av den rollen du har i et foretak. Du vil kunne legge igjen opplysninger om deg selv på flere ulike måter, for eksempel når du fyller ut kontaktskjema på vår webside eller kontakter oss på annen måte. De opplysninger du vil kunne legge igjen hos oss er person- og kontaktinformasjon så som navn, foretak, e-postadresse og telefonnummer.

Særlige kategorier av personopplysninger som vises til artikkel 9 GDPR (f.eks. nasjonalitet, etnisk opphav, opplysninger om helse eller politiske meninger) behandles ikke.

Personopplysningene kan bli lagret og behandlet i Creditsafes kundehåndteringssystem for prospektering og kundehåndteringsformål.


Hvor kommer personopplysningene opprinnelig fra?

Informasjonen kommer fra offentlige kilder og fra tredjepartsleverandører som harhentet informasjonen om deg innenfor rammen av sin virksomhet. Vi samler også inn personopplysninger via vår hjemmeside, for eksempel når du sender anmodning om informasjon, en gratis opplysning eller kontakter oss for øvrig.

Vi samler også inn brukerinformasjon fra vår hjemmeside via informasjonskapsler og leverandører av analyse. Mer informasjon er tilgjengelig i vår personvernerklæring og erklæring om bruk av informasjonskapsler, som du finner på vår hjemmeside.

 

Hvilket er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene?

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene finnes i GDPR, og spesifikt i artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR, som muliggjør behandling for å verne ansvarliges eller tredjeparts legitime interesser, så fremt ikke den registrertes interesse veier tyngre og forbyr behandlingen. Vi henviser særlig til vår legitime interesse som grunnlag når et foretak har tilgjengeliggjort sine kontaktopplysninger, og at det er til nytte for alle foretak at markedsføring underlettes, i samsvar med betraktning 47 i GDPR.

Foretak som ikke ønske markedsføring, har mulighet til å ikke dele sine opplysninger til registre for markedsføring, innvende mot direktemarkedsføring ifølge GDPR og/eller reserve seg mot direktereklame hos Foretaksregisteret. Creditsafe etterkommer og følger slike tiltak.


Med hvem deler vi personopplysningene dine og hvor lagres personopplysningene?

Creditsafe kan komme til å dele personopplysninger med våre leverandører, for eksempel IT- leverandører eller samarbeidspartnere for markedsføringsaktiviteter i forbindelse med for eksempel utsendelse av nyhetsbrev. Samtlige leverandører har inngått avtaler med oss, som sikrer at kravene til datasikkerhet ivaretas og overholdes. Vi kommer ikke til å selge dine opplysninger til tredjepart.

Personopplysninger kan også overføres til foretak innen Creditsafe konsernet for markedsføringsformål, f.eks. prospekt med annen nasjonstilhørighet enn Norge.

Personopplysningene lagres på Creditsafes servere i EU.

Overføres personopplysninger til mottakere utenfor EU eller EØS eller en internasjonal organisasjon?

I de tilfeller personopplysninger leveres til avtaleparter eller foretak i Creditsafe konsernet utenfor EU eller EØS, såkalte tredjeland, skjer dette i samsvar med reglene i GDPR hvis mottakere i land med tilstrekkelig vernenivå (art. 45 i GDPR) eller til mottakere som har inngått avtale om EUs standardiserte personvernbestemmelser (art. 46.2.c i GDPR).


Hvor lenge lagrer Creditsafe personopplysningene?

Nå det gjelder markedsføringsformål, lagrer vi bare personopplysninger om deg som fysisk person så lenge det er nødvendig i forhold til formålet med behandlingen. Vi vil i tillegg kunne lagre informasjon om deg for å sikre våre rettslige forpliktelser, for eksempel om det pågår en juridisk prosess.

Hvilke er mine rettigheter som registrert og hvor kan jeg opprette en klage?

Ifølge artikkel 15 i GDPR har du rett til å få informasjon om alle personopplysninger vi har lagret om deg.

Hvis du oppdager uaktuell eller feilaktig informasjon om deg selv, har du alltid rett til ifølge artikkel 16 i GDPR å få opplysningene oppdatert og rettet av oss.

Du kan også, ifølge artikkel 17 i GDPR, ha rett til å få personopplysningene dine slettet, forutsatt at vi ikke har rett eller tillatelse til å fortsette å behandle personopplysningene dine.

Til slutt har du rett til å begrense behandlingen av personopplysningene dine ifølge vilkårene i artikkel 18 i GDPR.

Bruk adressen nedanfor for anmodning om informasjon om de personopplysningene vi lagrer om deg, korrigering, sletting og begrensning av behandling.

Du har også rett til å gjøre innvendinger i samsvar med artikkel 21 i GDPR. Se separat informasjon lengst nede.

Du kan også kontakte vår tilsynsmyndighet, Datatilsynet.


Er jeg pliktig å dele eller oppdatere informasjon?

Du er ikke pliktig til å dele eller oppdaterer din informasjon ved vår henvendelse.
 

Brukes mine personopplysninger for automatisert beslutningstaking?

Vi utfører ikke automatiserte beslutninger  i samsvar med artikkel 22 i GDPR.


Brukes mine personopplysninger for profilering og/eller scoring?

Ikke for de formål som omfattes av denne informasjonsteksten.

 

Rett til innsigelser i henhold til GDPR:

1.             Rett til innsigelser knyttet til en særlig situasjon:

Ifølge GDPR art. 21 (1), har du når som helst rett til å rette innsigelser mot behandling av personopplysningene dine av grunner knyttet til din særlige situasjon.

Hvis du retter innsigelser, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine, med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettige grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter (for eksempel å fastsette, gjøre gjeldene eller forsvare rettskrav).

2.             Rett til innsigelser mot markedsføring:

I tillegg, i henhold til art. 21 (2), kan du også reservere deg mot bruk av personopplysningene dine i markedsføringsøyemed. I så fall bruker vi ikke lenger personopplysningene dine i reklameøyemed.

En innsigelse krever ikke et bestemt skjema og skal rettes til adressen som er opplyst nedanfor.

 

Hvem er ansvarlig for personopplysningene?

Navn og adresse til behandlingsansvarlig:

Creditsafe Norway AS
Postboks 6334 Etterstad
0604 Olso

E-post: [email protected]          
Hjemmeside: www.creditsafe.no        
Telefon: 800 24 722


Du når vårt personvernombud her:

Creditsafe Norway AS
Att: Personvernombud
Postboks 6334 Etterstad
0604 Oslo

E-post: [email protected]