365 Business Central

Integrer kreditt- og forretningsinformasjon i Microsoft Dynamics 365 Business Central

Skybaserte kredittsjekker direkte i systemet ditt.

Skybasert kreditt- og forretningsinformasjon med Creditsafe Connect-appen for Dynamics 365 Business Central

Med Creditsafe Connect-appen for Business Central kan du hente ut oppdaterte kundedata samt gjøre kredittvurderinger og overvåke endringer direkte i systemet ditt. Appen inneholder norsk og internasjonale data.

Forretnings- og kredittinformasjon i Business Central

Bruk Creditsafe-appen til å legge til aktuell og oppdatert informasjon for å sørge for at informasjonen du har om kundene og leverandørene dine, er nøyaktig. Med appen kan du enkelt søke etter kunder, hente kredittinformasjon, overvåke endringer og gjøre kredittvurderinger i systemet ditt.

Appen lastes ned via Microsoft Appsource og kobles enkelt på direkte i Business Central. Via appen får du tilgang til både norsk og internasjonale opplysninger om bedrifter i over 200 land.

Rask og enhetlig kredittvurdering

Søk etter navn eller adresse for å finne riktig bedrift eller person, og velg deretter å legge til kunde eller leverandør. Du kan også sjekke kunden opp mot utvalgte kredittmaler, og velge å godta kreditt bare i henhold til det aktuelle risikonivået. Kredittmalen sikrer at firmaets kredittpolicy følges i hele organisasjonen.

 

Dynamics 365 Business Central app

Hvorfor bør du bruke appen vår til Dynamics 365 Business Central?

Med Creditsafe Connect-appen for Business Central får du alltid den mest oppdaterte kreditt- og forretningsinformasjonen om både norsk og internasjonale kunder. Forbedre interne prosesser, minimer manuelt arbeid og unngå unødvendige feil.

Skybasert app

Appen lastes ned enkelt ned via Microsoft Appsource og kobles på direkte i Business Central.

200 land online

Databasen vår inneholder mer enn 430 millioner selskaper i 200 land som du kan søke frem direkte i appen.

Overvåk kunder og leverandører

Legg til selskaper i overvåkningsporteføljer og få signaler direkte i Business Central når du trenger å hente ny informasjon.

Kredittsjekk på firma og person

Definer regler og foreta lynraske kredittvurderinger i Business Central, der kredittpolicyen etterleves i hele organisasjonen.

Søk etter selskaper og personer

Opprett kundekort basert på dagsfersk informasjon. Søk for eksempel etter navn, adresse eller organisasjons- og personnummer.

Kredittdata og scoreanalyse

Inkluder score og kredittlimit for kundene for å minimere kredittrisikoen og analysere utestående fordringer ut fra risikonivå.

Minimer manuelle feil

Ved å hente informasjon direkte i appen får du alltid korrekt og oppdatert informasjon, og minimerer risikoen for manuelle feil.

Økte salgsmuligheter

Gjennom tilgangen til viktig økonomisk informasjon kan du identifisere risikoer og forretningsmuligheter som kan øke lønnsomheten.

Tilgang til 430 millioner selskaper i 200 land

Kartet viser landene der Creditsafe kan levere informasjon direkte til Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Er du klar til å integrere dataene dine med kreditt- og forretningsinformasjonen vår?

Over 115 000 kunder over hele verden setter sin lit til oss

Vanlige spørsmål

Hvilke språk støtter appen?

Creditsafe Connect Business Central kan brukes både i Microsofts skybaserte løsninger og i lokale installasjoner. Språket i selve programobjektene (menyer, rubrikker mv.) er svensk og engelsk.

Rapportparametergruppene, rapportparametere, endringsgrupper mv. leveres på svensk eller engelsk. Du velger språk når du setter opp appen, og du kan også legge til egne språk, kopiere rubrikker og legge inn egne oversettelser. Her kan man også endre foreslåtte tekster for rapportrubrikker, rapportparametere osv.

Hva vises i rapportene?

Creditsafe leverer kredittinformasjon (men også grunnleggende informasjon, opplysninger om fast eiendom, styre, skjenkebevilling mv.). Dataene fra Creditsafe inneholder en rekke parametere som kobles til rapportparametere i Business Central, som igjen kobles til grupper for tydelig presentasjon i Business Central. Både parametere og grupper kan aktiveres/deaktiveres, og du kan styre hvordan de skal sorteres. 

Hvordan kommer jeg i gang?

Modulen kan enkelt lastes ned og installeres via Microsoft Appsource. For at det skal gå så smidig som mulig å komme i gang med Creditsafe Connect, finnes det ulike verktøy og metoder som reduserer det manuelle arbeidet med å stille inn parametere og laste inn eksisterende data.

  • Import/eksport av innstillinger
    Alt oppsett unntatt brukernavn og passord kan enkelt eksporteres og importeres mellom ulike selskaper og databaser. 
  • Batchsøk basert på eksisterende kunde- og leverandørregistre
    Last inn kunder/leverandører til radene og kall opp søkefunksjonen per linje i Creditsafe for å få en treffliste over selskaper du kan velge mellom.
  • Import av eksisterende overvåkningsporteføljer
    Hvis det allerede finnes porteføljer som også inneholder overvåkede selskaper, i Creditsafe, kan disse importeres.
Fra hvilke kilder henter Creditsafe informasjon?

Creditsafe samler inn, bearbeider og forbedrer data fra hundretalls ulike kilder. Felles for alle våre leverandører er at de holder høy kvalitet og oppdateres enten daglig eller med maksimal oppdateringsfrekvens, det vil si så ofte kilden tillater det. Når ny informasjon hentes daglig betyr det at du alltid kan ta en beslutning basert på siste tilgjengelige informasjon. Eksempel på våre kilder er Brønnøysundregistrene, Foretaksregisteret, Enhetsregisteret, Skatteetaten, Folkeregisteret, nummer- og adressedistributører, SSB og inkassobyråer.