Automatiserte beslutninger

Kredittkontroll på sekunder med kredittmal

Automatiser risiko- og kredittvurderingene deres. Du setter selv risikonivået slik at alle brukerne får samme risikovurdering.

Rask og skreddersydd kredittvurdering

Ved bruk av våre kredittmaler får du automatisert kredittvurderingen og svar på sekundet om kreditten skal innvilges. Alle i organisasjonen kan gjøre samme vurdering og kredittmalene kan tilpasses din virksomhet.

For å automatisere kredittvurderingen setter du opp én eller flere kredittmaler basert på de kriterier og krav du har for å godkjenne en kundekreditt. For å godkjennes må kunden kvalifiseres ut fra valgt kredittmal, som et filter. Kredittmalen er kundespesifikk og tilpasset for å matche din virksomhet og dine kunder. Det er alltid du som setter risikonivået.

Det er enkelt å ta i bruk en kredittmal. Du eller kunden fyller selv inn et person- eller organisasjonsnummer og får svar umiddelbart – godkjent eller avvist.

kredittmal

Hvorfor benytte kredittmaler?

Kredittvurdering på et øyeblikk

Kredittvurderingen går på sekunder. Du behøver bare person- eller organisasjonsnummer.

Grønt, gult eller rødt lys

Tydelig og lett forståelig beskjed om kunden har fått kreditt eller ikke.

Enhetlige beslutninger

Sikre at kunden kredittvurderes på samme måte, uansett hvem som gjør vurderingen.

Regelverk for lav eller høy kredittrisiko

Tilpass kredittmalene etter ulike type kunder og kredittbeløp.

Vurdering etter bedriftens kredittpolicy

Sett opp kriterier i tråd med virksomheten og deres kredittpolicy.

Verifisering av adresse

Kontroller at den oppgitte adressen stemmer med oppføringen i Brønnøysund.

Kredittsjekk på sekundet

Si ja til flere kunder ved å benytte våre kredittmaler

Mer informasjon om kredittmal

Du kan også ringe 800 24 868Contact