Reskontroverktøy 3D

Bedre beslutninger med vårt risikoverktøy

Analysere reskontroer, håndtere risiko og effektivisere kravhåndteringen

Forutse og redusere risiko

3D Ledger er et interaktivt verktøy for risikohåndtering som hjelper deg å forutse risiko og få kontroll på din kundereskontro. Du kan enkelt prioritere kravhåndteringen med tanke på de kunder som utgjør størst risiko.

Via vår onlinetjeneste får du dagsaktuell informasjon om hvordan dine kunder betaler både deg og andre. Tjenesten kombinerer verdifull informasjon fra tre kilder - betalingshistorikk innsamlet fra våre kunder, vår risikoinformasjon og din kundereskontro. Informasjonen oppdateres daglig, og du kan dermed også motta varsler når det skjer endringer i din kundereskontro. 

Effektivisere prosesser og identifisere risiko

Prioritere kravhåndtering

Overvåke og analysere reskontro

3D Ledger

Hvordan kan 3D Ledger hjelpe deg?

Bedre kontantstrøm

Du får informasjon om hvilke kunder som har for vane å betale sent. Du kan deretter forebygge og redusere bedriftens kostnader og utvikle mer effektive prosesser fra fakturering til betaling. Du får også verdifull kunnskap for å forhindre sene betalinger i fremtiden.

Identifisere svake betalere

Vet du hvordan din kundeportefølje ser ut? Betaler kunder i visse bransjer eller geografiske områder tidligere eller senere enn andre? Med 3D Ledger kan du granske hvordan betalingsvaner kan se ut i for eksempel ulike bransjer, når det gjelder størrelse på firmaet eller geografi.

Oversikt over risiko

Når man utvikler rutiner for å håndtere forfalte fakturaer, er det viktig å balansere eksponering og risiko. Med vårt risikoverktøy ser du hvor stor risiko det er i kundeporteføljen, fordelt på ulike kunder, samt hvilke ubetalte fakturaer du bør prioritere.

Dybdeanalyse

Fordelingen i din kundeportefølje i kombinasjon med betalingshistorikk gir deg kunnskap om hvilke bedrifter som betaler sent og hvilke som alltid betaler i tide. Du kan også sammenlikne din reskontro med bransjens betalingsvaner.

Har du kunder i andre deler av verden?

Vi kan hjelpe deg å håndtere din kundereskontro på global nivå ettersom vi har informasjon på 240 millioner foretak. Reskontroinformasjonen kan deles opp per land, som gruppe eller per valuta. Følgende land gjelder:

 

Hvor finnes den største risikoen?

Ta kontroll over risikoen i din kundeportefølje

Mer informasjon om 3D Ledger

Du kan også ringe 800 24 868Contact