Personopplysninger - Kredittvurdering av person | Creditsafe
Personopplysning

Våre personopplysninger hjelper deg å kvalitetssikre dine beslutninger

Kredittsjekk privatpersoner og få raske svar

Kredittvurdering av privatpersoner

Det er viktig med et trygt og korrekt beslutningsgrunnlag når du skal avgjøre om du ønsker å gi kreditt. En personopplysning gir deg raskt beskjed om en persons betalingsevne og økonomiske status.

Personopplysning

I Creditsafes personopplysninger ser du blant annet inntektsinformasjon, betalingsanmerkninger som kommer fra private og offentlige kilder, folkeregistrert adresse, næringsinteresser og kredittverdighet.  

Våre databaser oppdateres daglig, så du kan være sikker på at du tar riktig avgjørelse basert på den seneste tilgjengelige informasjonen. Brønnøysundregistrene, Skattedirektoratet/DSS, Statens kartverk og norske inkassobyråer er blant våre kilder.

Dette inngår alltid i våre personopplysninger

Inntekt fra de tre siste årene

Inntekt, skatt, skatteklasse og formue fra de tre siste årene.

Betalingsanmerkninger

Fra inkassobyråer, utleggsforretninger, intet til utlegg, lønnstrekk og gjeldsforhandlinger.

Scoring (betalingsevne)

Scoremodellen predikerer en privatpersons fremtidige betalingsevne. Skalaen går fra 1 til 100.

Detaljert personinformasjon

Navn, fødselsdato, folkeregistrert adresse, kart, status, kjønn, fylke og kommune.

Roller og næringsinteresser

Her ser du personens roller og hvilke selskaper personen er tilknyttet.

Eiendomsinformasjon

Blant annet antall registrerte eiendommer, adresse, omsetningspris og matrikkelnummer.

Personupplysninger online eller som integrasjon

Det er flere måter å søke frem en personopplysning. Du kan enten gjøre det manuelt på hjemmesiden eller via integrasjon i ditt system. Har du en webshop kan du hente ut folkeregistrert adresse, kontrollere status og ta en automatisk kredittopplysning i forbindelse med kjøp på kreditt. Vi tilbyr også ulike overvåkingsløsninger. Spør oss, så forteller vi hvilke alternativ som passer din bedrift.

     

Kredittvurdering person

Scoring bedømmer risiko

Creditsafe Scoring


Creditsafes scoringmodell predikerer en privatpersons fremtidige betalingsevne. Scoringen inngår i alle våre personopplysninger, og vi benytter en skala fra 1 til 100 i fire ulike intervaller, der hver intervall er basert på sannsynligheten for at en person kommer til å betale. 


Hva baseres risikovurderingen på? Scoringen beregnes på den informasjonen som er registrert i personoppplysning, blant annet inntekt, formue og betalingsanmerkninger. Med vår scoring får du raskt et overblikk over en persons betalingsevne og økonomiske status. 

Når kan du ta en personopplysning?

Saklig behov

For å ta en kredittopplysning på en privatperson må det finnes et saklig behov. Dersom en virksomhet inngår en avtale med en person som innebærer at personen får kreditt, finnes det et saklig behov. En virksomhet kan ikke gjøre en kredittsjekk hvis personen betaler kontant.

Gjenpartsbrev

Hver gang det tas en personopplysning må vi sende et gjenpartsbrev, altså en kopi av selve kredittopplysningen, til den som er blitt kredittvurdert. Brevet inneholder opplysninger om hvem som har tatt opplysningen og hva slags informasjon som er gitt ut.