Personopplysning

Personopplysninger hjelper deg å kvalitetssikre dine beslutninger

Rask og brukervennlig kredittvurdering av privatpersoner

Personopplysninger gir deg et trygt beslutningsgrunnlag

Det er viktig med et trygt og korrekt beslutningsgrunnlag når du skal avgjøre om du ønsker å gi kreditt. En personopplysning hjelper deg å analysere en privatpersons finansielle styrke og gir deg raskt beskjed om betalingsevne.

Personopplysning

Med en kredittvurdering vil du vite om personen har registrert betalingsanmerkninger, samt inntekt. Du ser inntekt fra de tre siste årene, folkeregistrert adresse, næringsinteresser og kredittverdighet.  

Våre databaser oppdateres daglig, så du kan være sikker på at du tar riktig avgjørelse basert på den seneste tilgjengelige informasjonen. Gjennom å ha tilgang til omfattende informasjon kan du unngå både kredittap og bedrageri og sånn sett sikre kassaflyten som igjen vil forbedre kunderelasjonene.

Nettportal

Få tilgang til personrapporter manuelt via nettsiden.

API og integrasjon

Eller integrert direkte inn i ditt CRM- eller ERP-system.

Dette inngår i våre personopplysninger

Inntekt fra de tre siste årene

Inntekt, skatt, skatteklasse og formue fra de tre siste årene.

Betalingsanmerkninger

Fra inkassobyråer, utleggsforretninger, intet til utlegg, lønnstrekk og gjeldsforhandlinger.

Score (betalingsevne)

Scoremodellen predikerer en persons fremtidige betalingsevne. Skalaen går fra 1 til 100.

Detaljert personinformasjon

Navn, fødselsdato, folkeregistrert adresse, kart, status, kjønn, fylke og kommune.

Roller og næringsinteresser

Her ser du personens roller og hvilke selskaper personen er tilknyttet.

Eiendomsinformasjon

Blant annet antall registrerte eiendommer, adresse, omsetningspris og matrikkelnummer.

Kredittvurdering online eller API

Det er flere måter å søke frem en kredittvurdering av privatpersoner. Du kan enten gjøre det manuelt på hjemmesiden eller via API i ditt system. Har du en webshop kan du hente ut adresse, kontrollere status og ta en automatisk kredittsjekk i forbindelse med kjøp på kreditt. Spør oss, så forteller vi hvilke alternativ som passer din bedrift.

     

Kredittsjekk privatpersoner

Scoring bedømmer risiko

Personopplysninger


Creditsafes scoringmodell predikerer en privatpersons fremtidige betalingsevne. Scoringen inngår i alle våre personopplysninger, og vi benytter en skala fra 1 til 100 i fire ulike intervaller, der hver intervall er basert på sannsynligheten for at en person kommer til å betale. 


Hva baseres risikovurderingen på? Scoringen beregnes på den informasjonen som er registrert i personoppplysning, blant annet inntekt, formue og betalingsanmerkninger. Med vår scoring får du raskt et overblikk over en persons betalingsevne og økonomiske status. 

Når kan du kredittvurdere en person?

Saklig behov

For å ta en kredittopplysning på en privatperson må det finnes et saklig behov. Dersom en virksomhet inngår en avtale med en person som innebærer at personen får kreditt, finnes det et saklig behov. En virksomhet kan ikke gjøre en kredittsjekk hvis personen betaler kontant.

Gjenpartsbrev

Hver gang det tas en personopplysning må vi sende et gjenpartsbrev, altså en kopi av selve kredittopplysningen, til den som er blitt kredittvurdert. Brevet inneholder opplysninger om hvem som har tatt opplysningen og hva slags informasjon som er gitt ut.

Vanlige spørsmål om personopplysning

Hvor lenge står en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning slettes med en gang vi får melding om at saken er avsluttet/betalt. Saker som ikke er betalt, er i utgangspunktet registrert i fire år. Tiden kan forlenges dersom det tas et nytt rettslig skritt eller hvis den tinglyste heftelsen ikke blir slettet.

Har du spørsmål om selve kravet må du kontakte inkassobyrået som har rapportert saken.

Påvirkes kredittverdigheten av antall opplysninger som innhentes?

Nei! Creditsafe reduserer ikke kredittverdigheten etter hvor mange selskaper som har innhentet kredittopplysninger om en privatperson. Kredittvurderingen er kun basert på informasjonen som er registrert den aktuelle dagen i våre databaser. Antall forespørsler om kredittopplysninger påvirker derfor verken scoring eller fremtidige kredittvurderinger.

Hvem rapporterer betalingsanmerkninger?

Det er inkassobyråer, Statens innkrevingssentral, Løsøreregisteret og Statens kartverk som rapporterer anmerkninger. Betalningsanmerkningene rapporteres inn til samtlige kredittopplysningsbyråer, deriblant Creditsafe.

Når vi får inn en betalingsanmerkning, vil du få et varselbrev til din folkeregistrerte adresse med informasjon om hva som registreres.

Kan man sperre personopplysninger?

Ja, hvis du har vært utsatt for svindel eller ID-tyveri, kan du kostnadsfritt sperre personnummeret ditt hos Creditsafe. Hvis du sperrer personnummeret ditt, forblir det sperret til du opphever sperringen. Klikk her for å gå til Min side og sperre personnummeret ditt.