Våre data

Kvalitetsdata fra en rekke offentlige og private kilder

Pålitelig informasjon om foretak og personer

Vi er stolte av vår datakvalitet og driftssikkerhet

Informasjonen hentes fra kilden og oppdateres daglig

Creditsafe samler inn, bearbeider og forbedrer data fra hundretalls ulike kilder. Felles for alle våre leverandører er at de holder høy kvalitet og oppdateres enten daglig eller med maksimal oppdateringsfrekvens, det vil si så ofte kilden tillater det. Når ny informasjon hentes daglig betyr det at du alltid kan ta en beslutning basert på siste tilgjengelige informasjon. Eksempel på våre kilder er Brønnøysundregistrene, Foretaksregisteret, Enhetsregisteret, Skatteetaten, Folkeregisteret, nummer- og adressedistributører, SSB og inkassobyråer.

Digitalisering og foredling av data skjer i egen regi.
Vi har en avdeling som kun jobber med å kvalitetssikre vår data. Våre tjenester scorer høyt på tilgjengelighet, og med en up-time på 99,9% er vi best i bransjen.

#

Kvalitativ data med global rekkevidde

Du får tilgang til 430 millioner foretak verden over

430 millioner foretak verden over

Creditsafe har den mest omfattende og raskest voksende globale databasen i bransjen. Vi leverer aktuell og pålitelig informasjon hver dag til over 550 000 brukere. Informasjonen hentes både lokalt og via internasjonale samarbeidspartnere og inkluderes i våre produkter og scoremodeller. Creditsafe satser stort på å øke tilgjengeligheten og inkludere flere land i våre databaser.

Ved kontinuerlig ekspansjon kan vi tilby global dekning - men lokal kunnskap og leveranse.  

Kredittvurdering og analyse

-

Ved hjelp av våre kredittvurderingssystem gjøres kredittvurderinger med høyest mulig presisjon. For å beregne risiko benytter Creditsafe analyseverktøy med oppdatert informasjon. Modellene er objektive og bygger på næringsinformasjon og annen prestasjonsindikerende informasjon, blant annet årsregnskap og kredittinformasjon, og disse kontrolleres regelmessig. Alle våre generiske modeller inneholder hundrevis av variabler, slik at kredittvurderingen skal bli så pålitelig som mulig
 
Vi benytter score (for bedrifter) og scoring (for personer), for å på en enkel måte gi en oversikt over betalingsevne. Risikovurderingen er med på å effektivisere kredittprosessen, samt minimere risikoen for tap på kreditt. Ettersom kredittinformasjon er en ferskvare, oppdateres score og scoring daglig. I tillegg analyseres modellene løpende for å følge konjunkturforandringer. 

 

Håndtering av data

Transformation

Innsamling

Creditsafe gir deg kreditt- og næringsinformasjon i verdensklasse. Vi samler inn kvalitativ data fra en rekke offisielle og private kilder. Dataen hentes både lokalt og visa globale partnere.

Amalgamation

Bearbeiding

Når informasjonen mottas, kvalitetssikres inneholdet. Dataen granskes og går gjennom en rekke kontroller. Vi er stolte av vår data og den informasjonen som vi gir våre kunder.

Sourcing

Analysering

Når dataen er kontrollert, analyseres den videre i våre system. Informasjonen renses, segmenteres, fordeles og inkluderes i våre modeller og tjenester. 

Validation

Overføring

Til slutt overføres dataen til riktig tjeneste og produkt. Vi oppdaterer score og limit, finansiell informasjon og mye mer.