Effektiv og rask kredittsjekk integrert i Avant Legal 365

I samarbeid med Avant IT har vi en integrasjon mot Avant Legal 365, hvor en kreditsjekk kan utføres med ett-klikk på klientkortet.

Effektiv og rask kredittsjekk integrert i Avant Legal 365

Creditsafe er integrert i Avant Legal 365 og en kredittsjekk kan utføres med ett klikk på klientkortet. Dette kan i utgangspunktet kunne utføres av alle med tilgang til Avant Legal 365. Creditsafe tilbyr dette også i andre land dersom man har klienter på tvers av landegrensene.

Reduksjon av risiko for tap av kundefordringer

Utfør kredittsjekk ved onboarding av nye klienter for å redusere risiko for tap av fordringer og en styring av hvor mye man kan arbeide på en sak før det skal faktureres.

Reduser behovet for å kreve forskuddsbetaling

Håndtering av forskuddsbetaling som klientmidler er tidkrevende internt og oppleves ofte av klient som lite kundevennlig. Ved integrert kreditt sjekk kan man raskt gjøre en vurdering om det er nødvendig med forskuddsbetaling eller ikke. Skulle man likevel måtte kreve forskuddsbetaling vil man i fremtiden kunne gjøre det med Vipps betaling i klientportalen til Avant Legal 365.

Innhent ytterligere opplysninger om klient

Ved å utføre kredittsjekk innhenter systemet automatisk ytterligere opplysninger om klienten. For bedriftsklient innhentes aksjonærer, roller i selskapet, signatur og prokura, nærmeste morselskap og toppselskapet i en firmastruktur, samt nøkkeltall fra regnskap som omsetning og resultat siste årene. I tillegg får man historikk i kredittscore. All denne informasjonen er også viktige informasjoner ift til å vurdere reelle rettighetshavere ifm med Anti Hvitvaskingsrutiner.

For privatklienter får man oversikt over evt. anmerkninger og en overordnet risikovurdring av betalingsevne. I tillegg får man oversikt over om vedkommende har noen firmaroller som kan være interessant i markedsføringssammenheng.

Avant legal

Reduksjon av risiko for tap av kundefordringer

Reduser behovet for å kreve forskuddsbetaling

Innhent ytterligere opplysninger om klient

Kontakt oss i dag for mer informasjon

Obligatorisk felt! Skriv minst tre tegn! Spesialtegn er ikke tillatt!
Obligatorisk felt! Skriv minst tre tegn! Spesialtegn er ikke tillatt!
Obligatorisk felt! E-postadressen er ikke gyldig! E-postadressen er ikke gyldig!
Obligatorisk felt! Skriv minst tre tegn!
Obligatorisk felt! Telefonnummeret er ikke gyldig!

Ja, jeg ønsker å motta nyheter fra Creditsafe

Spinning Loading Circle

Hvis du vil komme raskere i kontakt med oss: 
 

Send oss en e-post:

[email protected]

Eller ring oss:

800 24 868