Diplom & Anbud

Markedsfør din kredittverdighet

Gratis kredittverdighetsdiplom og kredittvurdering ved anbud

Din bedrift må være kredittverdig. Scoren kontrolleres den dagen diplomet sendes på trykk. 

 

Din kredittverdighet er viktig - vis den frem!

Vi i Creditsafe vil at bedrifter stolt skal kunne vise frem sin kredittverdighet - som et bevis på at foretaket er sterkt og økonomisk stabilt. Vi tilbyr derfor diplom og websigill helt gratis.


De fleste som driver foretak ønsker å vise omverdenen at de er et sterkt og økonomisk stabilt foretak å gjøre forretninger med.

Hos Creditsafe kan du bestille kredittverdighetsdiplom og kredittvurdering av bedrifter til bruk i anbud. Det eneste kravet vi har, er at foretaket er kredittverdig. Vi kontrollerer kreditscore den dagen diplom sendes på trykk.

Vis at du er en langsiktig partner

Fremhev din økonomiske styrke

Få konkurransefordeler ved anbud

Kredittvurdering ved anbud

Dersom ditt foretak skal være med i et anbud, er det vanlig at foretaket må bevise sin kredittverdighet og sende med en kredittopplysning. Det er ofte et krav at foretaket skal være kredittverdig for å vinne et anbud.

Hva er et anbud? Et anbud er et tilbud som er gitt av en anbuder i en anbudskonkurranse, om å utføre et arbeid, levere en tjeneste eller varer under visse betingelser. Hensikten med et anbud er å få arbeidet utført på billigst måte eller på best mulig vilkår. Staten og kommunene har egne regler som etatene må følge. 

Trenger du et bevis på at ditt firma er kredittverdig til bruk i anbud/offentlige anskaffelser? Vi hjelper deg!

Hos oss kan du få en fersk, gratis anbudsrapport som viser ditt foretaks score. Ring oss på 800 24 868 eller send en e-post til s[email protected].

Er din bedrift kredittverdig?

Se ditt foretaks kredittvurdering med en gratis kredittrapport.

Sjekke mitt eget firma

Du kan også ringe 800 24 868Contact

Creditsafes ulike risikonivåer

Kredittvurdering anbud

Våre kredittvurderinger beregner risikoen for at et foretak går konkurs i løpet av 12 måneder. Dersom et foretak ikke er kredittverdig, er det større risiko for at det ikke kan betale sine regninger.

Creditsafe benytter score for å vurdere kredittverdighet. Scoren er oppdelt i skalaen 1 til 100, i fem ulike intervaller. Det er en rekke variabler som ligger til grunn for våre scoremodeller. Jo høyere score, desto lavere risiko er det for at foretaket går konkurs. Scoren oppdateres daglig. 

Vis frem ditt foretaks kredittverdighet i alle kanaler

Vi tilbyr både online-bevis og diplom

Webbsigill

Sigill for trykk eller web

Webbsigill leveres som standard i bildformat, med gjennomsiktig bakgrunn og grå tekst. Kan plassere på hjemmesiden eller i e-postsignaturen. Eller hvorfor ikke på brosjyrer, årsregnskap eller faktura - for å vise at du er en trygg forretningspatner.

Sigill kan du som kunde bestille gjennom din kontaktperson.

Kredittverdighetsdiplom

Sertifikat i print

Kredittverdighetsdiplom leveres trykt til angitt levereringsadresse. Sett den gjerne i en ramme og plasser den i resepsjonen, kundesenteret eller i møterommet, slik at dine besøkere ser at de gjør forretninger med et økonomisk stabilt foretak. 

Ofte stilte spørsmål om kredittverdighet

Hvordan beregnes kredittverdigheten til et nystartet foretak?

Alder på bedriften kan ha effekt på scoren. En nyetablert bedrift løper større risiko, og dermed blir kredittverdigheten lavere. Dette skyldes rett og slett at man har mindre informasjon. Dersom din bedrift er nyetablert - ha tålmodighet og sørg for å sende inn ditt første årsregnskap så fort som mulig. 

Hvorfor har mitt foretak fått en lavere score?

Scoren oppdateres daglig og baseres på flere ulike parametere. Det kan derfor være ulike årsaker til hvorfor akkurat ditt foretak har fått en lavere score. Eksempler på vanlige årsaker til en lavere score er: nye betalingsanmerkninger, gjeld eller nytt årsregnskap med nye tall. 

Kontakt vår support på 800 24 900, slik at vi kan undersøke hva som har påvirket scoren på ditt foretak. 

Koster det noe å bestille kredittverdighetsdiplom?

Nei, det er gratis å bestille diplom fra Creditsafe. Vi har tro på å skape merverdi for våre kunder, og velger derfor å tilby dette helt gratis. Dette gjør vi for at både nye og fremtidige Creditsafe-kunder skal kunne vise frem sin kredittverdighet  - som er et bevis på bedriften er sterk og stabil. 

 

 

Hvilken informasjon baseres scoren på?

Våre scoremodeller er basert på en rekke parametere. Creditsafe benytter ulike generiske scoremodeller avhengig av selskapsform, og hver modell er tilpasset det respektive foretakets forutsetninger og risiko det står overfor. Hver modell benytter de parametrer som prognostiserer en konkurs best.

Eksempler på informasjon som legges till grunn for scoren:

  • Betalingsanmerkninger 
  • Foretakets alder
  • Omsetning
  • Egenkapital 
  • Annen finansiell informasjon 
  • Informasjon om foretakets styre
  • Størrelsen på foretaket
Hva kan jeg gjøre for at foretaket skal få en høyere score?

Scoren beregnes ikke manuelt, det skjer automatisk ved hjelp av en rekke generiske modeller. Noen faktorer som kan føre til en høyere score er blant annet nytt årsregnskap og alderen på foretaket, men vi kan ikke på forhånd forutspå om scoren blir høyere eller ikke. 

Kan jeg bestille flere diplom?

Ja, det kan du. Om du ønsker å bestille flere diplom, fyller du ut skjemaet igjen. Da sender vi deg et oppdatert diplom med aktuell score.