KYC & AML Compliance

Oppfyll dine forpliktelser til KYC & AML

Få tilgang til globale PEP-profiler, mediefiler, sanksjonslister og enforcement-databaser med ett enkelt søk i Creditsafe Protect.

Forenkle due diligence-prosesser og compliance screening med vår alt-i-ett-plattform

Global screening gir deg en tydelig oversikt over risikoeksponering.

KYC & AML Screening

Gjør raske og omfattende bakgrunnssjekker på kunder, leverandører og forretningspartnere over hele verden. Protect gir deg direkte tilgang til LexisNexis WorldCompliance-databasen, slik at du kan strømlinjeforme «KYC»-sjekk («Know Your Customer») og avdekke at lover og regler overholdes, i ett enkelt søk.

Vi gjør det mulig for deg å gjennomføre trygge controller av nye og eksisterende forretningsforhold for å unngå innblanding i økonomisk kriminalitet, svindel, hvitvasking av penger og mulige omdømmeskader, uten å påvirke kundeopplevelsen negativt. Med direkte tilgang til LexisNexis WorldCompliance-databasen leverer Protect over 4,8 millioner profiler knyttet til mer enn 50 forskjellige risikokategorier, slik at du får et tydelig bilde på potensiell tredjepartsrisiko.

Reduser kompleksiteten

Et enkelt søk kobler deg til tusenvis av globale kilder

Fordi regulatorisk kontroll er i kontinuerlig utvikling kan det være utfordrende å holde deg oppdatert om kravene (til due diligence). Protect hjelper deg med å oppfylle dine forpliktelser til «Know Your Customer» (KYC) og anti-hvitvasking av penger (AML) ved å gi tilgang til en av bransjens mest omfattende compliance-databaser.

Protects kraftige søkefunksjoner, relevante koblinger og sanntidsdata gjør det enkelt å identifisere selskaper og enkeltpersoner du bør screene. Foreta en komplett risikovurdering på kun få minutter, og motta resultater i et lett forståelig format.

Et univers av data i en plattform:

30.000+ datakilder

Over 4.8 millioner profiler

200.000+ månedlige oppdateringer

Dekker 240 land og territorier

Forbedre kundeopplevelsen med strømlinjeformet onboarding

Bygg pålitelige relasjoner med nye kunder og forretningspartnere

Når kunder forventer øyeblikkelig onboarding kan trege prosedyrer påvirke både kundens oppfatning av ditt selskap og selve bunnlinjen. Creditsafe Protect gjør onboarding-prosessen din smidig og gjør det mulig å ønske nye kunder og leverandører velkommen uten frustrerende forsinkelser og lange prosesser.

Komplett risikovurdering ved hjelp av kun tre klikk

Øk hastigheten på screening-prosesser drastisk med ett enkelt søk

Bygg pålitelige forretningsforhold med tillit

Kombiner mer enn 30.000 globale kilder i ett og samme søk

Offisielle og pålitelige data hjelper deg i kampen mot økonomisk kriminalitet, bestikkelser og korrupsjon

Sanksjonslister

Gjør simultan screening mot verdens viktigste sanksjonslister (inkludert OFAC, EU, UN, BOE, FBI, BIS, etc.), flere enn 1000 globale håndhevelseslister og rettsaker (som FDA, US HHS, UK FSA, SEC m.m.). Protect hjelper deg med å identifisere forbudte forhold til kriminelle virksomheter før de utvikles.

Politisk Eksponerte Personer (PEP)-profiler

Utvis en kraftfull tilnærming til bekjempelse av bestikkelser og korrupsjon ved hjelp av screening mot LexisNexis’ PEP-database. Med tilgang til over 1,8 millioner politisk eksponerte personer, inkludert deres familie og medarbeidere, gjør Protect deg i stand til å identifisere potensiell compliancerisiko umiddelbart. Databasen oppdateres kontinuerlig av et globalt forskerteam, for å sikre at den til enhver tid er så nøyaktig som mulig.

Mediekilder

Unngå å jobbe med korrupte selskaper og personer ved å screene dem mot en omfattende database med profiler som har blitt koblet til ulovlige aktiviteter. Ved å overvåke 30.000 nyhetskilder verden over muliggjør vi rask, men omfattende, screening for å beskytte ditt selskap og deres omdømme.

Statseide selskaper

Forstå når en organisasjon er helt eller delvis eid av en regjering eller stat. Protect screener selskaper mot en proprietær liste over statlige og statlig tilknyttede virksomheter.

Velg den Protect-tilgangen som passer ditt selskap best

Integrer Protect i ditt eksisterende system, eller få tilgang gjennom vår web-løsning

Protect (Web)

Protect API

En brukervennlig og moderne løsning for å håndtere due dilligence-krav. Protect har et rent design og kraftfulle funksjoner som gjør det mulig for deg å dekke et komplett spekter av kundesjekker i løpet av bare noen minutter, og med færrest mulig berøringspunkter for brukeren.

Når den første screeningen er fullført lagrer Protect-plattformen en digital logg over din aktivitet, og varsler deg om viktige, pågående endringer i din portefølje.

Automate

Integrer Protect API i ditt eksisterende system for å effektivisere og automatisere din compliance-rutine. Vårt API muliggjør sømløs tilgang til alle datasett og funksjoner I Protect, slik at du kan bygge inn compliance-screening direkte i din programvare.

Du beholder full kontroll over omfanget av screeningen. Løsningen gir mulighet for å tilpasse hvilken informasjon som skal returneres, noe som kan øke hastigheten på kontrollrutinen.

API
Protect (Web)
Protect API

Gjør som tusenvsis av andre selskaper som allerede bruker Creditsafe

Kontakt oss i dag for mer informasjon