Få en fri kreditupplysning på valfritt företag i Italien

Det mest sökta företaget i Italien är Poron Italia Soc. Coop. A R.l.. Det mest sökta länet i Italien är Lombardia. Den mest sökta staden i Italien är Milano. Den mest populära branschen är Tillverkningsindustri.
Gör du affärer med företag i Italien?
Få gratis kreditupplysning

Statistik för detta land

De mest sökta branscherna i Italien

Bransch
Genomsnittlig omsättningstillgång i denna bransch
Genomsnittlig bruttovinst i denna bransch
Genomsnittlig skuldkvot i denna bransch

Genomsnitt för detta land

Vill du veta hur företag i Italien ligger till? Nedan visar genomsnitt för alla företag i Italien.

Genomsnittlig omsättningstillgång
16
Genomsnittlig bruttovinst
2.747.930 EUR
Genomsnittlig skuldkvot
15
Mer information om kreditbarometern
Denna kreditbarometer är framtagen genom att jämföra företaget med andra företag i Italien.
Gör ditt företag affärer i Italien?
Upptäck hur ditt företag presterar jämfört med andra liknande företag.
Fri kreditupplysning
Hur rankar ditt företag jämfört med konkurrenter?