Slik henter du ut en kredittsjekk for Høvik

I Høvik er den største sektoren Bergverksdrift og utvinning, som utgjør 26 % av aksjeselskapene i Høvik. Bransjen det søkes mest etter i Business Index for Høvik, er Bergverksdrift og utvinning. Den gjennomsnittlige ratingen i Høvik er 79.75.
Gjør du forretninger med et foretak i Høvik?
Få en gratis kredittsjekk

Statistikk på bynivå

Her er de ledende bransjene i markedet i Høvik.

Bransje
Gjennomsnittlig rating i bransjen
Gjennomsnittlig kredittlimitt i bransjen

Benchmark for byer

Nedenfor ser du nøkkelstatistikken for Høvik i sin helhet.

Gjennomsnittlig rating i bransjen
Gjennomsnittlig kredittlimitt i bransjen
Mer informasjon om kredittbarometer
Kredittverdiene skissert over utledes ved å gjøre en vurdering av alle selskapene i Høvik.
Har firmaet ditt virksomhet i Høvik?
Sjekk hvordan firmaet ditt gjør det sammenlignet med andre firmaer der du befinner deg.
Få tilgang til hele rapporten
Vil du sammenligne og benchmarke et annet foretak?