Forretningsmessig tjenesteyting-bransjen i Skottland

I Skottland er det 17 foretak med virksomhet innen Forretningsmessig tjenesteyting. Forretningsmessig tjenesteyting-bransjen står for 11% av aksjeselskapene i Skottland. Selskapet i Forretningsmessig tjenesteyting-bransjen det søkes mest etter i Business Index, er Tkb Direct Ltd. Den gjennomsnittlige ratingen i Forretningsmessig tjenesteyting-bransjen i Skottland er 61.02.
Gjør du forretninger med en virksomhet i Forretningsmessig tjenesteyting-bransjen i Skottland?
Kontakt oss i dag for å få tilgang til en uttømmende kredittsjekk!

Forretningsmessig tjenesteyting-bransjestatistikk

Her er de ledende regionene i Forretningsmessig tjenesteyting-bransjen i Skottland.

Har firmaet ditt virksomhet i Forretningsmessig tjenesteyting-bransjen i Skottland?
Sjekk hvordan firmaet ditt gjør det sammenlignet med andre firmaer der du befinner deg.
Få tilgang til hele rapporten

Benchmark for bransjen

Nedenfor er de viktigste kredittverdiene for Forretningsmessig tjenesteyting-bransjen oppført.

Mer informasjon om kredittbarometer
Kredittverdiene skissert nedenfor utledes ved å gjøre en vurdering av alle foretak i Skottland.
Gjennomsnittlig rating i bransjen
Gjennomsnittlig kredittlimitt i bransjen
Vil du sammenligne og benchmarke et annet foretak?