Salesforce Business Intelligence | Creditsafe
Salesforce

Integrer kredit- og forretningsoplysninger direkte i Salesforce

Få opdaterede kundedata og adgang til over 365 millioner virksomheder over hele verden.

Berig jeres virksomhedsoplysninger med nøjagtige data

Gennem vores database får I adgang til over 365 millioner virksomhedsrapporter i mere end 160 lande verden over. Det hjælper jeres virksomhed med at træffe jeres beslutninger på opdaterede data og korrekte kundeoplysninger. Creditsafe leverer kredit- og virksomhedsoplysninger til både små og store virksomheder og skræddersyr efter jeres specifikke ønsker og behov.

I Salesforce får I direkte adgang til en komplet kreditvurdering. I vil modtage oplysninger om virksomhedens kreditscore og kreditmax., flere års årsregnskabstal med tilhørende nøgletal, ledelses- og bestyrelsesoplysninger. Gennem mere dybdegående data får I mulighed for at foretage en mere grundig analyse på de områder, der er vigtige for jeres organisation. Det hjælper jer med at træffe strategiske beslutninger, der kan maksimere salget og minimere kredittab.

Hvorfor integrere med Salesforce?

Linket mellem Salesforce og Creditsafe giver jer altid de senest opdaterede kredit- og forretningsoplysninger, så I kan vedligeholde en korrekt kundedatabase gennem alle led. Ved at minimere behovet for manuel indtastning sparer I både tid og undgår unødvendige fejl.

Minimer manuelle fejl

Berig din kundeportefølje

Opdater firmaoplysninger

Undgå forældede kundedata

Opret og opdater kundedata

Opret helt nye tabeller, eller opdater eksisterende poster med korrekte og opdaterede oplysninger.

Få adgang til forretningskritiske data:

Kreditscore

Kreditmax.

International rating

Virksomhedens navn

Telefonnummer

Hjemmeside

Koncernstruktur

Antal ansatte

Branche

Registreringsdato

Gør interne processer enklere

Med Salesforce kan I oprette og opdatere kundedata direkte med kredit- og virksomhedsinformationer, hvilket betyder, at hverken I eller jeres team manuelt behøver at finde og indtaste oplysningerne.

I kan kategorisere forskellige felter, både i nye eller allerede eksisterende kundedata, med alt fra forretningsadresse og andre kontaktoplysninger til økonomiske data og kreditrating. Oplysningerne kan bruges af flere funktioner, for eksempel til at segmentere data eller angive en målgruppe til en kommende kampagne.  

Vi holder jer opdateret om kritiske ændringer i virksomheder.

Creditsafe giver jer en advarsel via skræddersyede beskeder, når jeres kundedata skal opdateres, både i Danmark og i udlandet.

Med et stort antal ændringer hver dag er det svært at holde sig ajour med, hvad der sker med de virksomheder, I handler med. Ved at overvåge jeres kontakter får du daglige notifikationer via Salesforce, hvilket betyder, at I har alle oplysningerne samlet på ét sted.

I har mulighed for at oprette forskellige porteføljer, afhængigt af hvordan I vælger at segmentere dine kunder og leverandører. Inden for hver portefølje kan du tilpasse jeres påmindelser, hvilket betyder, at I kun modtager påmindelser, der er vigtige for dig i det pågældende segment.  

Jeres kunders kreditværdighed

Situationen for jeres kunder og leverandører kan hurtigt ændre sig, så hold jer ajour.

Salesforce  kredit- og forretningsoplysninger

Hav fokus på stabile virksomheder

Datakvalitet og analyse er kernen i Creditsafe. Vores ratingmodeller udfører en risikovurdering med den højest mulige præcision. Modellerne er objektive og er baseret på en samling af forretningsoplysninger og andre regnskabsdata. Med en skala fra 1-100 forudsiges sandsynligheden for konkurs. Jo højere vurdering, des lavere risiko.

Gennem Salesforce har I altid kredit- og virksomhedsoplysninger lige ved hånden. Anbefalede rating og kreditmax vises på alle leverandør- og kunder, så det kan danne grundlag for fremtidige forretningsbeslutninger.

Fuld adgang til kredit- og forretningsoplysninger

Tilføj vigtige oplysninger, mens I får adgang til komplette forretningsrapporter.

Vi forstår, at der er mange forskellige funktioner i en virksomhed, hvorfor Salesforce giver jer direkte adgang til fulde kreditvurderinger. Der er ingen grund til at skifte mellem forskellige systemer eller logge ind via hjemmesider, gennem en simpel integration er alt tilgængeligt med et tryk på en knap.

Kreditvurderinger fra Creditsafe indeholder oplysninger om:

Identifikationsoplysninger

Oplysninger om ledelse og bestyrelse

Finansielle data

Ændringshistorik

Koncernstruktur

Inden for hver kategori findes der mere dybdegående information, så I får en bedre forståelse af de forskellige virksomheder, der findes rundt om i verden.

Er I klar til at integrere jeres data med vores kredit- og forretningsinformationer?

Vi har 100.000 kunder over hele verden

Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvordan fungerer idriftsættelsen?

Installationen er enkel og kan udføres af jeres Salesforce-administrator. Vi giver jer de nødvendige filer samt en installationsvejledning, der gradvist viser installationsprocessen.

Installation og overførsel af oplysninger fra vores database finder normalt sted inden for to arbejdsdage. I vælger selv, hvilke parametre der skal modsvare jeres angivne felter. I kan endda specificere, hvilke brugere der har adgang til hvilke oplysninger.

Hvilke versioner af Salesforce er Business Intelligence kompatible med?

Creditsafes Business Intelligence er kompatibel med følgende:

- Enterprise
- Performance
- Unlimited
- Developer

 

 

Fra hvilke kilder henter Creditsafe oplysninger?

Creditsafe indsamler, behandler og beriger data fra flere end 8.000 kilder over hele verden. Fælles for alle vores leverandører er, at de er af højeste kvalitet og opdateres dagligt eller med den maksimale opdateringshastighed, det vil sige så ofte som kilden tillader det. Når oplysningerne hentes direkte fra kilden, betyder det, at du altid træffer beslutninger baseret på de senest tilgængelige oplysninger.

Hvilke oplysninger er inkluderet?

I får detaljeret adgang til kredit- og forretningsoplysninger hos over 365 millioner virksomheder i over 160 lande. Eksempler på, hvad der er inkluderet, kreditscore og kreditmaksimum, flere års årsregnskaber og nøgletal, bestyrelsesoplysninger. Inden for hver kategori er der mere dybdegående data, som I altid kan få adgang til.