Ratingdiplom

Gratis ratingdiplom med din virksomheds kreditværdighed

Jeres kreditværdighed er vigtig - vis den frem!

Virksomheden skal være kreditværdig. Kreditscore kontrolleres samme dag, som ratingdiplom sendes til tryk.

Vis jeres rating og kreditværdighed

Hos Creditsafe ønsker vi, at virksomheder stolt skal kunne vise deres kreditværdighed frem. Kort sagt, være i stand til at bevise, at virksomheden er økonomisk stærk og stabil. Derfor tilbyder vi gratis kreditværdighedsdiplom.


Som erhvervsdrivende er det vigtigt at vise verden
, at I er en pålidelig virksomhed. Derudover kan I bevise, at jeres virksomhed er kreditværdig og har en god kreditscore. Hos Creditsafe kan du bestille både diplom og indkøbscertifikat.

Det eneste krav er, at jers virksomhed er kreditværdig. Vi tjekker den aktuelle bedømmelse samme dag, som diplom sendes til tryk, eller når I har brug for et indkøbscertifikat.

Vis, at I er en pålidelig samarbejdspartner

Et kvalitetsstempel af din virksomheds kreditværdighed

Få konkurrencemæssige fordele ved udbud

Tjek jeres virksomheds kreditvurdering og kreditrating

Find ud af virksomhedens kreditværdighed med en gratis kreditrapport

Tjek kreditværdighed gratis!

I kan også ringe til 8082 0588

     

Kreditværdighed

Forskellige risikoniveauer

Vores kreditrating og kreditvurdering beregner risikoen for, at en virksomhed går konkurs inden for 12 måneder. Hvis en virksomhed ikke er kreditværdig, er der større risiko for, at den ikke er i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser.  

Creditsafe samler og vægter hundredvis af variabler for at skabe det mest pålidelige kreditvurderingssystem. Ratingen har en skala fra 1 til 100, i fire forskellige intervaller, fra meget god kreditværdighed til kredit frarådes. Jo højere rating en virksomhed har, jo mindre sandsynligt er det at den går konkurs.

Vis jeres rating og kreditværdighed i jeres branding- og markedsføringsmateriale

Ratinglogo

Logo til web og tryk

Logo leveres som standard i billedformat, med transparent baggrund og grå tekst. Kan med fordel placeres på en hjemmeside, i en e-mail signatur eller på et produktark for at vise jeres kunder, at I er en sikker og troværdig forretningspartner.

Som kunde kan I bestille ratinglogo gennem jeres personlige kontaktperson.

Kreditværdighedsdiplom

Få et ratingdiplom til kontoret

Ratingdiplom leveres på tryk til den angivne leveringsadresse. Et tip er at indramme jeres diplom og placere det i receptionen eller synligt på kontoret, så jeres besøgende kan se, at de handler med en troværdig og økonomisk stabil virksomhed.

Kreditværdighed ved udbud

Hvis I bliver involveret i et udbud, er det almindeligt, at I er nødt til at dokumentere jeres kreditværdighed. Kreditværdighed, er normalt et krav, for at indgå en aftale med en leverandør.

Hvad betyder et udbud?

Formålet med et udbud er at behandle alle, der ønsker at få forretningskontrakter på lige vilkår. Et eksempel er en offentlig udbudsproces, der er en udbudsproces for produkter og tjenesteydelser i den offentlige sektor. Det er vigtigt for myndighederne, at alle leverandører får de samme oplysninger, og at kravspecifikationen afspejler behovet, men også sikrer, at skattepengene går til de bedste aktører på markedet.    

Vi hjælper jer med et indkøbscertifikat

Skal du bekræfte, at I er kreditværdig i forbindelse med et udbud? Vi hjælper jer med et opdateret indkøbscertifikat og værdifulde oplysninger om virksomhedens kreditvurdering. I kan også ringe til os på 8082 0588 eller e-mail [email protected].

Ofte stillede spørgsmål om kreditværdighed

Hvordan beregnes Creditsafes kreditværdighed?

Creditsafes rating er en statistisk vurdering af en virksomhed som forudser sandsynligheden for, at virksomheden går i konkurs inden for 12 måneder. Jo højere rating en virksomhed har, jo mindre sandsynligt er det at den går konkurs. Ratingen for kreditværdighed har en vurderingsskala fra 0 til 100, opdelt i fem intervaller.

Hvorfor har vores virksomhed fået en lav rating?

Ratingen opdateres dagligt og vægtes med flere parametre. Derfor kan jeres virksomhed have fået en lavere rating af flere årsager, og det er svært at sige præcis, hvad der er besluttet i det pågældende tilfælde. Almindelige årsager er fx nye betalingsanmærkninger, gæld, tal for årsafslutning eller ændringer i et af bestyrelsesmedlemmernes indkomst.

Klik her for at få en gratis kreditvurdering, hvis I ønsker at undersøge jeres rating. I kan også kontakte [email protected] for at se, hvilke ændringer der for nylig er sket, og hvad der har påvirket bedømmelsen af jeres virksomhed.

Kravet i et udbud er rating 40, hvad betyder det?

Vurderingen præsenterer virksomhedernes økonomiske situation, og hvis kravet er 40, betyder det, at din virksomhed skal ha minimum den rating. Nogle gange kan kravet i et indkøb være højere, for eksempel 50 eller 60, så skal virksomheden have god eller meget god kreditværdighed. Creditsafes rating er en risikovurdering baseret på en skala fra 0-100 og forudser sandsynligheden for, at virksomheden går konkurs inden for 12 måneder.

Skal jeg vedhæfte vores kreditvurdering i udbuddet?

Nej, ikke altid. Nogle gange er det nok, at virksomheden har kontrolleret sin rating, og at I opfylder de obligatoriske krav. Det er dog almindeligt, at specifikationerne også angiver, at I skal vedhæfte jeres kreditværdighed. Dette er vigtigt for at vise jeres finansielle stabilitet. Kontakt os, så hjælper vi dig med at få adgang til de oplysninger, I har brug for.

Hvilke oplysninger er bedømmelsen baseret på?

Vi bruger en lang række forskellige parametre til at sikre kvaliteten af vores ratingmodeller. Creditsafe bruger forskellige generiske scoremodeller afhængigt af den juridiske form, hvor hver model er tilpasset den enkelte virksomheds forhold og risikoprofil. Hver model bruger parametrene med den største forklaringsværdi, det vil sige, hvor godt de kan forudsige konkurs.

Hvad kan vi gøre for at styrke vores virksomheds kreditværdighed?

Ratingen er ikke en Creditsafe beregner manuelt. Det sker automatisk gennem flere generiske scoremodeller. Det der kan styrke kreditvurderingen, er blandt andet positive regnskabstal og det faktum, at virksomheden har eksisteret i mange år.

Jeg har en nystartet virksomhed med en rating lavere end 40

Hvis din virksomhed er nystartet og har været i drift i mindre end 1 år, har du normalt en rating under 40 (kredit mod sikkerhed). Det skyldes, at der endnu ikke er modtaget årsregnskaber, og at der ikke er tilstrækkelige oplysninger til at foretage en nøjagtig værdiansættelse af virksomheden. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at styrke din virksomheds økonomiske situation med andre dokumenter, fx et årsregnskab eller en balanceopgørelse.

Koster det noget at bestille et kreditvurderingsdiplom?

Nej, det er gratis at bestille et diplom fra Creditsafe. Vi tror på at skabe merværdi for vores kunder og vælger i modsætning til vores konkurrenter at give et kreditvurderingsdiplom gratis. Dette er for at både nye og fremtidige kunder nemt kan vise og bevise deres kreditværdighed. Kort sagt - virksomheden er økonomisk stærk og stabil.

Jeres kreditværdighed er vigtig - vis den frem!