Presset erhvervsliv fastholder stabilt konkurstal i maj

Selvom antallet af konkurser går en smule op i maj, formår virksomhederne generelt at holde fogeden fra døren. Det vurderer Morten Kofoed-Larsen, Country Manager for Creditsafe Danmark, ud fra maj måneds konkurstal. Den konkursbølge, mange har forudsagt som følge af afviklingen af Corona-gæld, er indtil videre udeblevet.

Chapter 1

Restauranter holder stand

Restauranter og kulturinstitutioner nyder godt af opsparede formuer hos forbrugerne, kun 26 gik konkurs i kategorien Overnatning og restauration (sidste år i maj var tallet 23), mens 4 virksomheder gik konkurs inden for Kultur, forlystelser og sport (mod 5 sidste år)

I alt måtte 376 dreje nøglen om med konkurs. Det er 69 flere end i april, til gengæld 67 færre end i marts - og svarer nogenlunde til gennemsnittet for de første 5 måneder af 2022. Niveauet ligger kun lidt højere end i maj 2019 før Corona.

Chapter 1

Endnu er der ro på

Konkurs-riven har været ude efter især bygge og anlæg og finansielle virksomheder. Sammen tegner de to forretningsområder sig for knapt hver tredje af konkurserne (30%). Fordi der er tale om store økonomiske maskinrum kan det, vurderer Morten Kofoed-Larsen, være spæde varsler om recession - men endnu er der ro på.

Ud af de 376 konkurser stod Bygge og Anlægsvirksomheder for de 63, mens Pengeinstitut-, finansvirksomhed og forsikring stod for 46 konkurser.

Chapter 1

Overraskende positivt

"Et stabilt konkurstal efter en måned, som maj 2022 er godt gået. Det vidner om modstandsdygtighed overfor mange typer udfordringer; højere brændstofpriser, tegn på råvaremangel, rentestigninger, logistikudfordringer samt en krig, der trækker i langdrag. Læg dertil mangel på arbejdskraft og højere lønkrav. Faktisk overraskende positivt, at vi ikke ser flere konkurser", mener Morten Kofoed-Larsen.

Chapter 1

Stabil udvikling i regionerne

Flest konkurser fandt sted i Hovedstaden, hvor 173 virksomheder gik konkurs, hvilket ligger lidt over gennemsnittet for årets første fem måneder. Midtjylland, der var hårdt ramt i april med 108 konkurser, er tilbage på 71, som svarer til det gennemsnitlige niveau i regionen i 2022.

 

Chapter 1

Konkursniveau

Chapter 1

Presskontakt

Morten Kofoed-Larsen

Morten Kofoed-Larsen, CEO

[email protected] · +45 2389 5544

Camilla Emring

Camilla Emring, PR Manager

[email protected] · +46 76 - 138 11 42