54873 ganger besøkt

Kredittsjekk på John Grace Fried Chicken Limited

John Grace Fried Chicken Limited er et Aksjeselskap som har virksomhet innenfor Lisensierte restauranter-bransjen. Foretaket ble stiftet i 1968, og hovedkontoret ligger i 37 Cook Street Cork Co Corkcork 999937.

Se gjennom en fullstendig kredittsjekk for dette foretaket nå – uten kostnad.

Detaljer

Foretaksnavn:
John Grace Fried Chicken Limited
Firmaadresse:
37 Cook Street Cork Co Corkcork 999937
Etablert:
1968
Organisasjonsnummer:
IE00020136
Foretakstype:
Aksjeselskap
SIC/NAICE:
56101, Lisensierte restauranter
Status:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden
Rating:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden
Kredittlimit:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden
Betalingsanalyse:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden
Ønsker du kredittopplysning på foretaket?
Se en fullstendig kredittsjekk i dag – uten kostnad.

Benchmark for bransjen

Hvordan dette foretaket ligger an sammenlignet med gjennomsnittet for bransjen.

Sammenligning av gjennomsnittlig rating i bransjen
Sammenligning av gjennomsnittlig kredittlimit i bransjen
Mer informasjon om kredittbarometer
Kredittverdiene skissert over utledes ved å gjøre en vurdering av det aktuelle selskapet innenfor sin bransje.
Ønsker du kredittopplysning på foretaket?
Se en fullstendig kredittsjekk i dag – uten kostnad.

Økonomiske data

Siste resultatregnskap (2021)

Omsetning:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden
Resultat før skatt:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden
Ansatte:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden
Sum omløpsmidler:
651.349 EUR
Sum anleggsmidler:
882.311 EUR
Formue:
1.401.538 EUR

Betalingsanalyse:

Betalingsanmerkninger:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden
Frivillige pantstillelser:
hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Mest omspurte foretak innen samme bransje

Vanlige spørsmål

Hvor er hovedkontoret til John Grace Fried Chicken Limited?
John Grace Fried Chicken Limited hovedkontor ligger i 37 Cook Street Cork Co Corkcork 999937.
Hvilken bransje tilhører John Grace Fried Chicken Limited?
John Grace Fried Chicken Limited er i bransjen Lisensierte restauranter.
I hvilket år ble John Grace Fried Chicken Limited innlemmet?
John Grace Fried Chicken Limited ble innlemmet i 1968.
Vil du sammenligne og benchmarke et annet foretak?
Les mer om export

Internasjonale opplysninger

Tilgang til internasjonale kreditt- og forretningsdata online eller via API

Les mer
Les mer om Protect

KYC & AML Compliance

Forenkle due diligence-prosesser og compliance screening

Les mer
Les mer om overvåking

Overvåking

Rask varsling ved forandringer på foretak i 44 land

Les mer