Hård konkursmåned for handel og engros – byggeriet puster ud

06/08/2023

Hver femte af juli måneds i alt 320 konkurser udspillede sig i branchen Engros og Detailhandel, der dermed blev den hårdest ramte branche denne måned.

I alt 66 konkurser i primært engros-leddet kostede 339 medarbejdere jobbet, hvilket er fire gange så mange som i juli sidste år, hvor niveauet dog var uforholdsmæssigt lavt for branchen og omfattede generelt mindre virksomheder.

Chapter 1

Generelt svagt stigende niveau

Ifølge tal fra data- og analysevirksomheden Creditsafe Danmark mistede i alt 1370 medarbejdere jobbet ved konkurs denne måned.

Det angiver et svagt stigende niveau i forhold til sidste år og afspejler således tendensen for første halvår 2023, hvor niveauet generelt har været forhøjet.

Ifølge landechef Morten Kofoed-Larsen lander juli dog tæt på et gennemsnit for måneden gennem de seneste 5 år, hvilket isoleret set er et godt tegn.

Chapter 1

Brancher bytter plads

Balancen i det samlede konkursbillede er under forandring. Overnatning og restauration er fortsat udfordret med 50% større jobtab til konkurs i juli sammenlignet med sidste år. Men hvor tyngden længe har ligget på netop restauranter og byggeri peger pilen nu mod Engros- og Detailhandel.

Chapter 1

Coronagæld spøger stadig

"Mange caféer og restauranter kæmper stadig med coronagæld, og højsæsonen har ikke formået at afhjælpe situationen. Med detailhandlen er det mere komplekst, da det især er engros-leddet, der er ramt. Årsagen kan være stigende råvarepriser eller leveringsproblemer. Eller at det svækkede forbrug påvirker branchen, så butikkerne er blevet mere forsigtige med at lægge ordrer," mener Morten Kofoed-Larsen.

Chapter 1

Byggeri og Anlæg i god udvikling

Bygge- og Anlæg oplevede 55 konkurser i juli, hvilket stort set svarer til niveauet samme måned sidste år. Forskellen ses i antallet af berørte medarbejdere. Sidste år mistede 383 medarbejdere deres job på grund af konkurser, mens det i år kun gjaldt for 196.

Chapter 1

En vigtig lektie lært

Selvom juli måneds konkursniveau generelt synes at være stabilt, påpeger Morten Kofoed-Larsen, at forskydningerne brancherne imellem, kan ændre billedet - og at det kan ske hurtigt. Sidste år steg antallet af konkurser markant efter sommerferien og fortsatte med at stige frem til jul.

"Mit indtryk er, at mange har lært en vigtig lektion med de pludselige prisstigninger og hvad vi ellers har set af benspænd de senere år. En bundlinje kan lynhurtigt gå i rødt, hvis værdikæden knækker. Derfor vælger mange i dag at kreditvurdere både kunder, samarbejdspartnere og leverandører” slutter Morten Kofoed-Larsen.

Chapter 1

Konkursniveau

Chapter 1

Presskontakt

Morten Kofoed-Larsen

Morten Kofoed-Larsen, CEO

[email protected] · 2389 5544

Camilla Emring

Camilla Emring, PR Manager

[email protected] · +46 76 138 1142