Scoring & Analytics

Gebruik predictiemodellen en eenvoudig te interpreteren scores om efficiënter te werken en een bloeiende toekomst uit te bouwen.

Correcte data verzamelen is slechts een begin. Het zijn de unieke inzichten die u uit de analyses afleidt die strategisch het verschil maken.

Onmisbare inzichten om een succesvolle strategie uit te tekenen voor uw bedrijf.

GraydonCreditsafe levert innovatieve inzichten aan bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren. De relevante financiële, economische en commerciële informatie geeft organisaties houvast om de juiste strategische beslissingen te nemen.

Scoring

In de wereld van bedrijfsinformatie gaat het immers al lang niet alleen meer om kredietrapporten en het bepalen van de kredietwaardigheid. Het is geen sciencefiction, maar meer data, betere technologie en verfijnde algoritmes maken het vandaag mogelijk om eender wat te voorspellen. Steeds meer bedrijven en overheidsinstanties geloven in de moderne predictiemodellen, die uiteindelijk onze economie ten goede moeten komen.

relevante data verzamelen, combineren, analyseren en vervolgens omzetten naar waardevolle inzichten in de vorm van eenvoudig te interpreteren scores

concrete houvast om snel en gericht te schakelen

scores uitgebreid getest en getoetst aan de realiteit

de kans dat …’, het vervolg mag u zelf invullen, vandaag is zowat alles te voorspellen

data scientist die met u meedenken om scores op maat vorm te geven

Wilt u meer weten over onze scores of de mogelijkheden? Neem dan meteen contact op.

Fraude

Schokbestendigheid

ESG

Criminele fraude is een vorm van oplichting waarbij kostbare en makkelijk te verhandelen assets ontvreemd worden. Het is een probleem dat onze maatschappij blijft teisteren en zelfs een stijgende curve vertoont. De schade in de bedrijfswereld, zowel bij grote als kleine bedrijven en in tal van sectoren, loopt elk jaar op. Frauduleuze bedrijven vertonen nochtans kenmerken en gedragingen die telkens terugkeren. Fraud Prevent & Detect bundelt deze verdachte symptomen, zodat u meteen detecteert welke bedrijven een verhoogde kans op fraude vertonen en grondiger onderzoek vragen.

Sinds maart 2020 hebben verschillende economische schokken elkaar opgevolgd. Er waren lokale schokken zoals overstromingen, droogte en cyberaanvallen. Maar iedereen herinnert zich ook de gevolgen van Covid-19, bevoorradingsproblemen, duurdere grondstoffen, de Russische inval in Oekraïne, gestegen energieprijzen, inflatie, loonindexering, … De Schokbestendigheidsscore geeft aan in welke mate een bedrijf voldoende reserves heeft om - bovenop de kosten voor de normale bedrijfsvoering en voorspelbare risico’s - zo een onverwachte schok op te vangen.

De ESG-score geeft op een uniforme en objectieve manier aan hoe een bedrijf scoort op de thema’s Environmental, Social & Governance en verwijst naar milieu, sociale verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur. De invoering van ESG heeft een enorme impact op de manier waarop bedrijven beheerd worden, maar ook hoe ze in de nabije toekomst gewaardeerd zullen worden.

Het is dan ook een onmisbaar instrument voor bedrijven en overheden om op een snelle en efficiënte manier klanten- en leveranciersportefeuilles, sectoren of een volledige populatie te screenen.

Fraude
Schokbestendigheid
ESG

Analytics

Vandaag is er geen weg meer naast. Het gebruik van data is essentieel om efficiënt te kunnen werken en de juiste beslissingen te nemen. Grote hoeveelheden informatie leveren waardevolle inzichten op. Toch beschikken veel bedrijven nog niet over de juiste middelen om hun data om te zetten in interessante inzichten. Zonde, want juist door een correcte analyse van de data kan uw onderneming winstgevend groeien.

correcte inzichten om vraagstukken gericht aan te pakken en uw doelstellingen te realiseren

inzicht in uw huidige en potentiële markten, uw klanten, klantgedrag en afwijkende patronen

analyses en inzichten specifiek voor uw bedrijf en uw markt

evenwicht tussen een overvloed aan data enerzijds en waardevolle inzichten anderzijds

concrete oplossing voor concrete problemen

Wilt u meer weten over onze analyses of de mogelijkheden? Neem dan meteen contact op.