Business Index

Benchmark uw klanten, leveranciers en concurrenten

Start meteen en zoek een bedrijf in de database.

Business Index is een benchmarktool die u toont hoe klanten, leveranciers en concurrenten scoren ten opzichte van andere spelers in hun sector. Daarnaast is het handig hulpmiddel om een aantal officiële gegevens te controleren, zoals:

 • Naam
 • Adres
 • Oprichtingsdatum
 • Ondernemingsnummer
 • Activiteit

Business Index bevat realtime bedrijfsinformatie over miljoenen ondernemingen in de hele wereld. Meer dan 9.000 officiële bronnen zorgen ervoor dat de index permanent up-to-date is. Het laat u toe om uw kredietrisico’s eenvoudig en zonder stress te beheren.

Wat toont Business Index u?

Business Index is handig om een aantal officiële bedrijfsgegevens op te zoeken en te verifiëren. Daarnaast toont het beknopte informatierapport u hoe een onderneming scoort ten opzichte van enkele gemiddelden in de sector.

Kredietscore

De kredietscore geeft aan hoe groot de kans is dat een bedrijf binnen een periode van 12 maanden in financiële problemen komt. Deze kans is uitgedrukt in een percentage genaamd Probability of Default (PoD). De PoD wordt door GraydonCreditsafe vertaald in een getal van 1 tot 100 en ook ingedeeld in risicoklassen (A t/m E).

Kredietlimiet

De kredietlimiet is het maximale krediet dat aan een bedrijf gegeven kan worden. Er wordt aangeraden om daar niet boven te gaan. De kredietlimiet wordt berekend met behulp van een financieel boekhoudkundige formule. De liquiditeitspositie van de onderneming is hierbij van groot belang.

Dagen na termijn (DBT)

DBT staat voor 'Days Beyond Terms'. Het is een gewogen gemiddelde dat bepaalt hoe goed een bedrijf haar rekeningen betaalt. Bedrijven met een hogere DBT betalen langzamer of meer dagen na de vervaldatum dan bedrijven met een lagere DBT.

Business Index biedt deze benchmarkinformatie ook aan over verschillende sectoren en op geografisch niveau. Zo ziet u welke specifieke sectoren in een land het goed of minder goed doen.

Business Index GraydonCreditsafe

Waarom is Business Index interessant voor u?

 • Gebruik Business Index om de officiële NAW-gegevens (naam-adres-woonplaats) en het correcte ondernemingsnummer op te zoeken.
 • Ontdek hoe uw bedrijf of één van uw zakenrelaties scoort ten opzichte van enkele gemiddelden in de sector.
 • De indicatoren vertellen u meer over de kredietwaardigheid en het betaalgedrag van een bedrijf. Rode indicatoren zijn een signaal om voorzichtig te werk te gaan en grondig onderzoek te verrichten.
 • Bekijk de lijst van gerelateerde bedrijven om andere (of betere) partijen te vinden in dezelfde sector.
 • Ga aan de hand van de oprichtingsdatum na hoe lang een bedrijf al actief is. Het zegt wat over de stabiliteit van uw zakenrelatie.

Zoek een bedrijf in Business Index.

Wilt u alle cijfers en analyses zien van een bedrijf? Neem dan contact op met één van onze experts. Die bezorgt u graag de resterende gegevens.

Business Index is beschikbaar in 10 landen

 • België
 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Ierland
 • Italië
 • Japan
 • Noorwegen
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten
 • Zweden