Schokbestendigheid

Welke van uw klanten hebben voldoende reserves om een plotse schok op te vangen?

Bedrijven krijgen meer schokken te verduren dan we denken. Eén zaak hebben allemaal gemeen: ze zijn onvoorspelbaar en hebben een enorme impact op de betrokken ondernemingen.

Zonder het goed en wel te beseffen worden bedrijven geconfronteerd met meerdere schokken. Welke bedrijven zijn voldoende gewapend om die op te vangen?

Covid-19, verstoring van de logistieke keten, schaarste aan arbeidskrachten, grondstoffen en materialen, stijgende kosten voor energie, grondstoffen en lonen, inflatie, een versnelde groene transitie, een toename van het aantal faillissementen en gerechtelijke ontbindingen, wegenwerken, brandschade, overstromingen, enz.

Eén zaak hebben alle schokken gemeen: ze zijn vaak onvoorspelbaar en hebben een enorme impact op de betrokken ondernemingen als ze geen reserves hebben om op terug te vallen. Weet u welke van uw klanten in staat zijn om zo een schok op te vangen?

GraydonCreditsafe ontwikkelde hiervoor de Schokbestendigheidsscore. De score geeft aan in welke mate een onderneming tegen één of meerdere schokken kan. Het is een berekening van de reserves die een bedrijf aanhoudt, bovenop de reserves die nodig zijn om de normale bedrijfsvoering en de normaal voorspelbare risico’s te dekken.

Schokbestendigheid berekent de reserves die een bedrijf aanhoudt, bovenop de reserves die nodig zijn om de normale bedrijfsvoering en de normaal voorspelbare risico’s te dekken.

Ieder voor zich

De maatregelen die de overheid nam om bedrijven tijdens de coronacrisis te beschermen, waren ongezien. Premies, kredieten, uitstel van betaling, een moratorium op faillissementen, enz. Die tijd is helemaal voorbij. De kans is overigens klein dat de overheid in de toekomst nogmaals zo’n financiële inspanning kan leveren om de economie te ondersteunen.

Het geld van de overheid en het privékapitaal van tal van ondernemers is ondertussen opgebruikt. Bedrijven zullen in de toekomst op eigen houtje in staat moeten zijn om plotse schokken op te vangen. Het is dan ook van cruciaal belang voor alle ondernemingen om voldoende reserves aan te leggen.

Gebruik schokbestendigheid om te bepalen welke zakenrelaties voldoende reserves hebben.

Opladen, verrijken, downloaden

Via de online applicatie kunt u uw klantenportefeuille opladen, verrijken en meteen weer downloaden. In het bijbehorende rapport vindt u per bedrijf overigens naast de Schokbestendigheidsscore ook de Multiscore terug, die de overlevingskansen van een bedrijf op middellange termijn weergeeft. Zo krijgt u een duidelijk beeld van hoe uw klantenportefeuille er werkelijk uitziet.

9-grid

Het Schokbestendigheidsrapport bevat ook een 9-grid, die snel een beeld geeft van de situatie in uw klantenportefeuille. De X-as met de Multiscore toont de overlevingskansen van de bedrijven op middellange termijn. De Y-as geeft de schokbestendigheid weer.

Download de leaflet

9-grid schokbestendigheid