ESG

Data-driven insights, healthy future

De invoering van ESG heeft een enorme impact op de manier waarop bedrijven beheerd worden, maar ook hoe ze gewaardeerd worden.

ESG staat voor Environmental, Social & Governance en verwijst naar milieu, sociale verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur.

ESG krijgt in het zog van de Europese Green Deal erg veel aandacht. De initiatieven die Europa tegen 2050 wil realiseren rond klimaat, milieu, energie, vervoer, industrie, landbouw en duurzame financiering hebben de komende jaren in ieder geval een directe impact op het bedrijfsleven.

Onze definitie

Er bestaat een sterke relatie tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en (financiële) performantie op lange termijn. Het is zowel een ethisch als een essentieel economisch gegeven om een gezonde toekomst te bewaken.

Een veelgebruikte methode om te meten hoe goed een bedrijf scoort op maatschappelijk verantwoord ondernemen is ESG. GraydonCreditsafe ontwikkelde een ESG-score om onze gezonde toekomst te bewaken. Door de ESG-score te integreren in alle bedrijfsprocessen (o.a. Sales, HR, Aankoop, Debiteurenbewaking) zijn bedrijven in staat een lange termijn financiële return te verkrijgen en daarenboven een positieve, sociale impact te genereren.

Zo inspireren datagedreven inzichten ons richting een gezonde, duurzame toekomst.

De invoering van ESG

De banken hebben de spits afgebeten. Sinds april 2022 dienen ze te rapporteren aan de Europese Centrale Bank in hoeverre hun corporate klanten bezig zijn met ESG. Vanaf 2024 zal de bank dat voor alle klanten moeten doen.

Bovendien zullen vanaf boekjaar 2024 alle grotere kmo’s een ESG-rapportage in hun jaarrekening moeten opnemen. Dat betekent dat alle bedrijven over de ESG-waarden van kun klanten zullen moeten rapporteren. Elk bedrijf zal in zijn jaarrekening ook moeten aangeven in hoeverre het zelf met ESG bezig is.

In het kader van de jaarrekeningen die in 2025 worden neergelegd, dus met betrekking tot het boekjaar 2024, wordt het hoog tijd dat bedrijven dit met prioriteit op hun agenda zetten.

Gevolgen

De invoering van ESG heeft behoorlijk wat gevolgen.

ESG zal, naast kredietwaardigheid, een norm worden waar financieel managers rekening mee zullen houden.

Twee gelijkaardige bedrijven die financieel in dezelfde positie verkeren, zullen op basis van hun ESG-score toch anders beoordeeld worden.

Organisaties die sterk scoren op vlak van ESG zullen makkelijker toegang krijgen tot (goedkopere) kredieten en dus meer overlevingskansen hebben.

ESG-rapportage

De ESG-rapportages van vandaag gebeuren op basis van tijdrovende enquêtes en onderzoek, waarbij de respondent zichzelf via ellenlange vragenlijsten en tegen betaling moet evalueren. Het levert een allegaartje van subjectieve antwoorden op, die helpen om een beeld te vormen van individuele cases, maar geen overzicht geeft van de situatie in een sector of een geografische ruimte. Een groot gemis voor wie een strategie wil ontwikkelen en ESG op de kaart wil zetten.

ESG-score

De GraydonCreditsafe ESG-score geeft op een uniforme en objectieve manier aan hoe een bedrijf scoort op de thema’s environment, social en governance. Het is dan ook een onmisbaar instrument voor bedrijven en overheden om op een snelle en efficiënte manier klanten- en leveranciersportefeuilles, sectoren of een volledige populatie te screenen.

Wat maakt ESG interessant voor u?

ESG zal in eerste instantie onthaald worden als een administratieve last. Maar behalve dat het een wettelijke verplichting is, bevat ESG ook tal van voordelen en opportuniteiten. 

Er zijn verschillende drijfveren om de ESG-score mee te nemen in het acceptatie- of screeninsgproces van klanten, leveranciers en andere stakeholders: continuïteit, compliance, imago, aantrekkelijk werkgeverschap, rentabiliteit, klanttevredenheid of groei in nieuwe markten.

ESG duurzaamheid-durabilité-sustainability

Hieronder gaan we dieper in op enkele concrete voordelen.

Vaak gaat ESG ook gepaard met reputatie en imago. Om relevant te blijven, is het noodzakelijk dat bedrijven een sterk imago bouwen rond ESG of CSR (Corporate Social Responsibility). Werknemers, klanten en consumenten geven steeds vaker de voorkeur aan bedrijven die sustainable zijn in de ruime zin van het woord. Een trend die niet meer om te keren is.

ESG wordt dan ook ingezet om zich als bedrijf of merk te onderscheiden van concurrenten. In die zin is het een verkoopsargument en een element om employer branding te stimuleren. En, het bevordert de retentie van klanten en werknemers.

Organisaties die aan de ESG-voorwaarden voldoen zullen sneller een eenvoudiger toegang krijgen tot kapitaal. Het verbetert de continuïteit en het verhoogt de overlevingskansen van de organisaties in kwestie. ESG zal dan ook een factor zijn die wordt ingezet bij de kredietbeoordeling en bij de prospectie.

Door langetermijnrelaties op te bouwen met duurzame partners hoeft u zich als bedrijf geen (of minder) zorgen te maken over uw eveneens duurzame logistieke keten.

De bredere systemische samenwerkingsverbanden zorgen voor een stijgende rentabiliteit en betekenen een winwin voor alle betrokken partijen.

Methodiek

GraydonCreditsafe gebruikt verschillende methodes en combineert verschillende data-elementen om de ESG-score te bouwen.

1. In eerste instantie worden kant-en-klare-data-elementen gebruikt (bv. uit de sociale balans).

2. Door data, artificiële intelligentie en menselijke kennis te combineren, herkennen we gedragspatronen zodat we uit data ook informatie halen die daar op het eerste gezicht niets mee te maken heeft.

  • De databank van GraydonCreditsafe bevat bijvoorbeeld geen informatie over drugsdelicten of andere misdaden. Toch slagen we erin om op basis van financiële data, wagenparkdata en tal van andere databronnen aan te geven hoe groot de kans is dat een bedrijf crimineel of frauduleus gedrag vertoont.

3. Daarnaast gaan we op zoek naar niet-meetbare data-elementen (intangibles), die we toch kunnen omzetten in meetbare elementen (tangibles). Enkele correlaties die GraydonCreditsafe samen met academici en universiteiten ontdekte, zijn op zijn minst verrassend.

  • Taalgebruik en grammaticale structuur van een website zegt wat over de managementstijl van een onderneming.
  • De managementstijl, maar ook de gendergelijkheid, zegt samen met een aantal andere parameters wat over de innovatiekracht van een onderneming.
  • Gendergelijkheid zegt dan ook weer wat over de schokbestendigheid van een onderneming.

GraydonCreditsafe heeft met zijn lokale diepgang op de Belgische markt alvast een streepje voor op de grote internationale ratingbureaus.

Meer voorbeelden ontdekken? Neem dan contact op met onze ESG-expert.

Verdere evolutie

Net zoals de antiwitwaswetgeving, waar om de haverklap aanvullingen en wijzigingen van verschijnen, heeft ESG nog een hele weg af te leggen voor het op punt zal staan. GraydonCreditsafe volgt de veranderingen zoals steeds op de voet, stuurt de ESG-score bij waar dat nodig is en blijft ze verder verfijnen met nieuwe data-elementen en kruisverbanden.